( persicsb | 2020. 02. 23., v - 22:18 )

Viszont a szerzői jog nem a műre, hanem a mű konkrét előadására, sőt, az előadásról hivatalosan felvételt készítőre is vonatkozik, ez a szerzői jogi törvény egyik érdekes eleme. Azaz hiába halt meg a mű szerzője mondjuk 200 éve, a mű egyes előadása szerzői jog által védett. A szerzői jogi törvény ugyanis a szerzőkön túl az előadóművészeket és a hangfelvételek előállítóit is védi.

A hangfelvételek előállítóinak védelme

76. § (1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a hangfelvétel előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a hangfelvételt

a) többszörözzék;

b) terjesszék;

c) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

(2) A hangfelvétel előállítóját az (1) bekezdésben említett felhasználásokért - ha a törvény másképp nem rendelkezik - díjazás illeti meg.

77. § (1) Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért a szerzői jogi védelem alatt álló művek felhasználásáért fizetendő díjon felül a felhasználónak további díjat kell fizetnie, amely - a jogosultak közötti eltérő megállapodás hiányában - fele-fele arányban illeti meg a hangfelvétel előállítóját és az előadóművészt.

 

Azaz attól még, hogy az Allegro barbaro egyes előadásai elérhetőek, nem jelenti azt, hogy minden előadásának a hangfelvételére jogod van, ha közlöd.