( mzperix | 2019. 10. 21., h - 17:09 )

Meg lehetne oldani hogy egy mappa minden fájljára lefuttassa egy paranccsal?
Mármint persze hogy a
HANG_IMPUT.mp3
és a
VIDEO_OUTPUT.mp4
változó legyen miközben a KEP_IMPUT.jpg állandó?


ffmpeg -loop 1 -framerate 2 -i KEP_IMPUT.jpg -i HANG_IMPUT.mp3 -c:v libx264 -preset medium -tune stillimage -crf 18 -c:a copy -shortest -pix_fmt yuv420p VIDEO_OUTPUT.mp4

Példa.:
KEP_IMPUT.jpg + HANG_IMPUT_1.mp3 = VIDEO_OUTPUT_1.mp4
KEP_IMPUT.jpg + HANG_IMPUT_4.mp3 = VIDEO_OUTPUT_4.mp4