( saabi | 2006. 08. 20., v - 11:11 )

Safari-val nem megy. :-(

Ave, Saabi.