( mrceeka | 2019. 05. 15., sze – 21:30 )

Vegyesek a gondolataim a témakörről.

Egyik oldalról szinte biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi hivatalos etimológiák közt számos durván téves is van, durva tévutakkal. Ezt arra alapozom, hogy egy időben hobbiszinten belenéztem különféle finnugor nyelvek etimológiáiba (+CzF) és súlyos ellentmondások feszülnek köztük, felületes vizsgálattal is.
A mai nyelvészek, így a nyest-es cikk CzF iránti lesajnálása is különös. Ide értendő például, hogy Zaicz Gábor: Etimológiai szótárának bevezetőjében található háromoldalas történeti áttekintésébe nem fért be a CzF említése sem...

Legalább annyit árt a mérsékelt kritikának, hogy a CzF is tömve van tisztán jelen hangalakok hasonlóságán alapuló, kétes szófejtéssel. Nem is beszélve a háttérben meghúzódó érdekességre ráérző, de a témát - véleményem szerint - a józanság határán túltoló Varga Csabáról. (A teljes sarlatánokról meg ne is beszéljünk.) Ezek ugyanis könnyen kikezdhetővé teszik ezeket a műveket, így érdemben nem is kell foglalkozni állításaikkal...

Erről az oldalról nézve azt gondolom, hogy a jövő érdekes, izgalmas fejleményeket tartogat etimológiai téren, még ha fogalmam sincs, mik lesznek azok pontosan. Ugyanezt gondolom az indoeurópai és urali nyelvek közös őséről: akár lehet is ott valami.

Csakhogy.

Már maga a PIE meg a proto-urali is olyan - hivatalos nyelvészek által készített - konstrukciók, amik bizonyára magukon viselik ugyanazokat a módszertani hibákat és tévutakat, amit máshol is felfedezni vélek. Ezeket alapanyagként felhasználni a további munkához, súlyos hibának tűnik.

Arról nem is beszélve, hogy itt konstruált világok csatájáról beszélünk, ezért nagyon nehéz értelmesnek gondolni egy olyan tudományos tevékenységet, mely ennyire kevés ténnyel kénytelen operálni, szabályrendszere pedig kérdéses/hiányosnak tűnő.

És a hozadéka, mi lehet a dolognak, ha sikerül levezetni, hogy minden nyelvcsalád fölött az irtó régmúltban lehetett egy közös ős? Az legfeljebb, amit ma is sejtünk: nagyon távoli őseink hangok segítségével végzett kommunikációjából alakultak ki a mai nyelvek. Na bumm. :D

Üdv,
Marci