( coder | 2006. 08. 01., k - 12:23 )

nem csak egy conf file van, apache2 -nél kifejezetten jól szét van tagolva minden...

nya, szóval hogy kb nulláról menjen ez kell:

apache2.conf a default állapotban, nem bántjuk...

hogy biztos meglegyen a certificate...
# apache2-ssl-certificate

php és ssl engedélyezve legyen, így legalább ennyit kapnod kell (nálam rewrite is van, hogy pl http -ről https -re dobjon):

# ls -l /etc/apache2/mods-enabled

lrwxrwxrwx 1 root root 37 2006-07-19 16:11 php4.conf -> /etc/apache2/mods-available/php4.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 37 2006-07-19 16:11 php4.load -> /etc/apache2/mods-available/php4.load
lrwxrwxrwx 1 root root 40 2006-07-20 09:38 rewrite.load -> /etc/apache2/mods-available/rewrite.load
lrwxrwxrwx 1 root root 36 2006-07-20 08:46 ssl.conf -> /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 36 2006-07-20 08:46 ssl.load -> /etc/apache2/mods-available/ssl.load

ports.conf -ba felvenni a 443 -at

/etc/apache2/sites-available -be virtualhost config file létrehoz (ez IP alapú), bele:


<VirtualHost x.x.x.x:443>
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /usr/share/squirrelmail


    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

<Directory /usr/share/squirrelmail>
 php_flag register_globals off
 Options Indexes FollowSymLinks
 <IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php
 </IfModule>

 # access to configtest is limited by default to prevent information leak
 <Files configtest.php>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from 127.0.0.1
 </Files>
</Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost x.x.x.x:80>
  SSLEngine Off

  RewriteEngine On
  RewriteRule . https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}  [L]
</VirtualHost>

x.x.x.x természetesen az ip hozzá.

/etc/apache2/sites-enabled -be symlinket erre a file -ra

apache2 restart és elvileg mennie kell...

de a trey által írt ellenőrzést sem árt megcsinálni először!

szerk:
javítottam, lt -re cseréltem a nyitó zárójeleket, mert a code tagok között sem akarta megjeleníteni jól...