( end | 2018. 10. 17., sze - 08:57 )

+1 - Mert a világon a háttérhatalmat a "nem állami" kezekben összpontosuló hatalmas pénz(!) jelenti. Saját, már-már ördögi sajátosságokkal, önértékesülési követelményeivel. A jelenleg civilnek nevezett háttérhatalom pénze megkeresi azokat az ideológiákat, amelyek szolgálják az érvényesülését, a továbbiakban egymásra támaszkodnak az emberiség ellen egyre gonoszabb, rövidtávon biztosan általános káoszt okozó tevékenységük kifejtésében. - Legyen az tősgyökeres európai polgár vagy 10 ezer kilométerre lévő "rabszolgapiacról ide menedzselt" migráns, mindenki százévekben mérheti a jövőbeni szívásait miatta. (A pénz, a "harács" miatt szívott 1640 után a jobbágysereg, mert elzavarták földjeikről, hogy az ipari munkások seregének tartalékalapját jelentsék, a gyarmatok lakossága az újgyarmatosítások következtében, a világháborúk hegemonista kapitalista törekvései miatt százmilliók haltak meg, váltak földönfutóvá, hogy az akkori háttérhatalom számolatlanul gazdagodhasson. Mindig voltak az emberiség soraiból akik kiszolgálták az ilyenirányú törekvéseket. Tudatosan vagy megtévesztve, mindegy is, - és állami szinten is.)

"Párhuzamos Györgyökre" tényleg nagyobb szüksége lenne az emberiségnek!

Aki ennek felismerésére képtelen, az 1./ a háttérhatalmak fizettet, ellenérdekű kiszolgálója és saját pénzügyi érdekei mögé "rejti" valós véleményét, 2./ buta vagy nem olvasott eleget a monopolkapitalista, globálissá váló tőkés rendszerek és a pénz mint általános egyenértékes működéséről.

Az információ forrásához (pl "VIKI"-hez,) a pénze miatt hozzáférő háttérhatalom képes a emberiség véleményének szándékai szerinti befolyásolásra. Nem véletlen soros ezirányú "nagylelkűsége" sem. Egyszerűen csak azzal is, hogy bizonyos történelmi eseményeket nem említenek meg, v. más szinekben tállalják. (A cenzorfunkciókhoz való bármilyen, (akár informális,) hozzáférés a mai világban sok pénzt ér. - De az is lehet, hogy saját történelemformáló szerepének "lakkozását" fizette ki jóelőre.)