( renard | 2018. 10. 16., k - 19:30 )

A tálalás, az a nem mindegy:

Kennedy és Hruscsov megegyezik abban, hogy a két világrendszer közti különbséget autóversenyen döntik el. A versenyen végül elsõ lett Kennedy, a második Hruscsov. Az eredményrõl a két ország sajtója a következõképpen számol be.
New York Times: “A két világhatalom közötti műszaki fölény eldöntése érdekében tegnap megtartott autóversenyen elsõ lett Kennedy, a második Hruscsov.”
Ugyanez a Pravdában: “A tegnapi napon a szocializmus és a kapitalizmus közti különbség eldöntésére megrendezett autóversenyen Hruscsov elvtársnak sikerült az igen elõkelõ második helyen végeznie, ugyanakkor Kennedy úr csak az utolsó elõtti helyet tudta elfoglalni.”

– Mi a különbség a szovjet és az amerikai AIDS között?
– Az amerikai halálos. A szovjet legyõzhetetlen…