( asch | 2018. 09. 18., k - 11:46 )

ESR most is írt a témákban:

http://esr.ibiblio.org/?p=8114 Slaves to speech suppression are masters of nothing

http://esr.ibiblio.org/?p=8120 Hacker culture and the politics of process defense

Szerk.: azok kedvéért, akik nem szeretnek sokat olvasni a lényeget kiemelem:

"The third step is realizing that the propagandists for those demands mean to do you harm. They are selling “manners”, “diversity”, “inclusiveness”, but what they mean to to do is break you into loving Big Brother – becoming the primary instrument of your own oppression, ever alert to conform to the next diktat of the Ministry of Truth as expressed by the language police."

Hevenyészett fordításban:

"A harmadik lépés felismerni, hogy ezkenek a követelményeknek a propagandistái _kárt akarnak okozni neked_. "Jómodort", "diverzitást", "elfogadást" ígérnek, de amit valójában szándékoznak az, hogy betörjenek hogy szeresd a Nagy Testvért. Hogy te magad válj az elnyomásod elsődleges eszközévé, mindig tartsd észben, hogy az Igazság Minisztérium nyelvi rendőrségének diktátumainak meg kell felelned."