( ironcat | 2016. 02. 29., h – 12:35 )

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról:

„Külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

56. §123 A nemzetbiztonsági szolgálatok külső engedély alapján
a) lakást titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik,
b) a lakásban történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és rögzíthetik,
c) postai küldeményt, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt felbonthatnak, ellenőrizhetik és azok tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik,
d) elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmát megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik,
e) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt adatokat megismerhetik és azok tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik, továbbá felhasználhatják.”
(Ez a paragrafus 2010-ben módosult, és 2011. 01. 01. óta hatályos.)

Itt az e) pont a lényeges.

4–5 éve a TEK és NVSZ esetén az eddigi bírói felhatalmazás mellett, most már elég az igazságügy miniszter felhatalmazása a titkosszolgálati eszközök alkalmazásához.

-----

(&%;_98\<|{3W10Tut,P0/on&Jkj"Fg}|B/!~}|{z(8qv55sr1C/n--k**;gfe$$5a!BB]\.-