( siposa | 2013. 05. 14., k - 09:22 )

Igen, rakjuk alaptörvénybe.

"Vitéz Roganovics Antall tekintetes képviselő uramnak törvényjavaslatja az delejes adatszövő masinák hozzányúlási lajstromának szövegezésirül."