( neuron | 2013. 01. 13., v - 23:52 )

idézet:

Karl Marx volt az egyik első modern antiszemita. ... Zsidókról írt munkájával segített megalapozni a “modern”, “korszerű” antiszemitizmus szókincsét, kódjait, toposzait. Fő antiszemita irományait 1844-ben publikálta a nem sok jóval kecsegtető “A zsidókérdéshez” címen. “Zsidókérdés” - ezt a kifejezést ... vezette be a modern politikai köznyelvbe. ... [Ő] vezette be az antiszemitizmusok hosszú történetében a modern társadalmi és gazdasági dimenziókat. ... Marx úgy vélte, hogy a zsidók “antiszociális természete” társadalmi és gazdasági eredetű. Rengeteget tett azért, hogy olyan új kifejezések, mint a “‘pénz-zsidó”, “pénzhatalom” és “zsidókérdés” gyökeret verjenek a modern, általa egyszerűen “tudományosnak” nevezett gondolkodásban. Később a zsidók e kollektív megbélyegzését terjesztette ki egy egész társadalmi csoportra, a teljes tulajdonos középosztályra (a burzsoáziára).

Marx antiszemitizmusa