( handler | 2012. 04. 28., szo - 13:47 )

Íme néhány keresztkérdés:

1. mi alapján érvényesít zálogjogot más NEM a viszonteladó tulajdonában álló szerverekre?
2. ha nem zálogjog alapján akadályozza meg a szerverek elszállítását, akkor milyen más jogalapja van a NEM viszonteladó tulajdonában álló szerverek elszállításánk megakadályozására?
3. kárelhárítási és együttműködési kötelezettség miatt, tett-e lépéseket a felmerülő károk elhárítására és,vagy enyhítésére? ha igen, mit?
4. tisztába van-e azzal, hogy ha 1., 2., vagyis jogalap hiányában jogellenesen akadályozza a NEM viszonteladó tulajdonában álló szerverek elszállítását? Továbbá:
"Ptk. 339.§ (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."

A polgári jogi kártérítési felelősség szempontjából jogellenes mindaz a károkozás, amelyet jogszabály kifejezetten meg nem enged. A jogellenes magatartás megvalósulhat:
- tevésben,
- nemtevésben (pl.: kárelhárítási kötelezettség elmulasztása).