A fontos döntésekről ...

Fontos dolgok:

 • Az aktív eutanázia, amiért Karsai küzd, néhány kivételtől eltekintve illegális az EU-ban, felesleges úgy beállítani, mintha ez magyar specialitás lenne.
  • Vagyis, ha az emberjogi bíróság úgy dönt, hogy mehet, akkor nem csak Magyarországon kell majd bevezetni, hanem gondoskodni kell a jogharmonizációról az egész EU-ban - biztosan gyorsan fog menni, ha egy óraállítással nem bírnak el.
 • Az orvosbűnözés (korrupt orvosok) és korrupt ügyvédek miatt nagyon alaposan szabályozni kell, hogy kit milyen körülmények között lehessen alávetni ennek, nehogy a láb alatt levő nagymama véletlenül beszámíthatatlannak minősüljön, aztán végül mások dönthessenek helyette úgy, már nem élet az élete.
 • Alaposan szabályozni kell abból a szempontból is, hogy nehogy nagy üzletet lehessen belőle csinálni.
 • És végül, undorító látni, hogy a politikai haszonlesők azonnal megjelentek az ügy mellett.

Szóval, hajrá! De, ésszel!

Hozzászólások

Hasonló esetben nagy igényem lenne rá. A fene akar addig küzdeni, h már azt sem tudom, ki vagyok, miközben pelenkáznak. Ha ugyan van ki pelenkázzon.

Pedig az előzmények nem nagyon biztatóak:

Strasbourgban 2002-ben nemet mondtak

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának november 28-ai nyilvános tárgyalásán tehát újra terítékre kerül az eutanázia hazai szabályozása. A magyar kormánynak három hete van írásbeli észrevételeinek benyújtására.

Két hónap múlva eldől, változott-e a strasbourgi bírák véleménye, hiszen 2002-ben – szintén sürgősségi eljárás keretében – egyhangúlag kimondták egy gyógyíthatatlan, izomsorvadásban szenvedő, magatehetetlen brit asszony ügyében, hogy férje nem segítheti hozzá a kegyes halálhoz.

trey @ gépház

Az EJEB nem EU szerv ám, hanem az Európa Tanács része. Az Európa Tanács nem EU szerv, annál jóval bővebb (47 tagja van), a feladata az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartatása.

Döntése semennyire sem EU-szintű.

 

az emberjogi bíróság úgy dönt, hogy mehet, akkor nem csak Magyarországon kell majd bevezetni, hanem gondoskodni kell a jogharmonizációról az egész EU-ban

Nem, semmi köze az EJEB döntésnek az EU-hoz.

https://www.echr.coe.int/home

Az egész EJEB esetén egy állampolgár ügye áll szemben egy állam ügyével, ott döntőbíróság. Meg kéne értened az EJEB működését, az egyes esetekben dönt állampolgár és állam közötti olyan vitás ügyekben, ahol az ET tagállam erre jogot ad neki.
Elolvashatod az EJEB-ről szóló törvényt is, a magyar jogrendszer része: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300031.TV

Részletesen a törvény második fejezete szól a bíróságról. Ez ad Magyarországon hatalmat az EJEB-nek.

 

Magyarország 1993-ban csatlakozott, semmi, de tényleg semmi köze ehhez az EU-nak.

Az általad linkelt cikk így kezdődik: "A 44 európai államot tömörítő Európa Tanács legfelsőbb jogi fóruma"

 

Az EU egyik oldala ezt tisztázza is:
https://e-justice.europa.eu/563/HU/part_i__protecting_fundamental_right…

2.4. Az EU és az EJEE közötti viszony

Jelenleg, noha valamennyi uniós tagállam részese az emberi jogok európai egyezményének (EJEE), az Európai Unió nem az. Ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy felülvizsgálja az uniós aktusok és rendelkezések EJEE-nek való megfelelését. Hatáskörrel rendelkezik ellenben arra, hogy a tagállamok aktusait vizsgálja, ideértve azokat az aktusokat is, amelyek az uniós jogból eredő kötelezettségeket juttatnak érvényre.

Nincs uniós szintű hatásköre az EJEB-nek, csak a tagállamra vonatkozóan dönthet.

Ez a szalmabáb része, praktikusan hogyan képzeled majd, hogy ha a magyar fószer nyer, akkor mi lesz akkor, ha sorban megy a francia, olasz stb. "Karsai", hogy akkor az ő ügyében is döntsenek, akkor mi lesz a döntés? Annak pedig milyen hatása lesz az EU-ra nézve?

trey @ gépház

akkor mi lesz akkor, ha sorban megy a francia, olasz stb. "Karsai", hogy akkor az ő ügyében is döntsenek, akkor mi lesz a döntés?

Az EJEB, mint ahogy minden más kontinentális jogrendű bíróság, nem precedensjog alapján működik. Attól, hogy a magyar tagállamot elmarasztalnak valamiért, amiatt a másik tagállamot nem biztos, hogy elmarasztalják. Főleg azért nem, mert mint láthatod a térképen, már most is eltérő a jogrend ebben az EU tagállamokra szűkítve is. Az EJEB abban dönt, hogy az adott állam betartja-e a saját törvényei szerint az EJEE-t, vagy nem. Például Németországban más törvények vannak, mint nálunk, egy magyar ügyet nem ítélhetnek meg másként, csak a magyar jogrend és az EJEE viszonyában, semmi köze ehhez a német jognak . Mint ahogy egy német ügyet is a német jogrend szerint ítélnek meg, semmi köze az ügynek ahhoz, hogy milyen a magyar jogrend.

Annak pedig milyen hatása lesz az EU-ra nézve?

Semmilyen. Az EU-nak semmi köze az EJEB-hez uniós szinten.

Volt precedens arra, hogy az emberjogi bíróság úgy döntött, hogy igazat adott az eutanáziáért kopogtatónak? Nem.

Közben keresem neked az RTL műsorát, ahol pont az ellenkezőjét állították, amit te állítasz:

 • pont azt állították, hogy a precedens értékű lesz az ítélet
 • és ennek hatására az EU-nak lépnie kell

Te se gondolod komolyan, hogy a többi tagállamban nem hallanak erről az esetről, már most egy francia szakértő vesz részt Karsai csapatában. Árgus szemekkel lesik, hogy mi lesz az ítélet.

trey @ gépház

Volt precedens arra, hogy az emberjogi bíróság úgy döntött, hogy igazat adott az eutanáziáért kopogtatónak? Nem.

Pont ez a lényeg - ha lenne precedensjog, akkor pont az általad már említett Pretty vs UK ügy miatt Karsai ügyét is el kéne utasítani, hiszen van már precedens az ügyben. Pont azért fordulhat Karsai az EJEB-hez, mert nincs precedensjog, minden ügyet egyedileg ítélnek meg.

 

A franciák ügye azért érdekes, mert már volt előszele Franciaországban ennek: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-10758%22]}

Érdemes elolvasni ezt az elemzést, ami az EJEB eutanáziás ügyeit elemzi: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/COHEN-2018-A_human_rights_app…

Pont ez a lényeg - ha lenne precedensjog, akkor pont az általad már említett Pretty vs UK ügy miatt Karsai ügyét is el kéne utasítani, hiszen van már precedens az ügyben.

20 évvel ezelőttről. Közben változott a világ. Ha most születik egy friss ítélet, amire ráröpül mindenki, azt nem lehet lesöpörni az asztalról.

trey @ gépház

Azzal indítottad a szálat, hogy az előzmények nem nagyon bíztatóak, most meg azt mondod, hogy az 20 éve volt, változott a világ.

Most akkor döntsd el, hogy számítanak-e az előzmények, és a 2002-es ügy (azaz van precedensjog), vagy valójában nem számít, hogy 20 éve milyen ítéletet hozott egy másik ügyben az EJEB (azaz nincs precedensjog)?

Azt mondtam, hogy nem biztatóak (valószínűleg az Egyesült Államokban sem hivatkoznak olyan perekre már precedensként, amiben négerek faji megkülönböztetése alapján döntöttek, ellenben a precedensjog létezik). Nem tudom mi lesz az eredmény, engem is érdekel. Azt viszont nem igazán látom, hogy ha nyernek és Magyarországot kötelezik az engedélyezésre, abból hogyan nem fog kihatni az EU összes országára, mert abban biztos vagyok, hogy azonnal az összes ország érintett állampolgára be fog adni egy pert. Miért ne tenné? Az összesnek ügyvédje és jogvédő szervezetek fogják verni az asztalt és az előző ítéletre fognak hivatkozni. Mi alapján fogják őket kiszórni? Hogy csak azért ítéltek Magyarország kormánya ellen, mert ... Orbán?! Vagy mi lesz az érv? Hogy Karsai jobban megérdemli?

Ha pedig nyer, akkor azt minden érvényre kell juttatni.

Az az érved, hogy máshol van, az nem játszik, mert ott nem kierőszakolták, hanem a helyi parlament / kormány saját hatáskörében engedélyezte.

trey @ gépház

Miért ne tenné?

Azért nem, mert az EJEB ügye arról szól, hogy ha egy állampolgár a saját állama ellen pert vesztett, és ezen állampolgár szerint az állama megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Ekkor tud az EJEB-hez fordulni. Az EJEB nem olyan szerv, mint egy polgári peres törvényszék, ahova közvetlenül fordulhatsz. Megvan, hogy ki, mikor fordulhat hozzá.

Az összesnek ügyvédje és jogvédő szervezetek fogják verni az asztalt és az előző ítéletre fognak hivatkozni. Mi alapján fogják őket kiszórni?

Az alapján, hogy a magyar jogrendet nem lehet összehasonlítani a cseh/olasz/portugál/belorusz/orosz stb. jogrenddel ezen a téren. Ne feledd, az EJEB-nek és az Európa Tanácsnak rengeteg EU-n kívüli tagja van.

Például egy svéd állampolgár, vagy egy olasz csak akkor fordulhat hozzá, ha a svéd állam/olasz állam olyan döntést hozott a polgár ellen, amivel a polgár szerint a svéd/olasz állam megsérti az EJEE-t.

Karsai is azért perel, mert szerinte a magyar állam törvénykezése elletmond az EJEE-nek, például a magyar hatóságok viszont még külföldön is büntetőjogi eszközökkel üldözhetik a méltóságteljes eltávozásban segítséget nyújtókat.

Más ország jogrendje más ezen a téren, így egy svéd/olasz/román/francia/bolgár/cseh állampolgár nem indulhat csak úgy el az EJEB-re, hivatkozva Karsai ügyére. Karsai a magyar jogrenddel hadakozik, semmi köze ennek úniós joghoz.

 

mert ott nem kierőszakolták, hanem a helyi parlament / kormány saját hatáskörében engedélyezte.

De hát az egész EJEB mindig erről szól - egy állampolgár a saját államával szemben áll perben. Itt például Karsai vs Magyar Állam a per. Ha ezt az EJEB jóváhagyja, az ugyanúgy a Magyar Állam saját hatásköre lesz, mint mindenhol máshol.

Azért nem, mert az EJEB ügye arról szól, hogy ha egy állampolgár a saját állama ellen pert vesztett, és ezen állampolgár szerint az állama megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Ekkor tud az EJEB-hez fordulni. Az EJEB nem olyan szerv, mint egy polgári peres törvényszék, ahova közvetlenül fordulhatsz. Megvan, hogy ki, mikor fordulhat hozzá.

Az csak egy technikai lépés, hogy előtte ír egy levelet a kormányának, ami elhajtja. 2 hét alatt megvan. Lásd: Karsai ügye. Nem látom, hogy ez mit változtat.

 • Levelet ír
  • elhajtják
   • emberjogi bíróság
    • hivatkozás Karsai ügyére
  • nem hajtják el
   • profit

trey @ gépház

A két ügy között vannak lényeges különbségek. Pl. ha az Egyesült Királyságból elutazol egy olyan országba, ahol engedélyezett az eutanázia, akkor rendben vagy. Azóta eltelt 21 év, a jogértelmezés pedig valamennyire követi a valóságot. Azóta sokkal kevésbé befolyásolja az embereket pl. a vallás (nem kis mértékben a katolikus egyház gyermekerőszakolási és gyermekgyilkossági (Irish Mother and Baby Homes) ügyei miatt).

Nem olyan meglepő, ha ennyi idő alatt megváltozik, hogy mit tekintünk emberi jognak. Az emberi jogok az európai kultúrában prominensen nagyjából a 17-dik század óta szerepelnek (előtte is volt róla szó filozófiában, sőt, ókori jogi példa is van, de az azért eléggé feledésbe merült, pl. a rabszolgaság aszerint ellene van, aztán a gyarmatosítás vagy az adósrabszolgaság esetében ez senkit nem érdekelt), nem egyszerre ismerjük fel mindenről, hogy az jog (pl. az élethez való jogból levezethető-e az univerzális egészségügy szükségessége).

Ezen kívül a kontinentális jog nem precedensjog. A jogértelmezés nehéz kérdés, nyilván figyelembe veszik a régebbi ítéleteket, de nem kötelesek gépiesen ugyanúgy értelmezni a jogot.

Ezekre feljebb kitértem én is. Az még mindig nem tiszta, hogy fognak differenciáltan dönteni az EU egyes tagállamaiból jövő beadványok esetén.

Az EU hivatalnokai ennél pitiánerebb kérdésekben is egységes EU-s fellépést sürgetnek, ezzel meg basznak egységesen foglalkozni.

trey @ gépház

Ez nem jogalkotás, hanem bírósági jogértelmezés, jogalkalmazás. Az alkalmazott jog pedig már most is egységes, a kérdés az, hogy melyik tagállamnak van elég tökös állampolgára, hogy pereljen. A helyzet olyan, mintha te feljelentenéd valamiért a szomszédod, és arról döntene a bíróság a meglevő jogszabályok alapján. Attól még egy másik hasonló ügyben, amikor valaki más jelent fel hasonló dologért valaki mást, az csak egy érv a bírósági ügyben, hogy hasonló ügyben máskor hogy értelmezte egy másik bíró a jogszabályt. Nyilván olyan egységesítő hatása van, hogy ha lesz egy döntés, akkor egy épelméjű kormány elébe megy az eljárás(ok)nak, és nem várja meg, míg beperelik, ami blamázs (ha már elfogadott, hogy valami emberi jog, akkor nem szokás civilizált úriembernek tekinteni azt, aki azt megsérti), másrészt pénz (nem feltétlenül tetszik az adófizetőnek, ha pereskedésre szórják el a pénzét, viszont egy elég hülye adófizetőt meg át lehet vágni a palánkon némi brüsszelezéssel, szóval az a kérdés, hogy az illetékes kormány spórolni akar-e, vagy az állampolgárait hülyének nézve megvezetni).

Ahhoz, hogy egyértelműbb közös szabályozás legyen kell egy képviselő (valamelyik állam delegáltja) akit eléggé érdekel a téma, hogy felvesse (és a frakciója is úgy gondolja, hogy van esély keresztülverni), és utána a leghülyébb tagállam is megvétózhatja, ha éppen akar egy szívességet tenni a p̵e̵d̵o̵f̵i̵l̵j̵a̵i̵n̵a̵k̵ papjainak. (Az én véleményem szerint ez a vétózás a többség és kiemelt többség (50 % +1 képviselő, illetve 2/3 + 1 képviselő) helyett butaság volt az elején, de az EU jelentős részét 4-5 úriemberre tervezték, nem a jelenlegi méretekre. Azt is vagy-vagy alapúvá kellett volna tenni a bővítésekkor, hogy vagy szavazol, vagy kapsz kohéziós támogatást, együtt nem megy. Kevesebb gond lett volna a görögökkel, olaszokkal, meg lengyelekkel és velünk.)

Ez minden embert érintő kérdés. Nem egy almalopás a szomszéd részéről. Ha van valami, amit érdemes lenne egységesen kezelni, akkor az egyik ez lenne. Természetesen a bürökraták ilyen fajsúlyos kérdés elől úgy menekülnek, mint vámpír a fokhagymafüzértől. Mert féltik a pozíciójukat és a jól fizető állásukat.

trey @ gépház

Bürokraták alatt pl. a kedvenc pártod uniós képviselőit érted? Miért nem írsz nekik, hogy te, mint a szavazójuk, mit vársz tőlük?

Amúgy, ha a bírósát tud dönteni, akkor van közös uniós szabályozás, csak a magyar (meg még sok másik) állam annak nem felel meg. (Én személy szerint örülnék, ha lenne egyértelműbb és megengedő közös szabályozás. Nem akarok úgy járni, mint Kertész Imre, aki azt mondta, hogy az volt a terve, hogy ha már ott tart, majd kiugrik az ablakon, de aztán egyszer csak már nem tudott segítség nélkül odamenni.)

a kedvenc pártod

Nincs kedvenc pártom. Olyan párt van, ami az én érdekeimnek a leginkább megfelel. Van egy csomó minden, amiben nem egyezik a véleményünk, lásd: nyitó post.

Egyébként én a HUP-on kívül nem politizálok. Itt is csak a kedvetekért.

Azt azonban jelezném, hogy Magyarország a passzív eutanázia engedélyezésével a megengedőbb országok közé tartozik, felesleges a zsigeri bashing, amit itt eleresztettél.

Spanyolország, Svédország, Anglia, Olaszország, Magyarország és Norvégia engedélyezi a passzív eutanáziát - természetesen csak szigorú szabályok között.

trey @ gépház

Olyan párt van, ami az én érdekeimnek a leginkább megfelel.

Szóval van kedvenc pártod. (Különös tekintettel arra, hogy annak a pártnak még programja sincs, úgyhogy a véleményéről előre, amikor rá szavazol, kb. annyit tudsz, hogy utálják Gyurcsányt.)

Egyébként én a HUP-on kívül nem politizálok. Itt is csak a kedvetekért.

Nem az enyémért, az biztos. Én ide eredetileg IT-kérdésekkel (és válaszokkal) jöttem, és továbbra is meg lennék elégedve, ha arról esne szó. Ha már van politika, válaszolok rá, ezt a felelős állampolgári viselkedés részének tartom.

Azt azonban jelezném, hogy Magyarország a passzív eutanázia engedélyezésével a megengedőbb országok közé tartozik

Fogalmazzunk úgy, hogy ebben nem tartozik a sereghajtók közé. De elég sok más ország is engedélyezi a kezelés visszautasítását, és sok olyan van (pl. USA államok jelentős része), amelyik nem bünteti azt, ha valaki segít elutazni egy olyan országba, ahol az aktív eutanázia is engedélyezett. Nem beszélve persze azokról az országokról, ahol még elutazni sem kell ehhez.

zsigeri bashing

WTF?

Különös tekintettel arra, hogy annak a pártnak még programja sincs, úgyhogy a véleményéről előre, amikor rá szavazol, kb. annyit tudsz, hogy utálják Gyurcsányt.

Ha 2010 lenne, akkor mindenkeppen. :)

Az elmult 12 13 evben azert nagyjabol mar mindenki el tudta donteni, hogy neki ez tetszik-e.

Kedvenc ételem van, italom stb. de kedvenc pártom nincs. Ide eredetileg én is IT izékért jártam, de idehoztátom a politikát. Fogalmazzunk úgy, hogy ebben jól állunk az EU-ban.

Annak a pártnak van programja: folytatjuk (15%-os SZJA stb. stb )

Mi értjük.

trey @ gépház

Mi a kulonbseg a narancs es a zold kozott a gyakorlatban? En ehhez hulye vagyok.

Ez egy csuszos lejto. Ha egyszer elindulunk, ki tudja hol az alja.

Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Csúszòs talaj.

Akinek visszafordìthatatlan betegsége van, annak ma is van lehetõsége az öngyilkossàgra.  

Akik nagyon kalapolnak az eutanàzia mellett, egytõl egyig valamilyen szinten hasznot akarnak ebbõl húzni. Mert az eutanàzia törvény utàn jön az eutanàzia klinika, és az bizony jó üzlet. Az emberi méltósàgnak àra van, és akàr jól, akàr rosszul küldenek valakit a halàlba az nem szokott reklamàlni 

Mikor pzichés okok miatt tinédzsereket, fiatal felnõtteket küldenek a túlvilàgra, az nem csak etikàtlan, de aljas húzàs is. Nem beszélve, mikor szerencsétlen gyerek feje felett döntenek.

A spektrum túlsó vége az eldobható, megunt öregek. Mert nagyon könnyû EÜ intézményben olyan helyzetbe hozni embereket, hogy elveszítse beszàmíthatósàgàt és kikerüljön a döntés a kezei közül.

És akkor még nem volt szó a dolog politikai aspektusàról. Mert csak apró lépés kell hozzà, hogy politikailag kellemetlen emberektōl legàlisan lehessen megszabadulni.

Szóval, az eutanàziàért kalapolókon elõször érdemes lenne kipròbàlni a dolog, és ha utàna is tàmogatjàk, akkor legyen legàlis.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

> annak ma is van lehetõsége az öngyilkossàgra

Nem olyan könnyű, mint hiszed.

> Mikor pzichés okok miatt tinédzsereket, fiatal felnõtteket küldenek a túlvilàgra, az nem csak etikàtlan, de aljas húzàs is.

Ha valaki egyszerűen nem akar élni, akkor mit csinálnál vele? Újra és újra megkérdezed, hátha meggondolja magát? Megvárod, míg megőrül és tömeggyilkos lesz? Vagy esetleg kényszergyógykezelésre küldenéd?

Abban egyet értek, hogy mint annyi mást, ezt se engedélyezzék szülői/orvosi jóváhagyás nélkül gyerekeknek. De azon túl minek akar bárki beleszólni abba, hogy random személyek mit akarnak kezdeni az életükkel?

Pont ez a lényeg. Ez jelenti azt a gàtat, hogy minden kissé labilis hópihe felelõtlenül kinyírathassa magàt. A személyiség változik és fejlōdik, kàr egy életet eldobni egy emo fàzis miatt.

Mondjuk megismertetni vele az igazi szenvedést aztàn kezelni a kicsi lelkét. Furcsa módon a pszichés élni nem akaràs ilyen jòléti tàrsadalmi probléma.

Nem, az ilyen nem lesz tömeggyilkos, mert ahhoz motivàció kell. Ha lenne motivàciója, akkor vagy rég kinyírta volna magàt, vagy nem akarna meghalni.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

>Nem, az ilyen nem lesz tömeggyilkos, mert ahhoz motivàció kell. Ha lenne motivàciója, akkor vagy rég kinyírta volna magàt, vagy nem akarna meghalni.

Azért ez nem ilyen egyszerű. Pl. az incel lövöldözők manifesztói 99%-ban megemlítenek öngyilkos hajlamokat. Abban esetleg még egyet is érthetünk hogy maguktól talán sosem lépnék meg, de pont az a téma, hogy segítenénk őket benne, onnan meg már bőven elég a hajlam. (vö: suicidal intention vs suicidal ideation)

[insert line here]
B.C. 3500 - DIY Vehicle / A.D. 30 - DIY Religion / A.D. 1991 - DIY OS

Az inceleknél elég erős motiváció a kiéletlen szexualitásukból eredő frusztráció. Nem szabad összekeverni a motivációt és az erőfeszítés / elvárt jutalom arányt. Egy ember lehet motivált egy cél elérésében, csak épp valamilyen külső vagy belső ok miatt rendkívül alacsony erőfeszítésekkel próbálja azt elérni. Ez adj az incelség alapját. A hajtóerő ott van a dugásra, csak épp nulla erőfeszítéssel akarja ezt elérni. 
Megfelelő manipulációval bárki rávehető öngyilkosságra és itt megint bejön a képbe, hogy jobb lenne, ha ebben a témában egy halálos beteg vagy egy hópihe maga döntene és nem lenne még noszogatva is.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Akik nagyon kalapolnak az eutanàzia mellett, egytõl egyig valamilyen szinten hasznot akarnak ebbõl húzni.

A mozgasra is kozel keptelen emberek eletben tartasa is uzlet. Raadasul ok ideologiailag sem tiltakoznanak tobbsegben, mert oket meg ugy neveltek, hogy csak Isten mondhatja meg, hogy mikor legyen vege.

Nem csak hogy uzlet, de az egeszsegugy novereit tanitja mafiamodszerekre. Van olyan idosotthon, ahol ha 60 napot tulel az oreg, nem jar vissza a penz a rokonnak, es valami csoda folytan 62. napon kerul at egy idos a korhazba 30-as pulzussal. Ha kozben a narancsok kuldenek valami boritekot, amiben meg akarjak venni a szavazatat, azt is van, ahol intezmenyesitetten a noverek "nem is lattak".

Az en generaciomnal mar nem lesz ideologiai akadaly: a mi tobbsegunk mar nem hiszi el egy egyhaznak, hogy Isten azt uzente, hogy csak o mondhatja meg mikor van vege. Es ennek megfeleloen remelem legalabb idos koromra donthetek ugy, hogy azert par hetnel tovabb ne kelljen senkinek magatehetetlenul pelenkaznia engem.

Csúszòs talaj... Mert az eutanàzia törvény utàn jön az eutanàzia klinika

Azert ennek a csuszos lejtonek ha nem is minden lepeset, de a legelso (nehany) lepcsofokat mindenkeppen unnepelnem. Jelen jogrendszerben ha egy rokonod megker, hogy segits neki meghalni, buntetoeljaras, elitelnek, es ha eleget beszel rolad a media, talan kapsz elnoki kegyelmet. Ennel azert lehetne eggyel kevesbe nehez az ember dolga, ha egy rokona segitseget ker. De 10-20 ev mulva lehet en leszek a konzervativ ebben is, amikor International Euthanasia Corp es Alternate Assisted Suicide Inc. ki akarjak majd lobbizni, hogy hadd vehesse at a posztmodern bucsucedula oligopoliumat nem csak ausaban de azejuban is, sot, ENSZ ajanlas lesz, mert minden mas halalnem meltosagtalan. En meg hiaba magyarazom majd ilyen kis latogatottsagu forumokon, nem lesz tobbmilliardom vilag mediajanak manipulalasara, mint nekik. Oregon meg kozben probalja majd elmagyarazni nekunk, hogy miert jo az orszagnak az, hogy Lölönek is van eutanazia klinikalanca.

Azért the is belàthatod, hogy egy ember halàlba segìtése jòval egyszerübb és kevésbé maceràs, mint egy magatehetetlen ember àpolàsa, még a legrosszabb szinten is.Szóval, több jelentkezõ lesz eutanàzia üzletre, mint àpolàsra 

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Az öngyilkosság erkölcsi szempontból negatív cselekedet, a társadalom "lenézi" őket. Régen pl nem is temették őket felekezeti temetőbe, max a szélére "árokpartra".  Ez a különbség az öngyilkosság és az eutanázia között.

De vegyük csak ezt az esetet. A bácsi életben maradt, mehet a börtönbe.

Aláírás _Franko_ miatt törölve.
neut @

Keresztény kultúrkörben lenézett.

Bàcsi nem azért megy börtönbe, mert öngyi akart lenni, hanem mert elõtte a mamàt is megölte. 

Az embernek csak a sajàt életének az elvételéhez van joga.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Hiena pont arrol probal beszelni, hogy a kapitalizmusban az orias szereplok lobbiereje le szokta gyozni a lakossagot kepviselok fejeben a svajci mintat. Svajc egy kis orszag kis piaccal, es tul tudatos a tobb evtizede tarto direkt demokracia miatt. De amint tobbmilliard emberen profitosabban alkalmazhato modszer merul fel, amit el is lehet adni egy enyhe tobbsegnek embersegesebbkent, maris megvaltozik az egesznek az uzleti jellege. Beindul egy manipulacio, egy iranyitott kommunikacio es mindez csak a profittermelesert.

Ez a ket terkep azert elegge uti egymast.  Pl az egyik szerint Spanyolorszagban es Portugaliaban az aktiv eutanazia is engedelyezett, a masik szerint minden teljesen illegalis...

Amugy igen, ide muszaj a NAGYON korultekinto szabalyozas miatt. Nem valamifele "orvosbunozes" (WTF, most ez a partutasitas hogy oket kell utalni?) miatt, de kenyes kerdes hogy pl egy kommunikalni nem kepes beteget megolhet-e a hozzatartozoja...

A legkorrektebbnek az tunik ha minden esetet egyedikent kezelve kulon elbiralas utan lesz dontes, bar nem tudom erre hol mennyire van kapacitasa a megfelelo szerveknek

Igen, de erősen árnyalja a képet hogy ez pl Karsai esetében azt jelenti, hogy meg kell várnia míg pl a légzőizmai elsorvadnak és megfullad, mert visszautasíthatja a lélegeztetőgépet. Ő pont ezt akarja elkerülni, azzal hogy a visszafordíthatatlan betegsége pl holnap egy injekcióval véget érhessen.

 

Egy rákosnál hasonló a helyzet, amikor már a morfium sem segít még pár napot szenvedhet.

 

Szóval a passzív eutanázia kurvára nem megoldás semmire, maximum annyi hogy spórolnak a gyógyszerrel / eszközzel.

Aláírás _Franko_ miatt törölve.
neut @

Ha az aktiv/passziv eutanazia nem engedelyezett adott statuszokban,  akkor marad a szenvedes eveken at, vagy az ongyilkossag. Megfelelo szabalyozassal mindenkepp engedelyezni kellene.

Error: nmcli terminated by signal Félbeszakítás (2)

Én is legális eutanázia párti vagyok. Remélem, sosem kerül sor rá, hogy szükségem legyen rá. Előbb, vagy másképpen szeretnék meghalni. De hát ez nem mindig kívánságműsor. Úgyhogy kell az a kiskapu mielőtt akár évekig tartó szenvedésre is ítélheti a rendszer a szerencsétlen embert, aki rendesen élni már nem tud, meghalni meg nem hagyják.

Arra a problémára, hogy esetleg a rokonok ezzel csinálnak ki valakit: Szerintem be kellene látni, hogy a leszármazottait az illető ember hozza létre, ezért az ő milyenségük az adott ember felelőssége. És ezért simán megengedném, hogy az öregek felett a gyerekeik döntsenek. Maximum ha kicsinálják valódi ok nélkül, hát akkor így járt. Én ugye a pater familiae jog pártján állok, ami szerint a családfő teljes jogú döntnök lenne a család ügyeiben. Ez csak ennek a kiterjesztése lenne, hogy öreg korra aki beszámíthatatlanná válik, annak a család fiatalabb tagjai lesznek a gyámjai. Esetleg ha valaki annyira elfuseráltnak érzi a saját fiát/lányát, akkor még amikor döntési pozícióban van, akkor megtehetné, hogy kizárja az utódot ebből a jogból.

Ha be lenne vezetve az eutanázisa, akkor az is szokássá válhatna, hogy még időben egy végrendelethet hasonlóan intézkedhetnének maguknak az emberek például ügyvédnél: ha ilyen és esélyem van csak a felépülésre és szenvedek, akkor csináljatok ki! Mint a zombifilmekben mikor megbeszélik, hogy ha zombivá válok, akkor lécci lőj fejbe!

Azt viszont, hogy családon kívüli "szakértő" dönthessen valaki felett, azt nem engedném. Nem kedvelem a szakértőket :-)

A Magyar Állam a felszínen nem de ténylegesen azt mondja: képtelen lennék ezt megfelelően szabályozni és végrehajtani! Szal hiába dönt a bíróság úgy h kötelezi az államot, az nem fog tudni eleget tenni. Illetve muszáj valamit csinálnia, de abban sok köszönet nem lesz. Hát látjuk mi folyik az egészségügyben, az eutanázia ügyben is hasonlókra számíthatnánk. Akarjuk ezt tényleg? 

"antiegalitarian, antiliberal, antidemocratic, and antipopular"

Osregi vita es a demokratak "humanista" metodusa szerint nem donthetsz a sajat eletedrol, kizarolag az allam kuldhet el megdogleni a gazdagok vedelmeben. Jelenleg csak kulonfele egyedi megoldasokkal tudod ezt kivitelezni magad, professzionalisan segitseget nem kaphatsz.

Ahol ezt engedelyezik ott is kizarolag sajat "szemelyben" rendelkezhetsz errol, sem gyam, sem meghatalmazott nem kerelmezhet ilyet. Ha meghagytad meg "beszamithatosagod" kozben a "dugot" ki lehet huzni mas szemely altal.

Harom targy legalabb volt errol az egyetemen es meg tobb is erintette. Magyar "kotmany" szovegeben egy mondaton beluli kotoszo cserevel lehetne "engedelyezni".

En szurkolok, hogy sikeruljon. Hasonlo esetben en biztos hozatnek valami jo mixet.

Every single person is a fool, insane, a failure, or a bad person to at least ten people.

Döntés januárban.

Tipp: kidobják az ügyet

Én leszek a legjobban meglepve, ha nem. Bár, mivel Magyarország kormánya áll a másik oldalon, sok minden elképzelhető :D :D :D

trey @ gépház

Ebben en leszek a naiv: a ECHR/EJEB nem fogja egyaltalan figyelembe venni, hogy magyar ember donteserol van szo, es a magyar kormanynak kene valtoztatnia pont miatta. Se negativan, se pozitivan nem fogja ez befolyasolni az ugy kimenetelet.

Van veluk baj boven, de pont ilyenekben pont ok egyaltalan nem emiatt lesznek elfogultak (amennyiben azok lesznek epp).

Le se szarjak ezek a magyar kormanyt, amig nem a menekultek illegalis bevandorlok jogairol van szo.

Magyarország kormánya áll a másik oldalon

Nem. A magyar állam áll a másik oldalon. Benne az országgyűlés (mint törvényhozó hatalmi szerv), a kormány (mint végrehajtó hatalmi szerv), és a bíróság (mint igazságszolgáltatási hatalmi szerv).

A felperes képviseletében a kormány jár el, hiszen ő a magyar állam képviselője nemzetközi ügyekben (mert övé a végrehajtó hatalom) - ezért az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Főosztályának vezetője volt ott a tárgyaláson tegnap.

Viszont ha elmarasztaló ítélet születik, az nem a kormánynak szól, hanem a magyar államnak. Mint ahogy ha egy ügyben eljár egy ügyvéd helyetted, és elmarasztaló ítélet születik, az nem az ügyvédnek szól, hanem neked.

Érdemes elgondolkodni, hogy ha nem ölhetjük meg magunkat, akkor az valóban azt jelenti, hogy az állam tulajdonai vagyunk? Szerintem ez az egész kérdés ide vezet, hogy az állam tényleg úgy képzeli, hogy tulajdonol minket. Hasonló az egészség többi kérdése: a marháimat se kérdezem meg, hogy beolthatom-e őket, akkor ezek az alattvalók miért akarnak maguk dönteni arról, hogy mi kerül a testükbe? Sajnos nagyon kevés az ellenállás, ezért valójában igazuk van.

Én úgy tudom a történet nem ez. Megölheted magad. Karsai azért harcol, hogy ha megkérsz valakit, hogy öljön meg, azt ne büntessék meg emiatt.

Ez szerintem egy nagyon szemét (önző gondolkodás). Mert leszarja annak az érzéseit, akit megkérsz e "hálás" feladatra. Ugyanis ennek az embernek a halálod után is élnie kell, s nem hiszem el, hogy nem lesz életfogytiglan traumás tőle. A halál ugyanis az élet része, a gyilkosság nem.

Megölheted magad.

Ha meg nem sikerul, akkor irany a zart osztaly. Remek kilatasok!

Ez szerintem egy nagyon szemét (önző gondolkodás). Mert leszarja annak az érzéseit, akit megkérsz e "hálás" feladatra.

Nem ertek hozza, de feltetelezem, az eutanazia legalizalasa nem azt jelenti, hogy elmesz tetszoleges haziorvoshoz, es neki muszaj teged eltennie lab alol. Gondolom sokkal inkabb ugy nezne ki, hogy itt tessek megnyomni a nagy piros gombot, es akkor jon az injekcio/gaz/aram/akarmi.

De tovabbgondolva, akkor a halalbuntetes nem onzoseg? Vagy a hohernak tokmindegy, hadd legyen traumas?

Szerintem már nem visznek zárt osztályra. De lehet rosszul tudom. De azért vannak elég biztos módszerek. Pl. Az oroszoknál az ablakon kiesést még nem élték túl. :)

Itt is valaki felhozta, hogy megkér rokont, barátot stb. a feladatra. Én erre gondoltam, mikor a traumáról gondolkodtam. Ha ez szabad lesz, akkor nehezen fognak nemet mondani a kérésre. Aztán jöhet a depresszió, meg a rémálmok stb. A saját halálával tönkre teszi a rokonok, barátok életét is. Én erre írtam, hogy önzőség. Oldja meg maga.

A hóhér, de ilyen a katona is (már aki valóban gyilkolászik) kicsit más, mert nem ismeri az áldozatát. De szerintem Őket is megviseli.

Szerintem amikor az eutanaziarol beszelnek a mainstreamben, akkor a tobbseg nem ugy gondolja, hogy random csaladtagot kersz meg, sokkal inkabb egy orvosi "beavatkozas" lenne.

A saját halálával tönkre teszi a rokonok, barátok életét is. Én erre írtam, hogy önzőség. Oldja meg maga.

Sot, en meg olyanrol is tudok az ismerosi korbol, ahol a gyerek arra ment haza, hogy az egyik szulo log a mennyezetrol. Ez kevesbe lenne traumatizalo a gyereknek, mintha egy orvos csinalna ugy, hogy o nincs ott? Ne mar.

Extrém esetről beszélsz.

De pl. szerinted jobb lenne, ha a gyerek hazamegy és a szülő azt mondja neki, hogy fiam itt van egy méreginjekció, szúrd már belém. Nem fognak miatta megbüntetni.

tobbseg nem ugy gondolja, hogy random csaladtagot kersz

Most keressem meg ki írta?

Jó, ha még aktuális rákeresek, de most mennem kell.

De pl. szerinted jobb lenne, ha a gyerek hazamegy és a szülő azt mondja neki, hogy fiam itt van egy méreginjekció, szúrd már belém.

En ugyebar arrol beszelek, hogy a legtobb orszagban az eutanazia nem ez, hanem orvos, vagy legalabbis valamilyen eu-szemelyzet csinalja.

Extrém esetről beszélsz.

Marmint mi ebben az extrem? Ez egy megtortent pelda, szemelyesen ismerem mindket erintettet.

Nem visznek a zárt osztályra, mert olyan itt nincs. 

Adott egy valakim aki nem tudom hol van most a bolygón. Vannak kényszerképzetei, neurológiai problémái. Neurológus idehaza nem tudott rajta segíteni. Pszcihológus/Pszcihoterapeuta megint nem. Hajlandó lett volna bolondok házába is vonulni, hogy leszedálják amíg él, és ne nyomassza az ami 24 órában benne van a fejében. Nincs hová.

Bár ő is felelős benne valamennyire, egy időben volt egy vállalkozása ezoterikus dologkra, ami nagyon sok éven át jó működött, ha alulgyógyszerezte magát a javallatokhoz képest. És emiatt romlott az állapota, hiába keresett a vége felé havi 2M körül. Diagnosztizált skizofrén, szociopata, meg még pár dolog. És ő nem akar ez lenni. Amikor utoljára omlott össze, akkor kb felégetett mindent maga mögött, most a két énje azon vívódik hogy hogyan kellene meghalni/túlélni, és marhára nem anyagi alapú dolog, mert amikor bebillen "állapotba" rnd emberekre úgy melegíti rá az ezotériát, meg a horoszkópkészítést, az átoklevétellel, hogy 40 perc alatt keres 70-140e Ft-ot. De amikor meg nincs állapotba, akkor meg utálja magát, és az életet. Emellett folyamatos hallucinációkkal küzd az utóbbi 16-18 évben....

Ő kb az a szint, mint a pár héttel ezelőtti északi csaj, akit szintén mentális bajok miatt vettek ki az élet nevű játékból eutanáziával.

Itt olyan dolgokról beszélünk, hogy 5-6 évig szarrá keresi magát, kap egy agyfaszt, feléget mindent maga körül, kb így betörte az össze parkoló autó üvegét az albérlet parkolójában, összetörte azt a havi félmillás albérletet ahová addig csak cipővédőben lehetett bemenni, és a kanapéra leülni csak átöltözés után, majd eltúnik 2 hónapra. Akkor éppen az Íreknél landolt. Majd pár hét múlva Rodosz, Onnan hívott is a követség, hogy egyetlen élő hozzátartozóként kezdjek vele valamit. Mert ha ott zárják be a diliházba, akkor abból baj lesz. Kimozogta. Akkor annyiban maradtunk, hogy ha nem ginázzák be, és rendesen szedi a gyógyszerét, akkor nincs baj. Kiderült, hogy azért hívta magára a mentőket, mert szarul volt, vélhetően vagy nem alkoholmentest kapott ahogy kérte, és összeveszett a gyógyszerrel, vagy megpróbálták ginázni.... De két hét múlva Izlandról röhögve nézte, hogy a "Démonai felégetnek mindent" amiért ő így járt. Azóta kb minden vízum nélküli országban járt, saját elmondása, és az érkező levelei alapján Szlovákiából kitiltották, (ezt is megindokolta, hogy erre a démonai bosszúja volt a telefonos iskolai bombariadóhullám, és Fico is) Elvben most Románia közepén van valahol. De a szociopata énje mindig kihúzza a szarból. Pár napja hívott, hogy meg kellene halnia, de nem elég bátor hozzá, így inkább visszajön Magyarországra.

Szerk.: A lényeget nem írtam le. Tudja, miben van, tudja, hogy mi van körülötte, tudja, hogy a szociopata énje mindenkit kihasznál, és nem akarja tovább ezt. Meg akar halni. de nem akarja azt, hogy egy rnd takarító találjon rá valami hotelben, vagy szálláson, nem akarja hogy bárkinek baja legyen azzal, hogy ő meghal, meg ilyesmik.... 

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Elég kamuszagú ez a dolog. Skizofréneknek nincs egymással vívódó énjei és főleg nem utazgatnak.
A "rokonodnak" egy borderline szociopata énje van (nem elég szociopata, hogy időnként fel ne fogja, hogy embereket basz át főállásban) és ebből adódóan egy baromira erős van egy bipoláris személyiségzavara.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Én csak arra tudok hagyatkozni amit tőle kapok.

Pár éve együtt karácsonyoztunk, tökre aranyos volt, feldíszítettük együtt a fát, közös tv, közös vacsi, közös élmények, közös minden 2 napig, mire hazaértem a vonattal már lerombolta fát, és be is zsákolta, és ki is dobta. Mert a démonjai "rászálltak", és minél előbb meg kell szabadulni tőle.

 

Rohadtul nem enged be annyira az életébe senkit, hogy segíthessen, max ilyen tinibarátokat akiknél lerakja a Mac-et, meg a drágább dolgait, de azok is csak "dobozt" raknak el neki....

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Amúgy kiégtem benne. Bármikor próbáltam segíteni elutasítja, így kb sok éve már csak a leveleit veszem át és fotózom be neki.

Mára nem érdekel honnan idult hova jutott.  Ha akkora baja van, hogy kellek, akkor megyek, de amíg elvan egy szavát nem hiszem el. Max a városneveket.

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Mint a PTSD a katonáknál?

Ez mókásan emberfüggő. Van aki egy tyúk nyakát nem vágja el, de azt a gombot szivesen megnyomja. 

Fejben dől el minden.

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Azért ezt gondold át! Ezzel valójában beszólt Orbánnak - nem dicsérte! Nem az ország miniszterelnökének lenne a dolga, h népszavazásokat engélyezzen. Így erre hivatkozva imába foglalni a nevét egy cinikus beszólás, ami pontosan leleplezi, leírja az orbáni állam groteszk működését! 

"antiegalitarian, antiliberal, antidemocratic, and antipopular"

Úgy fest, hogy nem igen fontos Karsai sorsa az Emberi Jogok Európai Bíróságának. Nem igazán törik össze magukat, hogy mielőbb ítéletet hozzanak. Januárra ígérték.

Az se biztos, hogy megéri Karsai a döntést, ha ennyit szarakodnak.

trey @ gépház

Hehe, ez már pár éve megy, voltak belőle mémek jócskán.

"Kilyukadt a fogam, a doki ezt tudta ajánlani:

 * Foghúzás 100 dollár

 * Tömés 1000 dollár

 * Eutanázia ingyen"

Vagy:

"Összevesztem a szomszédommal és azt mondam neki, hogy akassza fel magát! Erre beperelt, hogy licensz nélkül adtam orvosi tanácsot!"

Ilyen ez az eutanázia, ha nem lehet az se jó, de ha meg tukmálják az azért már túlzás.

Te meg a politikát. A nyugger potenciális szavazógép, amíg oda húzza az ikszet ahova kell, addig életben kell tartani.
Az adóbefizető míg fiatal veszélyes, mert gondolkodhat és rossz helyre ikszelhet. Ha középkorú és megéri a nyugdíjt akkor pénzbe fog kerülni.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Az orvos a zsebének a véleményén van. Ha fentről megkapja az irányvonalakat és a célszámokat akkor azokat fogja teljesíteni. Az állami egészségügyben csak azok dolgoznak, akik együtt tudnak élni a rendszerrel és az elvárásaival. A magánegészségügyben meg azok, akik többet akarnak keresni. A beteg, mindenhol, jó esetben, csak másod vagy harmadrendű dolog.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

A kapitalizmus gyozteseinek kerekitesi hiba a profitjukbol  egy valodi demokracia mindket gyoztes oldalat megvenni.

Ahogy megy egy rendszer az autokracia fele, lesz egy kis politikai mozgastere a vezetoknek. Ennek vannak ritkan emlegetett elonyei es surun ismetelgetett hatranyai.

Egy demokraciabol vagy autokracia lesz, vagy corporatocracy - utobbira raadasul keves a latvanyos tortenelmi elrettento peldank. Elobbire sok.

Azt majdnem mindenki tudja, hogy az autokracia altalaban egy atmeneti allapot a demokracia es a diktatura kozott.

De azt kevesen tudjak, hogy a demokracia is atmeneti - vagy autokracia lesz belole, vagy corporatocracy. Nagyon esznel kene lennie egy muvelt tobbsegbol allo szavazoknak, hogy egyik se legyen belole (utopia).