szamhordozas 2022

Valamikor cirka 20 éve vettem egy vodás sim kártyát, az volt az első mobiltelefonom, és sim kártyám, hetvenes előhívóval, akkor már hétjegyűek voltak a mobilszámok.

Teltek múltak az évek, úgy alakult, hogy lehetőségem van családban flottába behordozni a számomat rokon munkáltatójához, nagyon jó feltételekkel, nosza pannonos lettem. Kaptam új sim kártyát, hordozási ablak lejártakor beletettem, örültem.

Később új flotta csatlakozási lehetőséggel élve telekomos lettem. Vittem a számot, kaptam sim kártyát, a hordozási ablak lejártakor beleraktam és boldog voltam, minden ment szépen és jól.

Egy ideje van egy új flottaváltási lehetőség, megint kedvezőbb feltételek, elszántuk magunkat asszonnyal, hordozunk mindketten. Yettel az új provider, telefonon szerződéskötés, adatok megad, ügyfélbiztonsági kód meg minden. Kiküldték postán a SIM kártyákat, és itt kezdődött a sztori számomra új és érdekes része, illetve már a telefonos szerződéskötéskor, hogy az új SIM kártyán ideiglenesen már beaktiválják az előfizetést ideiglenes telefonszámmal... köszönjük mi ilyet nem kérünk, mi a régi számot akarjuk használni, nem ők csak így csinálják, tehát párhuzamosan van két szám, két előfizetés (ketten vagyunk, tehát 2x2). Na ezt mi a lehető legkevesebb ideig kérjük, azt mondták a postai átvátel napjától ketyeg az új ideiglenes előfizu, hát ezért mi csak a számhordozás kijelölt napján vettük fel, mert nincs szükségünk ideiglenes számra.

Éjszaka a hordozási ablak végén még mindig megy a régi sim kártya, ilyenkor már no carrierre váltott a korábbi hordozásoknál, de nosza rakjuk bele az új kártyát.. hát ezek az ideiglenes számon mennek pedig az ablaknak már vége... telefon, ügyfélszolgálat.... igen látja most lett volna a hordozás... ha reggel 8:30-ig is ez a helyzet akkor csörögjek újra de szerinte addig megoldódik. Mondom jó, de amit kiküldtek egy darab A4-es lapot abból csak az derül ki hogy mi az új simek sorozatszáma és mik az ideiglenes telefonszámok az nem, hogy melyik áthordozott szám melyikre kerül, simszám alapján nem, de az ideiglenes szám alapján meg tudja mondani, hogy melyik lesz melyik, megkösznöm a segítséget mert ezek alapján már tudjuk melyikkel induljunk el másnap és várjuk, hogy mikor működik már a hordozott szám. (nem kértek ügyfélbiztonsági kódot, minden ment flottul a behívó szám alapján)

Ma 8:30 után 1220 azt mondja, hogy ők csak ügyfélbiztonsági kóddal tudnak bármit, az feleségemnél van, de ő most nem elérhető számomra, mert azt hittük ma már működni fog... ez van. Végül gépközelben messengeren megkapom a kódot, most már elárulják, hogy mivel csak a számhordozás napján vettük át a sim kártyákat, így nem jött létre a szerződésünk, (hiába 9 nappal előtte telefonon szerződtünk szerintem, és bár nincs szerződésünk de van két ideiglenes yettel telefonszámunk ...) új hordozási ablak van két nappal később. Megköszöntem a "segítséget" és közöltem, hogy akkor a sim addig megy a vitrinbe... 

Ez az új trend, hogy mindenképpen egy párhuzamos előfizetést erőltetnek rá a számhordozókra, vagy ez csak a yettelnél megy így? Nyilván pár napi párhuzamos előfizetésbe nem halunk bele, de magát a rendszert nem értem... hol van itt a fogyasztóvédelem? Nekem a régi módi tökéletesen megfelelt... ez sima lehúzás, hogy kiszámláznak minden számhordozónak plussz párszáz forintot az ideiglenes számért amit senki sem akar használni? Igazából csak dual SIMes telefonoknál látnám értelmét, hogy már a jobb tarifát tudod használni addig is, de itt ugyebár él a szerződés van két működő (ideiglenes yettel) telefonszámunk és a számhordozást tilitolizzák... mert csak...

UPDATE1: 06.29 11:51 Mindketten kaptunk egy SMS-t, hogy a számhordozás sikeresen megtörtént. Én arra a telefonomra amiben a régi szolgáltató, a telekom SIM kártyája van, asszony meg úgy kapta a telefonjára, hogy neki már a yetteles sim kártya van benne. Nálam működik a hordozott régi szám a régi simmel a régi szolgáltatónál, asszonynál az új szolgáltató simje amivel még mindig az ideiglenes yettel szám muzsikál. Bal kéz, jobb kéz...

UPDATE1.1 06.29 12:00 jött mégegy SMS, akkor betűről betűre, ne legyen félreértés, ezt tessék figyelni, fából vaskarika (mind a kettő ma délelőtt jött, az eredeti számhordozási ablak (tegnap 20-24) után, és elküldték őket mind a régi szolgáltatói simmel üzemelő régi számra, mind az új ideiglenes számmal üzemelő új simre):

Kedves Ügyfelünk! A számhordozási eljárást a jelenlegi szolgáltatója elfogadta. A számhordozás életbelépése: 2022.06.28. Üdvözlettel Yettel

Kedves Ügyfelünk! A számhordozási eljárás sikeresen befejeződött. A számhordozás életbelépése: 2022.07.01. Üdvözlettel: Yettel

Ízleljük a szavakat. "elfogadta" "életbelépés" "befejeződött" "életbelépése"

Királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem .... Tiszta Monty Python abszurd...

UPDATE1.2 06.29 18:00 a másik hordozott telefon (asszony) szóról szóra ugyanezeket az SMSeket kapta, azzal az eltéréssel, hogy a dátum neki mindkettő üzenetben 06.30. Egy előfizetés, két hordozott szám, két külön hordozási ablak? :D Most már írásban és szóban is produkálja a yettel a divergenciát ... (28-a éjfél után azt mondták minden rendben van/lesz hordozás megtörtént, ha mégsem, csörögjek reggel 8:30 után, aztán délelőtt ügyfélkóddal már azt mondták számhordozás sztornó mert szerintük ha a postán csak a számhordozási ablak napján vettük át az nem elég korai, új ablakot megmondja mikor van, majd pár órával később sms-en kapunk üzit, hogy számhordozás 28-án 30-án és 1-én :) Ezek után szerintem érthető ha már semmit nem hiszünk el nekik...)

Hozzászólások

Szerkesztve: 2022. 06. 29., sze – 10:40

Hát igen.

A zavar ott kezdődik, amikor mindig új sim van/volt már régen is. Volt részem szolgátató váltásban, amikor az időablak előtt bemondta a hang, hogy egy óra múlva fennakadások lehetnek... De nem volt. (Vodafone -> Telenor)

Szerintem az új rendszerük gombnyomásra tud mindent IS, csak szarik hozzá egy simet, amire felépítettek egy folyamatot. ;) Olvastam pár kormányrendeletet és láttam műszaki megvalósításokat, de egyikben sem szerepelt sim és ideiglenes szám.

A számhordozás nem más, mint egy érvényességi idővel rendelkező rekord a KRA-ban, amelyet mindkét szolgáltató letölt és érvényesíti a saját adatbázisában. Az időpont az időablak kezdete. Az időablaknak azért van hossza, hátha valami csúszás áll be a műszaki rendszerekben. Ezért megengedett, hogy az időablak alatt akár az átadó, akár az átvevő szolgáltató hálózatából sem tudsz hívást indítani. De egy biztos: az időablak előtt az egyikhez tartoztál, utána a másikhoz. Ehhez a művelethez nem tartozhat ügyfél interakció.

Mondjuk kezdd ott, hogy panaszt teszel, majd a szolgáltatás kiesés miatt kötbérezel. Ha az átadó szolgáltató jóváhagyta a hordozást, akkor az időablak végétől...na ki felel érte? :-D

Nem árt néha az ÁSZF-et sem olvasgatni!

Régen olvastam (UPC), hogy a szolgáltatás létesítésére történő ajánlattétel is határidős. Annak elmulasztása esetén is jár a kötbér, akár igen, akár nem a válasz. Ezt kissé nehezen lehet beilleszteni a gondolatmenetedbe, mivel még nem jött létre a jogviszony. ;)

A kötbér általában jóval magasabb az előfizetési díjnál. Hátránya, hogy nem jár, hanem igényelni kell.

6.2.2.1. Előfizetői szolgáltatás nyújtásának késedelmes megkezdése esetén fizetendő kötbér
 
A  Szolgáltató  kötbért  köteles  fizetni,  melynek  összege  minden  késedelmes  nap  után  az  ÁSZF-ben  foglalt
kedvezmények nélküli belépési díj 1/15-öd  (egy tizenötöd) része, belépési díj hiányában  az Előfizetői Szerződés
szerinti  díjcsomagra,  illetve  az  adott Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatban fizetendő  kedvezmények nélküli  havi
előfizetési díj 1/30-ad (egy harmincad) részének 8-szorosa (nyolcszorosa), amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői
Szerződésben  vállalt  határidőre  a  Szolgáltatás  nyújtását  nem  kezdi  meg,  beleértve  azt  az  esetet  is,  amikor  a
Szolgáltatás nyújtásának a jogszabályban megjelölt időpontban történő megkezdése az Előfizető érdekkörébe eső ok
miatt  nem  volt  lehetséges,  és  a  Szolgáltató  a  felek  megállapodása  szerinti  újabb  időpontban  sem  kezdi  meg  a
szolgáltatás nyújtását.

 
6.2.2.2. Teljesítés elmaradása esetén fizetendő kötbér
 
Amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató neki felróható műszaki okból nem
képes, továbbá a Szolgáltatás nyújtásának a jogszabályban megjelölt időpontban történő megkezdése az Előfizető
érdekkörébe  eső  bármely  ok  miatt  nem  volt  lehetséges,  és  a  Szolgáltató  a  felek  megállapodása  szerinti  újabb
időpontban sem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató érdekkörében fennálló okból, továbbá a Szolgáltató
a fenti esetek miatt az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszünteti, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás
megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig a jelen ÁSZF 6.2.2.1 pontjában
foglalt kötbér felét köteles fizetni.

Forrás: Vodafone Lakossági Vezetékes Általános Szerződési Feltételek

Csúsztatás: Ez a 2021.0101-től érvényes, amit már összevontak a mobillal. Az új ÁSZF-ben nincs / nem találtam meg ezt a részletezést. Ennek ellenére kizártnak tartom, hogy idén már nem kell fizentniük hibás teljesítés esetén.

A szövegből kiderül, hogy az általad vélt összeg nyolcszorosát ill. négyszeresét kell fizetni időarányosan, kedvezmények nélkül. Mégpedig olyan módon, hogy pl. a listár 12 eFt, az akciós ár 4 eFt, akkor a 12*8 eFt/ho, azaz a 24 szeresét kapom az előfizetési díjnak. Ez (régebben) 72 órás kiesés után volt igényelhető.

Az első pont ráhúzható a számhordozásra.

A régi szolgáltató régi simjével még mindig megy a hordozott szám. Asszony persze nem sokra megy ezzel, mert ő a telefonjában meár az új simet vitte el, mivel éjfélkor még azt mondták működni fog az, látják, hogy akkor járt le az ablak. Én hazajöttem a régi simért. Rengeteg helyen a telefonszám a 2FA.

Blue Mobileról (Telekom) Vodafone-ra csont nélkül. Mi inkább személyesen mentünk be, ha minden igaz, lett volna élő, ideiglenes telefonszámunk is a váltásig, de fel se írtuk, és az új SIM-kártyákat be se raktuk a telefonba. A megadott időpontban a régi SIM-kártya már nem kapott hálózatot, beraktuk az újat, PIN-kód megadása után csont nélkül ment.

egyik kollégám párja vitte át nemrég a számát yettelhez, neki is volt ideiglenes előfizetése, nem is értette, de nem zavarta.

számlán látszott, hogy pár napot számláztak érte, következő sorban pedig pont annyi kedvezményt kapott. szóval nullára jött ki. max a yettel szívhat ezzel, mert az ideiglenes számot x ideig nem adhatja ki újra.

4 és fél éve csak vim-et használok. elsősorban azért, mert még nem jöttem rá, hogy kell kilépni belőle.

Szerkesztve: 2022. 06. 29., sze – 20:27

Én két hónapja vittem az egész flottát a Yettelhez, mi is kaptunk ideiglenes számokat, de nekem kifejezetten tetszett, hogy milyen frappáns megoldás az, hogy az éles bevetés előtt ki lehet próbálni (készülék kompatibilitás, SIM specifikus beállítások, átirányítások, hangposta, stb. valamint ezzel kiderült, hogy az egyik júzernél még SIM LOCK-os telefon volt, stb.) valamint az üzletkötő azonnal mondta, hogy a hordozás előtti átmeneti időszakra az ideiglenes számok teljes forgalmát jóváírja.

A hordozás estéjén volt kb. 2-3 óra, amikor még mindkét SIM élt, és mindkettőről lehetett (azonos hívószámmal) hívást kezdeményezni, de aztán a régi SIM-ek pár óra elteltével megdöglöttek.

Igen, elvileg van benne jó is, de mivel nekem kb óránként csörög a telefonom, nekem abszolúte semmi értelme egy ideiglenes számnak, nem véletlenül hordozom már annyi ideje...

Egy plussz pont nekik, hogy az ideiglene sforgalmával ezt csinálják, de én akkor sem akarok egy ideiglenes számmal szenvedni, mert nekem semmi értelme. Majdnem lemaradtam két fontos telefonról e miatt a marhulás miatt, pedig csak éjféltől kb kilencig volt az ideiglenes yettel sim a telefonomban, közvetlenül az eredeti időablak végén. Én most már addig nem nyúlok a simhez amíg a régi az nem mondja no carrier.

Számhordozáshoz ezek szerint dual sim-es készülék használata javasolt?