Nyereséges szabadságharc

Fórumok

báró Csekonics likes this...

Elutasította a Világbank Beruházási Viták Rendezésével foglalkozó Nemzetközi Központja a magyar állam fellebbezését, az állam 73 millió euró, vagyis több, mint 25 milliárd forint kártérítést fizethet a Sodexó-nak.

A francia utalványkibocsátó cég azért indított eljárást a magyar állam ellen, mert 2012-ben egy törvénymódosítással az étkezései utalványok közül csak az állami Erzsébet-utalvány után járt kedvezőbb adóteher. Azt az EU Bírósága is kimondta 2016-ban, hogy a törvény diszkriminatív, de az eltelt idő elég volt arra, hogy a piacot addig uraló három francia cég, a Sodexo, a Cheque Déjeuner és a Ticket Restaurant (későbbi nevén Edenred) kiszoruljon innen. Mindhárom cég eljárást indított az állam ellen, az Edenred 23 millió eurót és késedelmi kamatait, a Cheque Déjeuner 39 millió eurót, a Sodexo pedig 73 millió eurót kaphat.

Hozzászólások

Pedig nyereséges, csak nem neked :-)

25 milliárdnál jóval többet veszítettünk volna, ha hagyjuk az említett multikat kilapátolni a pénzt az országból.

Véleményem szerint nyereséges volt a "szabadságharc" az állam részéről, a büntetés ellenére is. Remélem, soha nem jönnek vissza.

"Én állom a magam részét és szívesen teszem."

vs

"Az állampolgári méltóság forradalmának beindítására, amiről Elek István beszél a vele készült interjúban, az ilyen ügyek, mint az adófizetői pénzből szemrebbenés nélkül kifizetett kártérítés a szándékos károkozásért, nagyon is alkalmasak. [...] ez az ügy még a jelenlegi jogszabályok mellett is kimeríti a hűtlen kezelés tényállását, sőt a legfőbb ügyészen is számon kérhető a kötelezettségszegés, hiszen hivatalból eljárást kellett volna indítania a közjavak elherdálása miatt."

https://www.valaszonline.hu/2021/06/10/cafeteria-magyarorszag-ner-papp-…

Ha elolvastad volna, akkor tudnád, hogy arról szól, hogy el lehetett volna zavarni a csigazabáló étkezési jegyeseket a 40 milliárdos büntetés nélkül is. A hűtlen kezelést azért emlegetik, mert mi nem azt a megoldást választottuk, hanem azt, ahol előre lehetett biztosra tudni, hogy fizetnünk kell. Vagyis 40 milliárdot buktunk úgy, hogy ezt előre tudtuk.

Ha te nem szívesen állod a magad részét, elhúzhatsz Londonba, és adózhatsz ott. Kétszázezer nyugatbuzi megélhetési magyar vár szerettel.

Ha a 3-ik vagy 4-ik legnagyobb magyar város London, akkor lehet érdemes lenne esetleg mégis körülnézni, hogy mit lehetne jobban csinálni és nem hülyének nézni egy nagyvárosnyi embert. Azt csak úgy mellékesen teszem hozzá, hogy úgy még ijesztőbb ez a szám, ha tudod, hogy ez csak egy város a világon, tetemes mennyiségű magyar él még máshol is az Egyesült Királyságban, Németországban, az EU-ban és az USA-ban. (Abba, hogy mekkora bunkó vagy a nyugatbuzi jelzővel, inkább nem megyek bele...)

Abba, hogy mekkora bunkó vagy a nyugatbuzi jelzővel, inkább nem megyek bele...

Pedig az érdekes és önálló tartalom lehetne.

Persze arról is szívesen olvasnék, más országok esetében mikor, miért, hogyan, meddig mennek külföldre az emberek. Érdekelne még az is, hogy pl. az USA-n belüli mozgás mennyiben hasonlítható össze az EU-s országok közöttivel.

:)

Szerintem nincs értelme. Egy halom szempont lehet akkor, amikor valaki rövidebb-hosszabb időre elhagyja a hazáját. hajbi-val az a probléma, hogy míg sok dologban igaza van a túlfogyasztással kapcsolatban, egy halom része az érvelésének inkább vallás, mint logika (gondolok itt pl. a tm jelzőkre). A nyugatbuzi-val kb. azt jelezte nekem, hogy jó eséllyel erről értelmesen vitázni nem igen lehet vele. (Pl.: az nem tudom megvan e neki, hogy pl. hol lehet jól megtanulni angolul és hogy mekkora előny ez egy gyereknek.)

Szerintem semmi baj nincs azzal, hogy ha élsz több helyen életed folyamán. Nagyon más egy ország turistaként vagy ha dolgozol ott. Adott esetben arra is jobban rálátsz így, hogy miért működik jobban/rosszabbul egyes pontokon a hazád. Nekem nincs nagy rálátásom arra, hogy általában miért utaznak külföldre az emberek innen, szóval az igazi kérdésedet passzolom.

> Nagyon más egy ország turistaként vagy ha dolgozol ott.

Nyilván! Ez közhely. De hiába is más, nem származik ott élésből/dolgozásból semmi, ami bölcselet lenne. Csak praxis, nyelvismeret és hasonló, érvény nélkül felmagasztalt sokad rangú dolgok. Mond már: mit ér a nyelvismeret, ha nincs mit mondanod? Az anyanyelveden sincs mit mondanod. Fecsegni fogsz tudni, de az meg mire való? Egy ilyen külföldi létezés csak tenmagad összezavarására alkalmas.  Persze az meglehet, h az emberek szeretnek összezavaródni, pláne míg fiatalok!

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

> Mondanivalód nem a lakhelyedtől lesz.

Én sem mondtam mást :) ...Azzal kiegészítve, hogy az elmélyülést a körülmények változása (mint külföldre költözés) nem segíti, sőt ellenkezőleg pl. azoknak akik emigrációba kényszerültek sokszor központi problémájukká vált az idegenben létezés (honvágy v. táj-betegség). Bővebben kifejtve:

A nyelvismeret függő halom kérdéshez nem értek, de azt tudom, hogy mi attól vagyunk magyarok, mert azonos módon romlottunk meg. Mit jelent ez? Mindjárt érthető lesz! Ha [nekem] van mondandóm, akkor az az egy dolog amire metafizikai tradícióként szoktam hivatkozni. Teljesen mindegy h mi az aktuális téma, lehet tudomány, filozófia, vallás, művészet, bármi - én mindig erről beszélek. Természetesen az aktuális téma összefüggéseiben és relációjában. Így nekem ez az egy témám van, ilyen együgyű vagyok. Dióhéjban, h mi ez - és ígérem közeleg a magyarázat is - tehát ez alapvetően áll szemben a modernséggel, és az alapvetése, hogy a jelenlegi korszak jellemzője, hogy a világ a kezdeti minőségileg meghatározott magasztos állapotból egy mennyiségileg meghatározott alászállott állapotba alakul át, ami folyamatot eufémisztikusan és perverz módon [a modernek] fejlődésnek aposztrofálnak, annak ellenére, h valójában felbomlás, leromlás, alászállás történik. Ez mindenre érvényes, az emberekre is. Tapasztalható. Közhelyszámba megy az értékelés miszerint a korábbi generációk életerősebbek, míg a következők rendre satnyábbak, korcsosultabbak. (Persze ezt a modernség képviselői próbálják megpszichologizálni, miszerint csak az érzékcsalódások áldozati vagyunk: nem olyanok, csak olyannak tűnnek stb - nevetséges. De ez most mellékes!) A leromlás az ember minden vonatkozásában megtörténik, nem  csak fizikálisan testi valójában, hanem azon túl szellemben, lélekben úgy, mint tágabban kulturális és társadalmi vonatkozásaiban is. Ez általánosan megtörténik, de a különböző rasszok, kultúrkörök, népek esetében specializáltan megy végbe. Így történik ez velünk magyarokkal is. Az köt minket össze, hogy így specializáltan, magyar módra romlottunk meg. Ez végtelenül több mint a tudományos értelemben vett történelmünk. Arra kell gondolnunk, hogy a helyzet felismerése után a modernséget dekonstruáljuk, a folyamatot visszafordítjuk, és a leromlás specializált útját fordítva bejárva végül az eredeti, ontológiai állapotunkba visszatérve megszűnne magyar mivoltunk és identitásunk, mint, h azon romlatlan állapotban ezen minőségek eleve nem is értelmezhetőek. 

A külföldön élés, az idegen nyelv ismerete a specializáltan magyar módra történt megromlás [kvázi] szűzi állapotába mint defektus, depresszió fog behatolni, megejtve azt önnön specializált romlottságával. Ezzel olyan kaotikus helyzetet [bábeli zavart] idéz elő, amiből az ontológiai állapot felé orientálódni nehezebbé válik. 
Szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz annyi embert érsz! Csak a kérdés, hogy valójában létezik-e bárki aki több embert akarna érni? Miért akarna ilyet? Nyilvánvaló: egy ilyen vágynak nincs valódi érvénye! Nincs szükség idegen nyelvre, nincs szükség idegen ország, népek tapasztalatára, kooperációjára. Ezek csak rontanának a helyzetünkön. 

De mondok még egy némileg profánabb példát! Vegyünk egy nagy formátumú zenészt, mondjuk egy zongoraművészt, akit mint szólistát felkérnek egy olyan zenemű előadására, ami egyébként ismert, de nem szerepel az illető repertoárjában. Elfogadván a felkérést az illető beszerzi a mű kottáját és elkezdi megtanulni a darabot. Sőt utánajár a zeneszerző életrajzának, a mű születése körüli körülményeknek - ezek mind, mind inspirációs hatással bírnak számára. Igen ám, de felmerül annak a lehetősége is a mű értelmezése kapcsán, hogy mi lenne, ha alaposabban tanulmányozná más zongoristák előadását is? Tulajdonképpen érezhetjük úgy, h a más zongoristák előadása is inspirációs forrás lehetne, h ily' módon tisztességes kontextusa lenne a darab előadásával kapcsolatban miután jó alaposan meghallgatta A,B,C,D stb játékát! Felvetődhet, hogy ez így hatékony lehetne...
DE! 
Vajon nem épp beszűkítené és összezavarná az ő saját értelmezését, ha másokra fókuszál? 
Remélem érthető az analógia! 
       

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben meg nem. De ezek az "értelmek" nem függetlenek az embertől. Tehát a világ alakítható, de alakítás hiányában magától is alakul - egyképpen: leromlik. Már ennek a belátása is óriási előrelépést jelentene:  ha tudatosulna, hogy a kényszeres fejlődési koncepció alapvetően hibás és csalárd! Az a változás ami fejlődésként van bemutatva, dajkálva, hirdetve éppen annak ellenkezőjét, a leromlást valósítja meg. Úgy tűnik, h ennek belátása egyre könnyebbé fog válni! Mert spirituális síkon ugyan ez az értékelés már régóta adekvát, de abba való betekintésre csak keveseknek van képességük, azonban most már materiális síkon is egyre erőteljesebben jelennek meg a problémák és azt már tömegek képesek érzékelni, akik fel fogják tenni a kérdést, h hogy lehet az h olyan kib@szott módon fejlődünk, mégis minden egyre sz@rabb?  
De nyilvánvalóan képtelenség egy @bolondot egy fórumbejegyzéssel a helyes nézőpontba helyezni!
Mondjuk: mint már utaltam rá, és -felteszem- könnyen belátható h az ontológiai [paradicsomi] állapotban nem voltak magyarok vagy más népek. Ilyen minőség nem létezett, értelmezhetetlen volt. A felbomlás terminális fázisban szintén nem lesznek népek és az ilyen minőség szintén értelmezhetetlen lesz. Tulajdonképpen látszólag a két állapot azonosnak tűnik, miközben a valóságban totális ellentétei egymásnak. A paradicsomi állapot leromlásával létrejönnek a népek, majd ezen leromlás beteljesedésével felszámolódnak. A népek nem létének - paradox módon - nem az az ellentétpárja, hogy a népek léteznek. Hanem az ellentét úgy áll fent, hogy "jó" vagy "rossz" okból nem léteznek. Ezzel a geggel csak azt akarom demonstrálni, hogy szükséges kilépni a konstruált logikából, és fel kell adni/el kell engedni azt: ugyan azon dolog/jelenség/kutyafüle attól függően eshet érvényesen más megítélés alá, h miként gondolok rá!  Vagy még egy példa: vegyünk egy kábítószer élvezőt, aki azért használja a szert, h a bódultságában kvázi elmeneküljön a világból. Most vegyük azt a yogit aki szintén kábítószert fogyaszt, de azon okból, hogy próbára téve magát, annak bódító hatása ellenére is a világban maradjon, tudatosan és fókuszáltan. Látszólag mindketten ugyan azt csinálták, de a mögöttes ok az pontosan ellentétes. Most akkor helyes kábítószert fogyasztani v. sem?

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Jól írsz, régen is kimentek az inasok külföldre, nyugatra bővíteni a tudásukat. Most sajnos anyagiokokból mennek inkább ki.

Az hogy nyugaton sem lesz teljesen boldog, mutatja hogy ide, és máshová is mennyi külföldön élő magyar kommentel. Honvágy vagy más okokból.

Ha a 3-ik vagy 4-ik legnagyobb magyar város London, akkor lehet érdemes lenne esetleg mégis körülnézni, hogy mit lehetne jobban csinálni és nem hülyének nézni egy nagyvárosnyi embert.

Nem gondolom, hogy minden rendben van Magyarországon, ebben egyetértünk, ahogy abban is, hogy valóban érdemes lenne körülnézni. Azt viszont már nem gondolom, hogy a Londonba költözők miatt kéne. A Londonba költözők csak kihasználtak egy lehetőséget, ami reményeik szerint elhozza nekik azt, amit idehaza behazudtak nekik a reklámok, de úgy érezték, nem kapják meg időben: Az újépítésű házat, a családonként 2-3 autót, a minden évben új okostelefont, a 8K nagyképernyős tévét, a minden évben tengerparti nyaralást, a telekosaras nagybevásárlásokat, a Coccolino illatú ruhákat, a minden nap frissen™ facsart™ narancslevet. Egyszóval, a nyugati fogyasztói álmot.

Abba, hogy mekkora bunkó vagy a nyugatbuzi jelzővel, inkább nem megyek bele...

Nem bunkó vagyok, csak reálisan szemlélem a dolgokat. Aki tényleg a nyugati álomért, a fent felsoroltak valamelyikéért (vagy mindegyikéért) ment ki, az nettó agymosott nyugatbuzi. Akinek volt ennél valóságosabb, kevésbé illuzionális, nem trendek által meghatározott célja (pl. egyetemi tanulmányok, értékteremtő vállalkozás beindítása), azt természetesen nem tekintem nyugatbuzinak.

Magam támogatnék egy elszámolást, amint kiszámolod, h mennyi a rád eső rész! Elsőnek javaslom annak a kérdésnek a tisztázását, hogy mely időszak veendő figyelembe és miért a veszteség/nyereség kimutatásához? Tehát akkor várom a javaslatod az időszakra és az indoklásra vonatkozóan! Óra indul!

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Le van írva a cikkben, szerintem az egyszerű összeadás neked is menni fog bár itt negatív számokat kell összeadni a veszteséges miatt

  • büntetés: -35 milliárd
  • elmaradt társasági adó: -7 milliárd
  • az innováció és verseny visszaszorítása miatti hosszútávú lecsúszás: priceless (minden másra ott a mastercard)

A helyzet az, hogy ezek a nagyon kedvezmenyés juttatási formák (induláskor nem volt jövedelem adó, csak forrásadó) lényege az volt, hogy amire amúgy is költesz, akkor a munkáltató tudjuk roppant kedvezményesen ilyet adni. Ezeknek szerintem továbbra is lenne helye, de jóval egyszerűbb és jóval költhetőbb formában, viszont mindenképp kártyás többzsebes módon (pl. egy kártya, de az egészségpénztár, melegétel+vendéglátás és így tovább a zsebek, nincs vendéglátás és külön melegétel...). Azt sem szabad elfelejteni, hogy adott esetben ezek a pénzek nem költhetőek dohánytermékre, illetve alkoholra.

> kedvezmenyés juttatási formák

Minden ilyen csalás. Nincs szükség ilyen formákra - egyetlen formára van szükség ami a munkabér. És minden egyéb "formát" mint vállalati részvény, nyugdíj hozzájárulási ígéret, egészségbiztosítás egyéb kutyafüle ab ovo csalásnak kell tekinteni - mert az is. 

A munka ellenértékét pénzben, ráadásul készpénzben kellene megfizetni.  Ehhez kell ragaszkodni! Nem olyan bonyolult. 

A kedvezményesen adózó vásárlási meg étkezési utalványok egyfajta alternatív fizetési eszközök voltak, ami az állam - mint aki jogosult pénzt kibocsátani -  monetáris jogának a csorbulását jelentette.  Nem érthető, h ha az állam a munkavállalók terheit kívánta volna csökkenteni, akkor miért nem az egyébként teljes körűen rendelkezésére álló adó- és egyéb szabályozási lehetőségeivel élve tette ezt meg? Ha csak nem azért, h az ország kárára hozzon helyzetbe olyan külföldi vállalatokat akiknek az itt többször emlegetett "innovációja" abban merült ki, hogy olyan juttatási rendszert működtetett üzleti haszonért, amit az állam az eleve rendelkezésre álló eszközeivel ingyen megtehetett volna.  Tehát a kedvezményes juttatás egy állami hatás- és szerepkör elcsalását jelenti, ami primer módon manipulálva úgy teszi cinkossá a kedvezményezetteket, hogy azok számára nem egyértelmű, hogy valójában a közvetett megkárosításuk történik. Ez a technika egy módszer volt az ország kifosztásához, ahol nem csak a szóban forgó cégek hasznára, hanem a rendszer forgalmára is figyelemmel kell lenni, mert aztán az főként szintén a külföldi érdekeltségű bevásárlóközpontokban realizálódott, amik haszna szintén külföldre került. Természetesen nem kizárólag, úgy nagyon kilógott volna a lóláb, így bevontak hazai cégeket is rendszerbe (azon is volt hasznuk). 
További járulékos kár jelentkezik abban, h a csaló rendszerbe belépő vállalkozás versenyelőnybe került a munkavállalókért folyó "harcban" azon cégekkel szemben akik értették és átlátták a csalás a mikéntjét és nem akartak volna belépni a rendszerbe. 

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

 Azt sem szabad elfelejteni, hogy adott esetben ezek a pénzek nem költhetőek dohánytermékre, illetve alkoholra.

ezen a szinten tud értelme lenni:a fizetség egy részét legalább ne tudja elinni a "felelős családfő". (ez is egy féle a kevésbé rossz lehetségesek közül a sajnálatos de jelentős mértékű problémára)

A verseny hiánya teremt meg olyan megoldásokat, amelyek minden élesbe helyezésnél "terhelési támadás" hatására lefekszenek, mint a koronavírusos kormányzati oldal. De elfogadom, hogy van, akinek ez a teljesítmény is elég vagy elhiszi, hogy tényleg terheléses támadás van minden élesítésnél.

 

Itt nem arról van szó, hogy a sodexo jó-e nekünk vagy mit adott nekünk, hanem, hogy az ilyenek azt üzenik az embereknek, hogy ne vállalkozzanak, ne próbálkozzanak, mert jön az állam, a Tiborcz a Mészáros vagy bámelyik NER lovag és elveszi. Ezért nem lesz nálunk soha ilyen sztori, mert egy olyan környezetben, ahol a NER és Mészáros működik, ilyenek nem fognak soha, nekünk marad a koronavírus weboldal színvonala, ami még egy emailt sem volt képes küldeni arról, hogy sikerült-e a regisztráció:

 

A két román vállalkozó által Bukarestben 2005-ben alapított szoftvercég, az UiPath, amely munkahelyi folyamatok automatizálásában utazik, tőzsdére fog lépni New Yorban, már bent is van a listázásra a kérelem, a várható árazás 35 milliárd (!) dollár, vagy több. Az egyik román alapítónak még mindig megvan az 50%+ szavazati joga, tehát a vastagon dollármilliárdosok közé katapultál, önerőből. Így termel ki a román kapitalizmus egy világcéget. Nem nyúlták le.

Adja magát a párhuzam, hogy itthon meg feltűnően államközeli cég megvenné a romániai Digi magyar leányát 200-300 millió dollárért (az UiPathoz képest persze morzsa, értékének 1%-a se, lepkefing), nyilván állami hitelből, mibű másbó. Romániában keletkezik az érték, itt meg állami pénzen mindent felszipkáz a vérszívó kisgömböc, amit aztán majd az adófizetőknek kell kifizetni, ha majd beborul minden. És ehhez sokan még tapsikolnak is.

https://www.facebook.com/avakmajom/posts/2515811345394455/

Nem rémlik, hogy a korábbi threadben választ kaptam volna, de hátha most.

Találjunk már 1 db olyan magyar céget, aminek (1) esélye lett volna belátható időn belül egy milliárd dolláros nagyságrendű IPO-ra, de (2) ez a lehetőség azért úszott el, mert a NER einstandolta. 

???
 

Félreérted a dolgokat. Nem olyan itthon a környezet, hogy kitermeljen ilyen cégeket. Romániában pl ezek szerint olyan, ott van a példában. Erről van szó.

 

A magyar cégek ezen része nem a versenypiacra szelektálódik. Egy illiberális rezsimben nem ez a fontos érték, hanem az ideológiai megfelelés, és a pénz minél hatékonyabb lopása.

 

Szóval itt nem arról van szó, hogy a NER lenyúlja a milliárdos IPO-s cégedet, hanem arról, hogy a NER olyan környezetet teremt, ahol ilyen cég nem is lesz. Nekünk ezek a cégek olyan szolgáltatást nyújtanak, ahol egy regisztrációról nem jött vissza email és ez itthon ezek szerint elfogadható, de más országokkal versenyezve nem. Elnézést, azt gondoltam, hogy ez érthető.

 

(Ettől függetlenül a NER einstandol cégeket, azért ez gondolom, nem kérdés, de most nem ez volt a kérdés)

Nem hiszem, hogy ez így működne. Szerinted reális az, hogy valakinek van egy sokmilliárd dolláros ötlete, meg ne adj' Isten képessége arra, hogy meg is valósítsa, de ehelyett beáll vakcinaregisztrációs rendszert fejleszteni? Vagy hogy Romániában nincs egy rakás semmihez nem értő, középszerű vállalkozás? 

Szerintem az van, hogy időnként jön 1-1 unikornis, de alapvetően a világ ezen része (Románia is, és mi is) rohadt messze van földrajzilag és kulturálisan is a legfizetőképesebb piacoktól. Programozók tömegei kapnak úgy diplomát, hogy nem tudnak angolul elmakogni három mondatot. Ez akkor sem fog érdemben változni, ha az egyik NER-t lecseréled egy másikra.

"Szerinted reális az, hogy valakinek van egy sokmilliárd dolláros ötlete, meg ne adj' Isten képessége arra, hogy meg is valósítsa, de ehelyett beáll vakcinaregisztrációs rendszert fejleszteni?"

 

Én annyit mondok, hogy a jelenlegi környezet nem segíti azt, hogy innovatív vállalkozások és emberek legyenek Magyarországon. Gondolom, abban nincs vita, hogy vannak bizonyos dolgok, melyek segítik az innovációt és egy illiberális állam nem az.

 

A "sokmilliárdos ötletű isteni képességű" valakik tipikusan nem érzik jól magukat illiberális államban, ha látják, hogy máshol könnyebben boldogulnak (gondolom, ebben nincs vita de persze szólj, ha mégis :-) ), ezért ha van is ilyen ötletük, akkor máshol valósítják azt meg. Nekünk meg marad a vakcinaregisztrációs oldal, ami minden élesítéskor lefagy. Ezért mondom, hogy akárhogy is erőlködünk, hosszú távon az illiberális demokrácia biztos lecsúszás.

Én annyit mondok, hogy a jelenlegi környezet nem segíti azt, hogy innovatív vállalkozások és emberek legyenek Magyarországon.

Ezt sajnos nem tudom megítélni. Nyilván vannak egyértelmű gyenge pontjai a rendszernek, pl. hogy amióta szervezett oktatás létezik Magyarországon, azóta sosem volt szempont benne a kreativitás és vállalkozószellem. Viszont ebből a pár száz évből csak elég elhanyagolható részben volt csak hatalmon a NER.

A "sokmilliárdos ötletű isteni képességű" valakik tipikusan nem érzik jól magukat illiberális államban, ha látják, hogy máshol könnyebben boldogulnak

Végül is a román szilíciumvölgyből is megpattant a UiPath, és már inkább New Yorkban van a székhelye. Valószínűleg ők nem az illiberális román vezetés miatt, hanem mert ott van a lóvé.

Egyébként kíváncsi lennék (mármint tényleg), hogy a rendszerváltás óta melyik kormány alatt milyen nehéz volt vállalkozni. Vannak sejtéseim pro-kontra, de érdekelne annak a véleménye, akinek volt működő vállalkozása más kormányok alatt is.

Kifejtenéd, hogyan akadályozza a NER az innovációt? Azért érdekel, mert kutatás-fejlesztésen dolgozom, eddig még nem létező megoldásokon fáradozunk a kollégáimmal, s az ötleteink csak úgy szárnyalnak. Igaz, a szobánk falán sem Gyurcsány, sem Orbán képe nem lóg bekeretezve. Igazából tényleg nem értem, mi köze a NER-nek vagy a nemNER-nek az innovációhoz.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Ahol az emberek azt látják, hogy nincs a gondolatok között igazi verseny (pl a közéletben nincsenek viták, vélemény ütközések), azt látják, hogy akkor lehetsz gazdag, ha a rendszer ideológiai híve vagy és nem a képességeid számítanak, az olyan környezetet termel ki, amiben alacsonyabb a vállalkozási és innoválási kedv, mert ugye minek is?

Az ilyen környezetek meg lemaradnak a többiekhez képest. Ezért maradt le a szocializmus is a hanyatló Nyugat mögött. (Egy ilyen román tech milliárdos az egy jel erre.)

Azt gondoltam volna, hogy ez egyértelmű összefüggés.

A gondolati szabadsag es a gazdasagi szabadsag (economic freedom) kozott van korrellacio, de a vallalkozasi es innovalasi kedv inkabb az utobbitol fugg, mint az elobbitol. Sokaig Hong Kong es Szingapur volt utobbi lista szerint az elso ket helyen, pedig a gazdasagi ertelmet leszamitva annyira azert nem szabadok. A szocializmus is inkabb emiatt maradt le (bar ott az emberek semmilyen ertelemben nem szabadok).

Most nem irsz hulyeseget, de az osszefugges nem ennyire egyszeru. Ahogy a fagylalteladasok is korrellalnak a capatamadasokkal, de igazabol mindketto a nyarral van kapcsolatban. (ld. a spurious correlations-t hasonlo peldakert)

When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar, you're only telling the world that you fear what he might say. -George R.R. Martin

Innovációnál nem csak "gazdasági" innovációra gondoltam és nem feltétlenül a vállalkozási kedv felé hegyezném ki.

Általánosságban gondolok innovációra, ami igazi vita nélkül elveszik. 

Ezek lehetnek olyan témák, hogy legyen-e több bicaj budapesten, legyen-e dugódíj, rendezzünk-e olimpiát, barátkozzunk-e kínával vagy az usával, legyen-e atomerőmű vagy sem hogyan neveljük a gyereket, adjunk-e kalciumot allergiára, milyen legyen az oktatási rendszerünk stb stb. Ezekről általában nincs semmiféle igazi vita ezért ha van valamelyikben valami eredmény, hatékony megoldás, akkor elég sokáig tart, míg eljut hozzánk, ha egyáltalán.

A vállalkozási kedv egy másik téma de szerintem nem kérdés, hogy ha valaki azt látja, hogy a NER elveszi a vállalkozását, bármikor bárhogy belenyúl a piacba (ez volt a topicindító hozzászólás), azt nem segíti a versenyképességet (ez meg is látszik a versenyképességi listán elfoglalt helyünkön), mert a vállalkozások így nem a versenyre szelektálódnak, hanem valami másra.

Meg IT-ban ott van a Docler (LiveJasmin es tarsaival), aztan a Prezi, NNG, Ustream, csak hogy fejbol parat emlitsek. Mondjuk a milliard USD-t nem tudom eleri-e ezek kozul barmelyik. Gattyanra 280 milliard HUF-ot irnak, es a Docler gondolom nem kizarolag az ove, ugyhogy van ra esely, hogy igen. Prezi valoszinuleg kisebb (a ceg ertekere nem talaltam ertelmes infot, Arvaira $1-2M becslest adott az egyik oldal, de persze lehet, hogy mar csak ekkora resz maradt belole). NNG-nel latok meg eselyt az 1 milliardos hatarra, de nehez becsulni. Az Ustreamet 2016-ban megvette az IBM 150 millioert, ugyhogy az akkor biztosan kisebb volt, de par ev novekedes utan meg lehetett volna eselye. A Graphisoftra irtak 2018-as 33 millios arbevetelt, emiatt tippem szerint kisebb 1 milliardnal az erteke. A LogMeIn a GetGo-val kozosen kelt el $4.3 milliardert 2019-ben, ha a LogMeIn volt a nagyobb (vagy nem sokkal kisebb) a ketto kozul, akkor ott realis a $1B+ ertek. A Balabites One Identity-s uzletnel nem lattam pontos szamot, pedig az lenne a leginkabb valosnak tekintheto ertek. OTP persze messze meghaladja a megadott hatart, a BET-en a legnagyobb ceg.

When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar, you're only telling the world that you fear what he might say. -George R.R. Martin

"25 milliárdnál jóval többet veszítettünk volna, ha hagyjuk az említett multikat kilapátolni a pénzt az országból."

Nem. Mert:

"A veszteséget ráadásul növeli, hogy ezek a cégek a G7 számításai szerint legalább 7-8 milliárd forint társasági adót fizettek volna ez idő alatt, miközben az Erzsébet utalványokat forgalmazó magyar cég – csodák csodája – nem mutatott ki nyereséget."

plusz

Időközben az Európai Bizottság is elmarasztalta Magyarországot kötelezettségszegés miatt, ezért aztán az Orbán-kormány 2018-ban kénytelen-kelletlen kivezette a piacról az Erzsébet-utalványt és megszüntette a béren kívüli juttatások bérekhez viszonyított kedvezőbb adózását. Ha ezt tette volna már 2012-ben, a francia cégek akkor is elvesztették volna kényelmes piacukat, de nem tudtak volna fogást találni a kormányon.

 

 

Ha figyelmesen olvasol, akkor láthatod, hogy nem az volt cél, amit kommunikáltak (nemzetmegmentés meg ilyesmi), hanem az egyszerű lopás csak kicsit még bénán is csinálták. A NER gazdagszik és ezt te is finanszírozod (már ha adófizető vagy). A magyar adófizetők fizetik a büntetést és az elmaradt adóbevételeket is. A kormány megoldhatta volna máshogy is a dolgot de nem ezt tették, mert nem ez volt a cél. Tehát a fenti állításod, hogy 25 milliárdnál többet vesztettünk volna, szimplán hamis.

Ha állami hátszéllel nem tudtak valódi konkurenciát állítani a három másik, piaci alapon működő cégnek (és azok nem csak szolgáltatnak, hanem még hasznot is termelnek), akkor nem biztos, hogy kell egy ilyen állami étkezési utalvány erőből...

“It is said that your life flashes before your eyes just before you die. That is true, it’s called Life.”

Meg ebben sem vagyok biztos. Ott a Keszong-park, ahol a gonosz, kizsakmanyolo multik olcson munkat adnak a helyieknek, aztan az igy eloallitott termekeket es a nyereseget is kiviszik. Mas kerdes, hogy a helyiek jarnak vele jobban (meg persze Kimek, mert valutat kap az orszag erte). Meg volt egy - talan nemet - ceg, amelyik szervezett turakat vitt E-Koreaba, azok is jol jartak (de a Kim csalad meg jobban, ugyanazert).

When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar, you're only telling the world that you fear what he might say. -George R.R. Martin

Szerkesztve: 2021. 06. 10., cs – 16:27

magyar államnak 35 milliárd forint összegű kártérítést kell fizetnie, a harmadik cég perében pedig még tart az eljárás, de az ítélet ott sem lehet kétséges. A veszteséget ráadásul növeli, hogy ezek a cégek a G7 számításai szerint legalább 7-8 milliárd forint társasági adót fizettek volna ez idő alatt, miközben az Erzsébet utalványokat forgalmazó magyar cég – csodák csodája – nem mutatott ki nyereséget. Állítólag azért nem, mert az elért többletet a rászorulók üdültetésére fordította, de a Magyar Narancs fentebb idézett cikke szerint inkább zavaros ingatlantranzakciókra költötte a jutalékbevételek jelentős részét.

A szabadságharc ára tehát, amit az adófizetőknek kell állni, több mint 40 milliárd forint. Ez az összeg több annál, mint amit a három cég, ha nem veszik el a piacukat, nyereségként élvezhetett volna az azóta eltelt tíz évben.

[...]

A G7 szerint az érintett cégek közül kettő – a Sodexo és a Cheque Dejeuner – kivonult a magyar piacról, ám a harmadik, az Edenred – láss csodát – itt maradt és ajándékutalványok terjesztésével foglalkozik, kedvező adózás hiányában is. Ha nem is éri el a tíz évvel ezelőtti forgalmát, de milliárdos bevételre tud szert tenni. Nem véletlenül lettek világszerte piacvezetők: van szakértelmük, a kihívásokra helyes válaszokat tudnak adni, mert rákényszerülnek a folyamatos innovációra. A személyre szabott jogszabályokkal, túlárazott közbeszerzésekkel és más egyéb módon helyzetbe hozott NER-vállalatok erre – a dolog természetéből következően – eleve alkalmatlanok. Minden egyes forint, amit a mi pénzünkből az állam ezeknek a vállalatoknak a felhizlalására költ, éppúgy kidobott pénz, mint amit most a kiebrudalt cégek kártérítésére ki kellett és kell még fizetni.

 

https://www.valaszonline.hu/2021/06/10/cafeteria-magyarorszag-ner-papp-…

Szerkesztve: 2021. 06. 10., cs – 19:01

Az emlitett cégek mivel is járultak hozzá a jóléthez? Talán azzal, h színes papírokat nyomtattak? Mi volt a forrása ezen cégek életlehetőségének?  

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Ez egy kvázi-pénzügyi és hatalmi technika volt (sok egyéb közt) Magyarország kifosztásához, amihez a szükséges szabályozási környezet kialakításáért a korábbi kormányzatokat bűnsegédi szerepkörben Dunapartért kiáltó hazaárulás terheli.
Ezen cégek ellehetetlenítésével minden nappal csak nyerünk, így aztán persze a topiknyitó sem képes felszólításra megállapítani, hogy mi lenne az az időszak amit a vélelmezett kárának megállapítása kapcsán az elszámolás alapjává tudna tenni érvényesen. 

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Kevered a tekintelyelvuseget a kommunizmussal.

A tekintelyelv teljesulese es betartatasa a szocializmus szabalykoveto emberekkel szemben kevesbe igazsagtalan valtozatanak szukseges feltetele. A kommunizmusban teljesul egy "szelsosegesebb szocializmus" es a kimaxolt tekintelyelv is. Jelen kormany bune ebbol a kettobol csak az, hogy a tekintelyelvuseg letrajan felfele maszik szep lassan. 

Kommunizmus fogalmatol ez igencsak tavol all.

Nem szeretnénk, csak átmosták az agyadat az ellenzéki™ összefogás™ balliberális, Orbán-gyülölő propagandájával. Részben azok mosták át, akik korábban a tévesen kommunizmusnak nevezett szovjetbarát rezsim kiszolgálói, támogatói, ideológiai talpnyalói és haszonélvezői voltak. Te pedig rájuk fogsz szavazni 2022-ben.

Helyes döntésnek tartom. Olyan ez mint levágni a félkarod vérmérgezés esetén vagy meghalni. Te most az amputációt kifogásolod.

Szerkesztve: 2021. 06. 11., p – 19:49

Ha egy jogot végzett / jogban jártas miniszterelnökünk lenne, ilyen biztos nem fordulna elő, mert ilyet csak egy buta, műveletlen paraszt tenne, vagy szánt szándékkal egy kártékony tolvaj féreg.. oh, wait..
Már hétfőn lehetett tudni, hogy perre fognak menni, kedden azt is, hogy megnyerik.. Tehát vagy hülye, vagy kártékony tolvaj. Egyesek szerint mindkettő.
 

God bless you, Captain Hindsight..

Ez egyfajta coming out.?!

God bless you, Captain Hindsight..

Hosszutavon nyereseges lesz. Vagy netan azzal se ertettel egyet, amikor a magyar kormany visszavasarolta a franciaktol a vizkeszletet?

Szerkesztve: 2021. 06. 12., szo – 08:46

Ez az egész kedvezményes közteherrel adható utalvány egy hatalmas baromság!
Hagy adhasson a munkáltató havi 15-30 vagy X ezer Ft-ot adó ás járulékmentesen a dolgozónak étkezés, nyaralás, stb hozzájárulás címen! És pénzben, nem utalványon.
Nincs harmadik cég és nincs visszaélési lehetőség. Illetve ez utóbbi minimális, mert néhány szarrágó cég a fizetés egy részét nevezné át ilyen olyan hozzájárulásnak, na őket kell lefülelni és jól megbüntetni!

Tertilla; Tisztelem a botladozó embert és nem rokonszenvezem a tökéletessel! Hagyd már abba!; DropBox

Akkor az a fizetés része lesz, hiszen az is pénz, továbbá nem tudod garantálni, hogy azt a pénzt a belföldi turizmusban, vendéglátásban költi el a dolgozó. Pedig épp az a cél, hogy ne pangjon a Balaton, miközben egymást fertőzik COVID-dal az Adrián.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Az ilyen megoldások lehetséges kimenetelei:

- A kedvezményezett vállalkozó (ez esetben pl. a szállásadó) élve azzal, hogy úgyis nála költik el a pénzt, mert máshol nem lehet - nem fejleszt eléggé a minőségre, a SZÉP kártya rendszere biztosítja, hogy neki lesz bevétele -> gyengébb minőségű lesz a szolgáltatás. Aki készpénzzel tud fizetni, az ugyanazért a pénzért jobb szolgáltatást kap máshol

- Egyes vállalkozások/személyek megtalálják a rendszer kiskapuit, hogy hogyan lehet másra is felhasználni az elvileg szigorúan szabott kereteket, természetesen némi felárért, így aztán kialakul a kedvezményes fizetőeszköznek egyfajta másodpiaca, természetesen némileg eltérő árfolyamon.

És természetesen minderre rájön a plusz adminisztráció, ellenőrzés, stb, tehát a rendszer üzemeltetése is többe kerül, mintha készpénzt használnának. Persze ugyanezek a hibák az ellehetetlenített utalványok rendszerében is megvoltak, a jó megoldás az lett volna, ha az egészet megszüntetik. Az még büntetéssel sem járt volna, csak a jelek szerint valaki úgy gondolta, hogy ebben a rendszerben nagy üzlet van, és megpróbálta megkaparintani az egészet. Nem jött be.

Van köze, mert a francia cafeteria utalványt az EU miatt kell beengedni, tehát az EU-ba való belépéssel veszítettünk a szuverenitásunkból. Továbbá légy picit szerényebb, ugyanis fordítva ülsz a lovon. A szuverén Magyarország az alaphelyzet, szóval menj te Nyugatra, ha ott vár a szép élet, ne azokat küldd el a hazájukból, akiknek éppen ez fontos és ezt szóvá is teszik.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Nem. A cafeteria utalványt nem kell beengedni. Az a saját döntésünk volt, hogy bizonyos juttatásokat kedvezményesen tettünk elérhetővé. Az EU sose szabályzott olyasmit, hogy adjunk kedvezményesen pl. melegétkezési utalványt, meg hasonló dolgokat, ez a magyar szuverén adórendszer egyik eleme. Csak az nem működik (nagyon helyesen), hogy megmondjuk, hogy ki adhat ki ilyen utalványt és ki nem.

A szuverén Magyarország pedig szuverén döntésével döntött úgy, hogy belép az EU-ba, innentől kezdve az EU-tagság az alaphelyzet, szóval hibás az okfejtésed. Neked az EU-val van bajod, a kilépést legegyszerűbben úgy tudod elintézni, ha te kilépsz belőle.

Mire gondolsz? Hogy a magyar állam megszabadulhatott volna a csigazabálók cafeteria cégeiktől bírság nélkül is de mi azt választottuk, hogy inkább 40 milliárdot kifizetünk nekik? Mert volt olyan lehetőség is, hogy csigazabálók sincsenek és bírságot sem kell fizetni.

Időközben az Európai Bizottság is elmarasztalta Magyarországot kötelezettségszegés miatt, ezért aztán az Orbán-kormány 2018-ban kénytelen-kelletlen kivezette a piacról az Erzsébet-utalványt és megszüntette a béren kívüli juttatások bérekhez viszonyított kedvezőbb adózását. Ha ezt tette volna már 2012-ben, a francia cégek akkor is elvesztették volna kényelmes piacukat, de nem tudtak volna fogást találni a kormányon.

 

https://www.valaszonline.hu/2021/06/10/cafeteria-magyarorszag-ner-papp-…

 

Ez alapján volt arra lehetőség, hogy a 40 milliárdot ne kelljen a csigazabálóknak adni.

Például megint csak az, hogy nem dönthetünk a saját életünkről, azaz nem vagyunk szabadok. Ez a legfontosabb. Utána meg lehet említeni, hogy ezeknek a béren kívüli juttatásoknak lehet ilyen-olyan célja, teszem azt, ha csak meleg ételre költhető, a dolgozó legalább naponta egyszer egyen meleg kaját, stb., de ez a kevésbé érdekes.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Például megint csak az, hogy nem dönthetünk a saját életünkről, azaz nem vagyunk szabadok.

Ironikus ezzel érvelni a korlátozott felhasználású utalványok mellett a készpénz ellenében.

teszem azt, ha csak meleg ételre költhető, a dolgozó legalább naponta egyszer egyen meleg kaját, stb.

Naiv vagy, öt perc becserélni készpénzre, csak buksz rajta egy kicsit.

A szabadságot annak kapcsán írtam, hogy az nincs rendben, ha EU-s szabály miatt kell vagy nem szabad valamit megtennünk. Ez mindenképp szuverenitást romboló hatás. Az EU pontosan ez. Ezért szavaztam egykoron ellene, csak az istenadta nép többségében azt gondolta, hogy az EU csatlakozásunk éjszakáján csoda történik, s reggelre kolbászból lesz a kerítés. Hát nem. A szuverenitásunkat elvesztettük, a piacainkat eladtuk, más hasznunk nem lett belőle. Ja, és Magyarországon egy magyar bennszülött lehet, hogy nem kap a szakképesítésének megfelelő munkát, ha csak az anyanyelvét beszéli. Cserébe átmehet Révkomáromba fagyizni személyivel, útlevél nélkül. Azt még senki sem tudta elmagyarázni nekem, ebben mi az a hatalmas feature. Ezért biztos jó volt feladni az önrendelkezésünket.

Be lehet cserélni készpénzre, de mivel veszteséges, nem éri meg. Én például SZÉP-kártyával fizetem a munkahelyemen az ebéd rendelésemet.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Én nem beszéltem az EU-ról, kár volt idekeverned. 

Én például SZÉP-kártyával fizetem a munkahelyemen az ebéd rendelésemet.

Mi lenne a hátránya, ha holnaptól ugyanazt az összeget SZÉP-kártya helyett a bankszámládra, vagy készpénzben kapnád?

Mi lenne az előnye, ha holnaptól ugyanazt az összeget SZÉP-kártya helyett a bankszámládra, vagy készpénzben kapnád?

De azért az problémás, h miért nem én dönthetek arról, h a munkám ellenértékével hol és miben akarok forgalmat generálni?  Persze ez a szitu messze jobb, mint a korábbi pénzszivattyúzás.  De a jobb, nem jót jelent!  Vagyis azon logika mentén ahogy az EUt kárhoztatod amiért bele próbál szólni hazánk dolgaiba kéne kárhoztatnod a kormányzatot is, amiért bele akar szólni a személyes dolgaidba! Miközben mindkét esetben -az eltérő- kormányzati pozíció mellett érvelsz! Ez elég ellentmondásos és következetlen sztem!

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Az van, hogy a lakosság egy része divatmajom. Emlékszel még a Bécsből hozott hűtőszekrényekre és mikrohullámú sütőkre? Aztán a nagy képernyős TV őrület megvan? Vagy mondjuk amikor a kocsmában mindenki kitette a korsó söre mellé a Nokia telefonját? Aztán a házimozit mindenkinek őrület? Ilyenek vagyunk. Ugyanez van, megyünk a horvát, a görög tengerpartra, mint kényszerbetegek. A hazai szállások meg üresek. És ez nem a felhasználó ellen, hanem a magyar turizmusért van. Ez nagyon nem mindegy. De nézhetjük ezt másképpen is. A munkáltatónak van egy zacskó pénze a dolgozóra. Ha a nagyobb közterhekkel járó munkabért választja, akkor is annyi van, csak annak kevesebb a nettója. A cafeteria nem kötelező, s lehet, hogy megbeszélheted a munkáltatóddal, hogy fizetésként kéred, de az kevesebb lesz, mint amennyi SZÉP-kártyára érkezne. A munkaadónak szuperbruttóban van egy kerete rád, szerintem meggyőzheted arról, hogy kevesebbet kapj, s több menjen az államnak. :)

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

> Ha a nagyobb közterhekkel járó munkabért választja, akkor is annyi van, csak annak kevesebb a nettója.

De ezt ne vegyük már axiómának! Épp ez volna a kritika tárgya, ugye! Nem az állam által a munkaadók közbeiktatásával felkínált választási lehetőség közti döntés a probléma, hanem az állami beavatkozás maga.  Ahogy nem kívánod eltűrni, hogy az EU beavatkozzon Magyarország belügyeibe, ugyan úgy nem kéne eltűrnöd h az állam beavatkozzon a személyes ügyedbe - azaz h mire költöd a pénzed! Legalábbis ha következetes akarnál maradni magaddal! Ellenkező esetben viszont erősen magyarázkodásra szorulsz...pl:

> És ez nem a felhasználó ellen, hanem a magyar turizmusért van

- mondatra rímelve legalább ugyan ilyen megalapozottsággal állítható, h ha Forintban kapná meg mindenki a fizetését az nem a magyar turizmus ellen, hanem a munkavállalókért lenne! 

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

De ezt ne vegyük már axiómának! Épp ez volna a kritika tárgya, ugye!

+1, nem kell ez az értetlenkedés, a jogalkotónak egy tollvonásába kerülne a közterheket átrendezni

mondatra rímelve legalább ugyan ilyen megalapozottsággal állítható, h ha Forintban kapná meg mindenki a fizetését az nem a magyar turizmus ellen, hanem a munkavállalókért lenne! 

A magyar turizmusnak az használna a legtöbbet, ha kivetné magából a semmihez sem értőket, a nyerészkedőket, a fillérbaszó szállásadókat, a turistaátverőket, stb., és akkor nem kéne állami támogatás ahhoz, hogy az ember szívesen menjen itthon nyaralni.

Magadból indulsz ki, mert van jó munkád, sejtésem szerint középosztálybeli vagy. Vannak, akiknek számít, mennyibe kerül a szállás. Lehet azt mondani, legyen kevesebb minőségi szállás, a COVID miatti csődök miatt amúgy is ez lesz, csak ugye a keresleti piac fel fogja hajtani az árakat. De jó is lesz. Alig lehet szálláshoz jutni, ha mégis sikerül, az meg jó drága lesz. Nyaralni viszont az is szeretne, aki minimálbérből él, nyugdíjas, elvesztette a munkáját a járvány miatt, vagy aszfaltozás közben épp védőitalt iszik a kánikulában.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Olvasd el még egyszer a kommentet, nem volt benne szó olcsó szállásokról. Azokért nem kár, akik átverik a vendégeket, meg aki 3 év alatt képtelen volt megjavíttatni a klímát (30-40 ezer forintos tétel = kevesebb mint 2 éjszaka ugyanott) a háromcsillagos szállodájában. 

Egyébként én is sok mindent szeretnék, de nem biztos, hogy akinek nincs munkája, annak szállodákba kéne járnia nyaralni. Tudom, ez ilyen szörnyen megvetendő, jobboldali kapitalista gondolat, de ez van. Egyébként az aszfaltozás közben védőitalt szürcsölő munkaerő biztos nagyon örül, ha készpénz helyett szállás-utalványban kapja a fizut. Lakhatásra, normális ételre, stb. ugyan nem jut, de legalább évente egyszer elmehet nyaralni.

Ebben lehet, hogy nem értünk egyet, de ha megkapja fizetésként, elcseszi majd még két korsó sörre meg egy felesre, cigire, meg még három szelet párizsire, ja meg telefonra, mert anélkül, mint tudjuk, nincs élet. (Bár nekem nincs okostelefonom, aztán mégis élek.) Így viszont évente egyszer ez az arc is regenerálódik, kikapcsolódik, nem a férjével/feleségével, gyerekeivel pörlekedik, hanem történik valami az életében, amire érdemes emlékezni, ami jó, ami nem stresszes, nem mindig ugyanaz.

A fillérb.szóra gondoltam, amikor az olcsó szállásról írtam, s nyilván kisebb marzs esetén nem is fogja megcsinálni a klímát. Ha megcsinálja, az csak fogyaszt, nem is keveset. Jó, tudom, erre megoldás az 1000 Ft/nap.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

ha megkapja fizetésként, elcseszi majd még két korsó sörre meg egy felesre, cigire, meg még három szelet párizsire, ja meg telefonra, mert anélkül, mint tudjuk, nincs élet

Ehelyett bemegy a boltba, megveszi 0% THM-re a telefont, mert telefon nélkül nincs élet, és akkor ugyanúgy kevesebb jutott a mindennapi kiadásokra.

A fillérb.szóra gondoltam, amikor az olcsó szállásról írtam

Fillérbaszó != olcsó. Az olcsó az, amikor kevés pénzből veszel valamit. A fillérbaszó az, amikor több pénzből elmennél valahova nyaralni, de a klíma nem jó, a bojlerből meg barna víz folyik, de azért elkér 30 rugót egy éjszakára.

Nagyon beleéled magad. Úgy tűnik, most épp bírónak képzeled magad. Ha a haza elárulását hazaárulásnak nevezem, konkrétabban a szuverenitásunk feladását, az miért is vád? Mellesleg ez a véleményem, s ezt leírtam.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

> Nem. A cafeteria utalványt nem kell beengedni. Az a saját döntésünk volt

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy legyártott szisztéma volt az ország kifosztására (valószínűleg nem épp a legbrutálisabb módszer, de azért bőven ez volt az alapvető célja) , aminek bevezetését elvárták/előírták. Már a franc tudja h pontosan h történt, de jártak ide a Világbanktól,meg az IMF-től egyéb helyekről kiadni az ukázokat. Speciel az IMF esetében ez formailag úgy történt, hogy közölték az ország a vezetésével, hogy milyen konkrét intézkedéseket várnak Magyarországtól a hitelükért cserébe. Ezeket az ukázokat aztán a kormány mint saját javaslatát adta át a kormányfő/pénzügyminiszter/? által jegyzet levélben az IMF képviselőinek, akik ezt aztán um. elbírálták! LOL! Érted, azt bírálták amit korábban ők diktáltak le!
Bizonyára valami szelektív memóriazavarban szenvedhetsz, h az ilyen dolgokról elfeledkezel!  Ezt "feledékenységedet" jó lesz észben tartani az írásaid értékelésekor!  

Széttépték testük; vér folyt a kőre; díszvacsorákon ettek belőle  //Kormorán

Megnyugodtam, mert úgy látom, 2022-ben sem akartok nyerni. Ezt abból gondolom, hogy még mindig a pénz az istenetek, s fontosabbnak gondoljátok, mint a szabadságot. Ez tetszik, mert amíg így gondoljátok, elég rosszak az esélyeitek. Kötekedések elkerülése végett a ti ebben a kontextusban a mai magyar ellenzék.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Nem hiszem, hogy 22-ben nyer a mostani ellenzék, mert már kiépült az autokrácia, és olyanban nem szoktak ellenzéki pártok nyerni. Furcsa, hogy a szabadságot említed, mert egy autokrata rendszer sokminden, de nem szabad, az bizonyos, pont ezért nem nyerhet az ellenzék.

Ezekre gondolsz?

Magyarországon vannak súlyos problémák a jogállamisággal kapcsolatban

 

A nemzetközi megfigyelők a legutóbbi országgyűlési választás után is azt mondták, hogy törvényes volt, de nem volt mindenben fair. Ez jogos.

 

Nagyon rossznak tartom, hogy a közszolgálati televízió teljes mértékben kormánycsatornaként működik

 

Vagy esetleg erre? Mert én erről beszéltem:

A tekintélyuralmi rendszer (latin eredetű kifejezéssel autoritarizmus vagy autoritarianizmus) sajátos átmeneti rendszer a parlamentarizmus és a diktatórikus totalitarizmus között. Erős kormányzati hatalom és korlátozott politikai szabadság jellemzi.[1] A sajtószabadság és az alapvető emberi jogok korlátozottan érvényesülnek.

[...]

Nemzetközi megítélésben példák a mai világ autoriter rendszereire, államaira:

Európa

EU-állam

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tekint%C3%A9lyuralmi_rendszer

 

 

Nem kell szégyellned, hogy autoriter rendszer vagyunk, mondd ki nyíltan, hogy te büszke vagy rá, mert szerinted ez egy normális dolog. Ne kerülgessük a forró kását!

Szemben veled, én az egész, szerintem elég korrekt interjút linkeltem, s nem mazsolázgattam. Ugye, én is idézhettem volna, hogy

azt nem lehet állítani, hogy diktatúra van, vagy hogy az Alaptörvényt diktatórikusan fogadták volna el

De nem ezt tettem. Ami a hozzászólásod végét illeti, sohasem értettem, miért gondolja egy liberális gondolkodású ember, hogy egy nálánál konzervatívabb valakinek liberális mércéhez kellene igazodnia. Hatalomtechnikailag bizony az erős centrista vezetés működik hatékonyan. Vajon mi lehet az oka annak, hogy a kapitalista cégekben nem a dolgozók szavazzák meg, mikorra kell bemenni dolgozni, egyáltalán hogyan működjön a cég, hanem a management hoz ezekről a kérdésekről döntést? Nem lehet, hogy egész egyszerűen csak hatékonyak akarnak lenni, s ezért nem demokratikus, hanem autokratikus vezetési formát választanak? Mindamellett ebben a hatékonyságra optimalizálásban az is benne van, hogy jó munkakörülményeket biztosítsanak a munkavállalóknak, hogy ne menjenek el a cégtől, s a feladataikra tudjanak figyelni, ne pedig a szenvedésük foglalkoztassa őket. Hasonlóképpen egy centralizált vezetésű országban sem rossz az élet, mert cél, hogy lehetőség szerint jól érezzék magukat az emberek, viszont az értékvesztett anarchiában senki sem fogja jólérezni magát, bár az legalább demokratikus a végletekig.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

"azt nem lehet állítani, hogy diktatúra van, vagy hogy az Alaptörvényt diktatórikusan fogadták volna el"

Nem állítottam, hogy diktatúra van, kérlek, ne hazudj. Nálunk illiberális autoriter állam van.

 

 

 

"liberális gondolkodású ember, hogy egy nálánál konzervatívabb valakinek liberális mércéhez kellene igazodnia."

A korrupció, a hazug propaganda és a tekintélyuralmi rendszer, ami most van, nem konzervatív értékek. De általánosságban is kielenthető, hogy az illiberális állam nem az. Téged megtévesztettek. Alapvető tévedésben vagy.

 

 

"Nem lehet, hogy egész egyszerűen csak hatékonyak akarnak lenni, s ezért nem demokratikus, hanem autokratikus vezetési formát választanak?"

A hatékony államok nem illiberálisak. Már leírtam párszor, hogy a hatékony államok listáját a liberális demokráciák vezetik. Nézz utána és kérlek, vedd figyelembe a tényeket!

 

 

"Vajon mi lehet az oka annak, hogy a kapitalista cégekben nem a dolgozók szavazzák meg, mikorra kell bemenni dolgozni,"

Már megint sántító hasonlatokat írsz. Ezek téged rendszeresen tévútra vezetnek, már írtam. Ne használj hasonlatokat, mert megtéveszted vele magad. Konkrétumokról és tényekről próbálj meg beszélni

 

 

"Hasonlóképpen egy centralizált vezetésű országban sem rossz az élet, mert cél, hogy lehetőség szerint jól érezzék magukat az emberek"

Észak korea, oroszország, belarusz és hasonló "centrálisan" irányított országok nem szoktak szerepelni a boldog országok listájának első tartományában, ez tény. Kérlek, ne terjessz butaságot!

"Ami a hozzászólásod végét illeti, sohasem értettem, miért gondolja egy liberális gondolkodású ember, hogy egy nálánál konzervatívabb valakinek liberális mércéhez kellene igazodnia."

 

Itt van a jelenlegi rendszer által lovagkereszttel kitüntetett Bayer (aki nem mellesleg saját maga által is elismert csalással jutott várbeli lakáshoz):

 

„Aztán ez a sok fasz meg picsa hazamegy, és picsog, hogy mi milyen csúnyán beszélünk és semmibe vesszük az emberi méltóságukat. A kurva anyját mindegyiknek” - zárta megállapításait a konzervatív író, publicista, műsorvezető.

 

Tehát ahogy mondtam, ez nem konzervativizmus, ez a jelenlegi rendszer nem konzervatív (nem a konzervatív értékek jellemzik). Ha te azt hiszed, hogy ez az, akkor egy megtévesztett buta vagy. Mehetsz trey-hez árulkodni, hogy tiltson ki engem...

Szerintem sehol sem írtam, hogy ezek konzervatív értékek. Azt írtam, hogy miből gondolja egy liberális nézeteket valló ember, hogy egy nálánál konzervatívabb gondolkodású embernek az előbbi értékrendjéhez kellene igazodnia. Ebben a mondatban éppenséggel egyetlen szó sincs konzervatív értékrendről. Sehol.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Na mi van, a szuverenitásunkkal kapcsolatban a kínaiak felé történő eladósodásunkak elengeded a füled mellett? Működik a kognitív disszonancia?

A kínaiak seggét szabad nyalni és nekik egyetemet meg vasutat építeni úgy, hogy a magyar államot eladósítjuk? A magyar emberek pénzéből, kínai anyagből, kínai munkásokkal kínai egyetemet a kínai államnak???? Hallottál te már ilyet???

Minisztériumi előterjesztés van róla, a lenti linken még slide-ok is vannak, szóval ne dícsérjük agyon NevemTevét, nem kell jósnak lenni hozzá

https://www.direkt36.hu/kina-megmondta-hogy-nagyon-fontos-neki-a-budape…

 

 

Kína téma, ahogy Frei Tamás látja:

Frei Tamás, a világpolgár / a Friderikusz Podcast 7. adása

https://youtu.be/iRgAMmB1mKU?t=2715

(vannak benne érdekes gondolatok, de amikor értetlenkedik, hogy mi értelme a központosításnak, amikor nem hozta az általa várt hatékonyságot és akkor miért is van, azért az vicces... (furcsállom, hogy Freinek nem esik le, hogy csak a hatalom számít. Csak.))

Te szoktad felemlegetni, hogy tények alapján beszéljünk. Egyelőre amit felhoztatok, az spekuláció. Éppen úgy, mint az, hogy mit fogok holnap ebédelni. Térjünk erre vissza akkor, ha mindez megvalósult. Akkor értelmes arról beszélni, hogy ez jó vagy rossz konstrukció. Az is lehet, hogy nem valósul meg. Akkor meg aztán végképp értelmetlen ez a vita.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Az nem baj, ha az ellenzék jelzi az aggájait. Ez a dolga. Az a baj, amikor annyira beleéli magát az általa extrapolált jövőbe, hogy arról tényként kezd el beszélni.

Aggódni persze szabad a tendencia miatt, mert másfelől van az is, hogy utólag, amikor megtörtént a baj, már késő. De akkor se beszéljen senki az aggodalmáról tényként.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Én nem olvastam efféle szerződést, persze lehetek tájékozatlan. Viszont hallottam arról, hogy az ellenzék népszavazna erről. Ha van érvényes szerződés, akkor a népszavazás amolyan vasárnap délutáni séta a közeli szavazófülkéhez unatkozó embereknek?

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Mit huhogok én itt?! Ingatlanokat átadtak ugyan, de még az is lehet, hogy a jóságos szellemek fogják végezni az építést, tök ingyen, mert -- most azt mondják -- a piszkos pénzügyekkel még nem is foglalkoztak.

https://telex.hu/belfold/2021/06/28/fudan-egyetem-itm-finanszirozas-hit…

"Te szoktad felemlegetni, hogy tények alapján beszéljünk. Egyelőre amit felhoztatok, az spekuláció."

A tények egyelőre azt mutatják, hogy a magyar adófizetők pénzéből fogunk építeni egy egyetemet a kínaiaknak, aminek még a fenntartását is részben mi fogjuk fizetni. Ezeket a tényeket a jelenlegi kormány sem cáfolta tehát ez nem spekuláció.

A magyar kormány 2012. július 20-án kötött első stratégiai megállapodását napjainkig további 85 követte. Közülük több aláírás francia cégekhez kötődik. A Veiola (Dalkia) Energia Zrt., a Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (és a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.), a Schneider Electric csoport 2013-ban, a Servier Hungária 2014-ben, a Le Bélier 2015-ben kötött stratégiai partnerségi megállapodást a magyar kormánnyal.