Fedora CoreOS (32) qemu/libvirt install to disk ignition file probléma

Fórumok

Hi!

Leszedtem a FCOS32 aktuális verzióját (ISO): https://builds.coreos.fedoraproject.org/prod/streams/stable/builds/32.2…

A virt-manger-ben szépen fel is teszi magát a /dev/vda-ra LIVE boot után:

sudo coreos-installer install /dev/vda

Ez elindul, de ugye nincs beállítva semmi jelszó.. stb. https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-coreos/authentication/

"Fedora CoreOS ships with no default passwords. You can use a Fedora CoreOS Config to set a password for a local user. "

 

A doksit és a több más oldalt/videót néztem, de nem jöttem rá, hogy lehet jelszót adni, ami működik is.

Live boot után:

sudo openssl passwd -1 > cloud-config-file

vi cloud-config-file

#cloud-config
variant: fcos
version: 1.2.0
passwd:
 users:
  - name: sysadmin
   password_hash: $y$j9T$aUmgEDoFIDPhGxEe2FUjc/$C5A...

hostname: coreos1

Majd megpróbálom ezzel kiírni a disk-re:

sudo coreos-installer install -i cloud-config-file /dev/vda

Lefut és reboot, de már nem kapok login-t, csak "Startup finished ..."

Mit rontok el? Hogy kellene ezt megadni?

Hozzászólások

Be tudsz rá ssh-zni?

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Készítettem egy json ignition.ign fájlt (validáltam online):

{
 "ignition": { "version": "2.2.0" },
 "storage": {
  "files": [{
   "filesystem": "root",
   "path": "/etc/hostname",
   "mode": 420,
   "contents": { "source": "data:,core1" }
  }]
 },
 
 "passwd": {
  "users": [
   {
    "name": "sysadmin",
    "passwordHash": "$y$j9T$eKh...............",
   }
  ]
 }
}

és ezzel:

sudo coreos-installer install -d /dev/vda --ignition-url https://mydomain.hu/ignition.ign

 

De nem ment, ugyanúgy megáll(?):

systemd [1]: Startup finished in 2.345s (kernel) + 0 (initrd) + 1.456s (userspaces) = ......s

 

Az ssh nem megy, IP van, de a hostname sem állítódik be(?):

sudo virsh net-dhcp-leases default
 Expiry Time      MAC address     Protocol  IP address      Hostname  Client ID or DUID
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020-11-29 19:09:34  52:54:00:ad:a9:35  ipv4    192.168.122.205/24  -     01:52:54:00:ad:a9:35

 

Valami hiányzik.

szerintem sehol, csak könnyebb összerakni mint egy json-t.

a coreos-installer mit ir? amikor kiirja az imaget a diskre, elvileg az után csinálja a configot az ignition alapján.

Szerkesztve: 2020. 11. 30., h - 19:35

Fedora Magazine adta az ötletet, hogy megnézzem: https://fedoramagazine.org/getting-started-with-fedora-coreos/

De ott is hiányzik valami...?

* Az ssh nem enged be:

$ ssh core@192.168.122.68
core@192.168.122.68: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).

* A "virt-manager"-ben miért nem látom ezt a virtuális gépet?

Működik: "config.yaml"

version: "1.0.0"
variant: fcos
passwd:
 users:
  - name: core
   password_hash: $y$j9T$iov................................
storage:
 files:
  - path: /etc/hostname
   mode: 0644
   contents:
    inline: fcos1
systemd:
 units:
  -
   contents: |
     [Unit]
     Description=Run a hello world web service
     After=network-online.target
     Wants=network-online.target
     [Service]
     ExecStart=/bin/podman run --pull=always  --name=hello --net=host -p 8080:8080 quay.io/cverna/hello
     ExecStop=/bin/podman rm -f hello
     [Install]
     WantedBy=multi-user.target
   enabled: true
   name: hello.service

Az ignition fájl:

$ sudo dnf install fcct
$ fcct -output config.ign config.yaml

A virt install:

$ virt-install --name=fcos --vcpus=2 --ram=2048 --import --network=bridge=virbr0 --graphics=none --qemu-commandline="-fw_cfg name=opt/com.coreos/config,file=${PWD}/config.ign" --disk=size=20,backing_store=${PWD}/fedora-coreos-32.20200907.3.0-qemu.x86_64.qcow2

Konzolon beenged. :)

 

A virt-manager ezeket a VM-eket nem látja, csak amit virt-manger-ben hozok létre?