[Megoldva] ssh nem megy

Fórumok

Rasberry pi ubuntu mate. A hiba a következő:

$ sudo systemctl status ssh 
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
  Active: active (running) since Tue 2020-05-26 15:00:01 CEST; 20s ago
 Process: 25797 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 25798 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 2154)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─25798 /usr/sbin/sshd -D

máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server.
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25797]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25797]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25797]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25798]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25798]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25798]: Could not load host key: /etc/ssh/ss
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25798]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
máj 26 15:00:01 zslaszlo-raspi sshd[25798]: Server listening on :: port 22.

Jelenleg VNC-n keresztül érem el.

Minden segítséget megköszönök.

Szerk.: Kapcsolódáskor pedig ez a hiba:

ssh -v 192.168.1.92
OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3, OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017
debug1: Connecting to 192.168.1.92 [192.168.1.92] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_rsa type 0
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_dsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/zslaszlo/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: match: OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to 192.168.1.92:22 as 'zslaszlo'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
Connection reset by 192.168.1.92 port 22

Hozzászólások

Szerkesztve: 2020. 05. 26., k - 15:21

Nagyon úgy néz ki, hogy az ssh szerver nem találja a host key-eket.
Így tudsz újat generálni:

systemctl stop sshd.service
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
ssh-keygen -t ed25519 -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
systemctl start sshd.service

Persze érdemes megnézni, hogy léteznek-e ezek a fájlok léteznek-e már, mi a jogosultságuk, stb.

szerintem nem a host key-eket hanem a user ssh kulcsának publikus részét keresi

próbálj meg odatenni egy publikus kulcsot a .ssh/id_rsa.pub -ba, 400 joggal.

amugy meg valszeg public-key-only -ra van állítva az auth az sshd_config -ban és ezért nem kér passwordot miután nem találta a kulcsot sehol.

Gábriel Ákos

Ha passworddal akarsz belépni:

nano /etc/ssh/sshd_config

Itt legyen ez a sor:

PasswordAuthentication yes

mentsd el

/etc/init.d/ssh restart

kész

üdv: pomm

A 852-es kídlap telepötúsa sikeresen befejezádétt

Megoldódott. Az ssh kulcsok újragenerálása oldotta meg végül.

ssh-keygen -A

Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólásokat!