[KV] Nem kellene már az egészségügyben dolgozók bérét most megemelni?

Címkék

Egyre-másra találkozom a neten és a médiában az egészségügyi dolgozók felé kinyilvánított köszönettel. Másrészt sokat hallani a gazdaságot élénkítő csomagokról, hogy kik kapjanak és mennyit. Persze a bankok, meg bizonyos vállallkozói szektorok kapni fognak. Bőven. Van, ahol egyszeri alkalommal még dollárt is osztogatni terveznek. Nem kellene a "mi gazdaság-élénkítő csomagunkat" azzal kezdeni, hogy felemeljük az egészségügyi dolgozók bérét?

Igen, azonnal meg kellene emelni a bérüket.
78% (898 szavazat)
Egyszeri juttatást kellene most rögtön adni.
8% (98 szavazat)
Majd a járvány után elegendő lesz valamit adni.
3% (32 szavazat)
Nincs szükség semmiféle plusz anyagi juttatásra, mert hivatástudatból végzik a munkájukat.
4% (50 szavazat)
Egyéb, leírom.
1% (14 szavazat)
Csak az eredmény érdekel.
5% (61 szavazat)
Összes szavazat: 1153

Hozzászólások

Szerkesztve: 2020. 03. 28., szo - 17:46

Lehet, hogy most megint népszerűtlen leszek (ó, jaj!), de hol érdekel? Nekik van munkájuk. Pont. Vannak, akik most munka nélkül maradtak. Ha figyelembe veszem, hogy munkavállalók ezreit küldték el, küldték fizetés nélkülire vagy mondjuk 8 óra főállás helyett 4 órára, akkor az ő fizetésük csökkent. Van, akinek nem kicsit, nagyot.

Tehát, ha az egészségügyben a bérek nem csökkentek, az a fent említettekhez képest relatív béremelés.

Mindemellett, szép dolog a kitartás, taps meg minden.

Ja, tanárok detto.

trey @ gépház

Mondjuk ha most az EÜ dolgozok bemondanák, hogy csak 50%-kal többért sétál be dolgozni, akkor meg menne a fejvakarás, pedig kb. azt csinálná, amit kapitalizmusban szokás. Persze akkor ők lennének a hazaárulok. Nincs ez így jól.

Szóval szerintem megérné kifizetni a normális bért az EÜ-ben és az oktatásban (szinte minden fejlett állam ezt teszi, pl. kis-tigrisek).

Szóval ha most a Német kormány feladna itt egy olyan hirdetést várunk egészségügyi személyzettett 5x bérért szállás az egész családnak biztosított, best quality védőfelszerelés. Erre lépnének az orvosok nővérek akkor azt mondanád na végre. A hollandoknál ugye kiderül ha valami szar, itt vajon ez kiderülhet?

"Időbe telt, mire Mátraiék rátaláltak arra a néhány cégre, amelyek képesek a maszkok gyártására, ráadásul a kínai államnak is beszállítanak, éppen ezért megfelelő igazolással rendelkeznek arról, hogy valóban minőségi terméket állítanak elő.

Voltak olyan gyárak, amelyek olcsóbban adták volna a maszkokat, de kiderült, hogy nincs igazolásuk, csak ígérgetik, hogy lesz. Őket elvetettük."

"Arra a kérdésünkre, hogy az Operatív Törzzsel felvették-e a kapcsolatot, Mátrai azt mondta: nem volt egyszerű, de most úgy tűnik, hogy az állami szféra nyitott feléjük. "

Ez úgy néz ki a számokkal, hogy egyre kevesebbet költünk egészségügyre, ráadásúl KSH által kiadott, GDP arányos költés kumulált szám: az állami és magánkiadásokat is tartalmazza.
Ebből egyre magasabb az egyéni kiadás és egyre kissebb az állami.

Ez az elmélet. A gyarkolati vizsga pár hét múlva lesz.

Értem, hogy nem tetszik a dolog, de hát, a vészhelyzet az nem arról szól, hogy mi tetszik meg mi nem. Lassan a nyuggerek is megtanulják, hogy mostantól nem héderezgethetnek az orvosi rendelőkben napestig és nem lófrálhatnak az utcákon kedvükre, mert VÉSZHELYZET van.

trey @ gépház

Nem érted, hogy mi a vészhelyzet. A vészhelyzetben elrendelhetik, hogy pl. a medikusok vagy orvostantanulók beránthatók. Ezt is tették. Komolyan nem értem, itt vakokkal és süketekkel beszélgetek? Hallottál olyanról, hogy bizonyos esetben a férfiakat beránthatják a honvédségbe? Általános kötelezettség 50 évig. Ezek vészhelyzeti rendelkezések. Megszegheted, majd számolsz a következményeivel. 

Néhány infómorzsát a kötelességeidről a polgári védelmi kötelezettség és a honvédelmi kötelezettség alatt találsz.

trey @ gépház

Ne terelj! A tartalékos katona önként vállalja és aláír erről egy szerződést. A honvédkórházban van rangjuk az orvosoknak, ott oké amit írsz, de civilekkel más a helyzet. Vagy tényleg semmi fenntartásod nem lenne ha holnap kapsz egy behívót, hogy menned kell kórházba takarítani?

Tehát, akkor még egyszer: nem tartalékos katona, hanem szinte minden állampolgár. Aminek utána kéne nézned:

  • honvédelmi (munka)kötelezettség
  • polgári védelmi kötelezettség

Hogy éppen mi a hatályos, annak kéne utánanézni. Ezek voltak:

a honvédelmi kötelezettségek rendszere

Az MK Alkotmánya értelmében a haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.
Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít.
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek.
A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

[...] 

a polgári védelmi kötelezettség tartalma

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli.
A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki. A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait külön törvény állapítja meg.

[...]

a honvédelmi munkakötelezettség tartalma

Az Alkotmánynak megfelelően kihirdetett rendkívüli állapot esetén honvédelmi munkakötelezettség rendelhető el.
A honvédelmi munkakötelezettség alapján a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok - a férfiak 18-60., a nők 18-55. éves korukig - tartósan vagy időlegesen, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő fizikai vagy szellemi munka teljesítésére kötelezhetők. A kötelezett a munkakötelezettségét a számára kijelölt munkahelyen teljesíti.
Mentes a honvédelmi munkakötelezettség alól:
a) a várandós nő a terhesség megállapításától kezdve,
b) az anya a gyermek 3 éves koráig,
c) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra, illetőleg gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát (élettársát) egyedül ápolja, gondozza,
d) az az egyedül élő nő vagy férfi, aki 14 éven aluli gyermeket tart el saját háztartásában,
e) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan,
f) akit fontos közérdekből a felügyeletet gyakorló miniszter - a munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a kötelezettség alól mentesít,
g) a hivatását gyakorló lelkész.
A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség és a rendvédelmi szervek tényleges állományú tagjaira, köztisztviselőire és közalkalmazottaira.

[...]

 Btk. 430. § Az a honvédelmi munkára kötelezett személy, aki e kötelezettségét távolmaradásával vagy más módon súlyosan megsérti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kiindulásként kezdjük ezzel. Ha nem aktuális már, akkor kérlek tedd ide, hogy mikor kerültek hatályon kívül.

Vagy tényleg semmi fenntartásod nem lenne ha holnap kapsz egy behívót, hogy menned kell kórházba takarítani?

A fentiek alapján, ha elrendelik, nem nagyon lesz más választásom és ha kell, el is megyek.

trey @ gépház

Ezért kérdeztem, hogy a mi annak a törvénynek a címe, amiből idézte. Mert ha a Magyar Köztársaságra és az Alkotmányra hivatkozik, akkor már biztosan nem aktuális, mert egyik sem létezik már.

Egyébként, ha tippelnem kéne, ez: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

Szerk.: egyébként AFAIK innentől kezdve bukó:

(8) A hadköteles katona jogállását, illetve a honvédelmi munkakötelezettség részletes szabályait tartalmazó törvényjavaslatot, vagy honvédelmi tanácsi rendelet tervezetét, már a béke időszakában elő kell készíteni és rendszeresen felül kell vizsgálni. (kiemelés tőlem)

A jogtárban ilyennek nem találtam nyomát.

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Engedd már el a katonákat! Ki beszél itt katonákról?!

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

Alaptörvény XXXI. cikk

(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.

(2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn.

(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. * 

(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rendkívüli állapot idejére - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - honvédelmi munkakötelezettség írható elő.

(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - polgári védelmi kötelezettség írható elő. * 

(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. * 

--

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről * 

[...]

9. A honvédelmi munkakötelezettség

12. § (1) Az ország működőképességének fenntartása és helyreállítása érdekében a kötelezett tartós vagy időleges honvédelmi munkakötelezettség keretében, képességeinek és egészségi állapotának megfelelő fizikai vagy szellemi munkát teljesít a számára kijelölt munkahelyen.

(2) Mentes a honvédelmi munkakötelezettség alól:

a) a várandós nő, a terhesség megállapításától kezdve,

b) az anya, a gyermek 3 éves koráig,

c) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát, élettársát egyedül ápolja, gondozza,

d) az az egyedül élő, aki kiskorú gyermeket tart el saját háztartásában,

e) akit fontos közérdekből a kötelezettség alól külön eljárásban mentesítenek,

f) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,

g) a 65. életévét betöltött férfi és az 55. életévét betöltött nő.

(3) *  A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség tényleges állományú tagjaira, honvédelmi szervezet honvédelmi alkalmazottjaira, közalkalmazottjaira, munkavállalóira, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselőire, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alatt álló köznevelési intézmény közalkalmazottjaira, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira és munkavállalóira, rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaira, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjaira, köztisztviselőire és munkavállalóira.

trey @ gépház

Na, csak tudsz te ebből az évtizedből is találni hatályos forrást :)

sarkalatos törvényben meghatározottak szerint

Szvsz. (IANAL) ez lenne a fentebb hivatkozott törvény, ami meg előírja, hogy még békeidőben kellett volna tervezetet írni, hogy mi merre hány méter. Tudtommal, ez nem történt meg.

Szerk.: katonákról senki nem beszélt, csak te: illetve a honvédelmi munkakötelezettség részletes szabályait

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Igazat adok abban, hogy az elvi lehetőség meg volt rá, a gyakorlati nem, mert nem készítették elő a megfelelő rendeletet. [egyébként nézd vissza, én csak abba kötöttem bele, hogy a köztársaságra és az alkotmányra hivatkozó törvény már valszeg nem érvényes, és valóban nem az ;) ]

(egyébként meg nagyjából tökmindegy, mert pár nap és bevezetik a rendeleti kormányzást, onnantól kezdve meg nem hogy a hadsereg, de személyesen Vitya is odamehet hozzád, elkérheti a rajtad levő alsónadrágot, és nem mondhatsz semmit, kénytelen leszel odaadni...)

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

"Mi a szankció, ha egy orvos, ápoló megtagadja a munka felvételét?

A munkát megtagadó egészségügyi dolgozó első körben munkajogi következményekkel számolhat: fegyelmi felelősségre vonással, végső soron elbocsátással.

Ha esetleg polgári védelmi szolgálat ellátását rendeli el a Kormány, akkor viszont már büntetőjogi szankciók is szóba kerülhetnek. A polgári védelmi kötelezettség megtagadása bűntett, ami akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethető. De szerencsére erről még nincs szó."

Így pontos, te az egyik esetről beszélsz én a másikról. A honvédségnél is békeidőben önkéntesség van, hadiállapotban lehet hadkötelezettség.

Nézőpont kérdése mi a "vészhelyzet" amit emlegettél, végül is a két elrendelt állapot is az, ebben az esetben igazad van, de most egyik sem áll fenn és nem is számítok ilyesmire. Irreális lenne börtönbe zárni civileket azért mert megtagadják a munkát alapvetően. Az oké, hogy kirúgják ha nem dolgozik, ez minden munkahelyen így van.

Az utolsó mondatba belekötök: ha elégtelen (kórházi) felszerelés miatt a saját egészségét veszélyben érzi, akkor megtagadhatja a munkát. 

És akkor az erkölcsi és jogi dilemma: tömeges járvány ellátása esetén elítélhető-e az orvos, aki védi az életét?

Elvárható-e tőle, hogy az életét adja? 

Persze, ez benne volt az idézett cikkben. Mondjuk az "elvileg" szó nem túl megnyugtató az idézetben:

Kötelezhető-e az egészségügyi dolgozó, hogy úgy lásson el fertőzött vagy fertőzésgyanús betegeket, hogy nincs védőfelszerelése?

Nem, elvileg az egészségügyi dolgozó nem kötelezhető arra, hogy védőfelszerelés nélkül lásson el betegeket. A biztonságos munkavégzés feltételeit ugyanis járvány esetén is – sőt, álláspontunk szerint ilyenkor különösen – biztosítani kell a dolgozó számára.

Ha esetleg polgári védelmi kötelezettséget írnak elő – lásd alább – még az is megtagadható, ha az érintett a saját egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.

Szerintem egyaltalan nem a tartalekosokra gondolt, hanem a veszelyhezet idejen hadkoteles es behivhato koru allampolgarokra: https://zirc.blog.hu/2018/11/01/850_ezer_fovel_novekszik_a_hadkotelezet…

Hadiallapot vagy egyeb veszhelyzet eseten boven nem csak a tartalekosokat lehet behivni, hanem minden, arra alkalmas koru es egeszsegi allapotu embert.

Szerk: azota Trey is irt bovebben, de igy latod, hogy ez majdnem mindenkire vonatkozik, messze nem csak a tartalekosokra.

Amikor a bankárok kapzsisága és hülyesége miatt lett válság nem is értem miért nem hoztak rendelkezést arra, hogy holnaptól az egészségügyi átlagbért kapják kézhez a banki dolgozók, a különbözet megy egy kármentő alapba?! És kötelező továbbra is ugyanúgy ellátni a munkakört különben börtön!

Egyrészt megjegyzem, hogy aki így állna hozzá ebben a helyzetben, az nem való ebbe a szakmába és már eddig se ment be itthon dolgozni.

Másrészt nem tudom mennyire tűnik fel, de a legtöbb országban a legkevésbé izgatja az egészségügyi dolgozókat az, hogy mit csináljanak a fizetésükből. Magyarországon úgy gondolom, hogy az is az eü.dolgozók megbecsülését jelzi, hogy az előtt húztunk be minden kéziféket (gazdasági következményekkel), mielőtt elértük volna a 20 megerősített esetet, ezzel növelve annak az esélyét, hogy többen tudnak majd ennek a végén is egészségesen hazamenni a családjukhoz az eü.dolgozók közül. Ez nehezen foganatosítható át pénz formájába (mert ugye mennyi pénzért halnál meg).

Azoknak a megjutalmazását, akik közvetlenül fertőzött betegeket kezelnek, én is támogatom, de fizetéseket nem vészhelyzetben kell megállapítani.

Azt meg csak halkan jegyzem meg, hogy az 50+ éves, asztmás anyámat a háziorvos az oep összeomlásával fenyegetőzve nem írta ki felső légúti tünetek miatt. Így az nekem kimondottan marná a szemem, ha ezután kapna teszemazt plusz egy milliót a fizetésére.

1. Ha az oep az összeomlás szélén áll, akkor fizetésemelés nem fér bele. Ennek a felfogásához nem szükséges emelt szintű matematikai ismeret.

2. A rizikócsoportba tartozók tüneteit komolyabban kellene venni.

Engem a háziorvosom ugyanezekkel a tünetekkel huszonévesként is elküldött röntgenre, hogy biztos ne tüdőgyulladás legyen. Szóval itt nem arról volt szó, hogy ki mit vár 'okosba.

Ki ver kin mit le? :D Én csak azt írtam, hogy ezt a fajta, nem túl emberséges hozzáállást az esetében nem jutalmaznám meg. Különösképp nem egy válság közepén. Asztmások esetében nem kell COVID-19 fertőzés, hogy komoly következményei legyenek egy légúti megbetegedésnek. Pláne ilyen stresszes helyzetben.

Tehát te ugyan most nem fizeted a járulékokat, de mások lehetőleg fizessenek még többet, hogy legyen több pénz az orvosokra. 3 hónap múlva meg majd az adókat is növeljük, hogy valahogy ellensúlyozni lehessen a munkanélküliek miatt kieső nyugdíjjárulékokat is.

Félreértés ne essék, én támogatom hogy több pénzt kapjanak az orvosok, nem a koronavírus miatt elsősorban, hanem amiatt, hogy kevesebb menjen el az országból. Viszont nem osztom azokat a nézeteket, hogy fizessenek mások helyettem.

>>Nekik van munkájuk.

Az ám, de milyen? Fröccsögő testnedvekkel körülvéve, túlórázva, miközben nekik is van családjuk. És lehet, hogy a házastársuk is azok között van, akiket említesz, azaz az elbocsátottak között.

>>...munkavállalók ezreit küldték el, küldték fizetés nélkülire...

Nem ellenükben indítottam a szavazást. Feltétel nélküli alapjövedelmet kellene számukra biztosítani legalább a vészhelyzet idejére. Ha már a vadkapitalista USA is ezen gondolkodik. De ettől a kormányzattól... na, mindegy.

Én ezt teljesen megértem, csak ezzel az a gond, hogy a járvány és gazdasági normalizálódás után sem fognak nekik fizetést emelni. A számokat szépen kikozmetikázzák annyira, hogy az egészségügyre rá lehessen mondani, milyen remekül teljesít, így nincs szükség változtatásra. Legfeljebb Kásler kap majd valami prémiumot.

Ha most többet dolgoznak, többet kell kapjanak. Plusz munkáért plusz pénz jár. Vannak, akik szeretnének most többet dolgozni több pénzért, vagy egyáltalán dolgozni pénzért. Kicsit átértékelődik most a jajgatás.

Az meg, hogy mi lesz majd a járvány után majd kiderül.

BTW: jól végzett munkáért én is utólag kapom meg a jutalmat, nem közben.

trey @ gépház

Hát kurvára nem. Másik commentben irtam is, hogy nem a járvány meg a most végzett munkájuk miatt kellene emelni. (amúgy, szvsz, most épp nem is nagyon mennének vele semmire)

De ettől még a gyakorlat az, hogy elvárás lett a hivatástudatból adott túlóra... Ami nagyon nincs rendjén. Akkor sem, ha más munkakörben sem fizetnek ki minden túlmunkát. (pl pont van elképzelésem, pontosabban tudásom, arról, hogy egy IT üzemeltető sem mindig kapja meg a túlóra pénzt)

Ilyenkor elő lehet venni az "el lehet menni külföldre is dolgozni" tesztet!

Nos egy rendőr ha elmegy, akkor ott legfeljebb pincérként fognak igényt tartani a munkaerejére és a mosogató mellett kell kezdeni. 

Tanárok közül is csak a nehéz szakokat oktatók kapnak tanári állást. Matek, természettudományos szakok. A többieknek szintén csak a mosogató van alternatívaként a gipszkartonozás mellett. 

Ha nem kapnak fizetésemelést akkor is maradnak. Mert nem akarnak mosogatni még több pénzért sem. 

Orvosok viszont bármikor kapnak állás külföldön, valódi orvosi állást, sokkal több pénzért. Szóval itt valóban a hivatástudatnak van nagy szerepe abban, hogy ennyien még Magyarországon gyógyítanak. Ez indokolja a fizetésemelést, hogy a jövőben is maradjanak. Netán visszajöjjenek akik már elmentek. Mert pont most látszik, hogy az orvos nem nélkülözhető. 

Megkaptak a relativ fizetesemelest? Mihez kepest relativ? Masok fizetese nem szamit a boltban. Vagy te a szomszedod elotti villogasra hasznalod a fizetesedet es nem pedig vasarlasra? A EU dolgozo most hianyszakma. A megoldas a tobb love, hogy legyen aki olyan munkat vegez amit en nem akarok. (Testnedvek, ver, fajdalom, koszi ez nem nekem valo. En nyuszi vagyok.) 

De a befizetet adombol ami k.vara nem keves, abbol lehetne oket fizetni kisvasut meg stadion helyett, aminek nulla haszna van.

Ezek az emelések még a békeidőkre lettek megállapítva. A novemberi 20%-ot előre kellene hozni. (És ne felejtsük el, hogy nagy az infláció, ami állítólag 4% körüli, de a bevásárláskor mégis 10-15%-kal fizetek többet, mint korábban, pedig semmi extrát nem veszek.)

Nyugodtabb lennék, ha tudnám,  hogy a nővért nem az otthoni anyagi gondok emésztik, amikor belém szúrja az infúziót, vagy valami mást.

Tobb lepesben voltak a beremelesek. Kb minden masodik volt olyan emeles, ahol tenyleg tobb penzt kaptak. Es meg igy is nagyon kevesett keresnek az egyeb eu-s, kornyezo orszagok orvosaihoz kepest. 

Ami a propagandabol eljut az eberekhez, azok kimelt reszletek, messze nem fedezi a valosagot. 

Hát, ez az orvosokról is elmondható. Várja őket a fizetős egészségügy. Jaa, hogy ők ott is jelen vannak, de csak az "állami" pénzről sírnak, amikor a hazavitt pénzekről van szó? :D

Lásd még: https://hup.hu/comment/2459952#comment-2459952

Amúgy is meg kéne már szabadulni ettől a kommunista szintű egészségügytől, ahol havi min. 7500 forintért várja a nagyérdemű a Beverly Hills-i ellátásminőséget.

trey @ gépház

Egy rakás olyan orvos van, akire igencsak nagy a szükség, mégsem tudna magánellátásban dolgozni, mert az csak speciális részterületét fedi le az egészségügynek.

Jaa, hogy ők ott is jelen vannak, de csak az "állami" pénzről sírnak, amikor a hazavitt pénzekről van szó?

Neked olyan jól megy, közben meg panaszkodsz, hogy nem jól megfizetve. Akkor most ez hogy is van?

Nem azt mondtam, hogy nem vagyok jól megfizetve, hanem azt, hogy nem vagyok olyan jól megfizetve, ahogy lehetnék külföldön. Biztosan érted a különbséget. Az állítást kevered a panaszkodással.

A végén kiderül akkor, hogy nem érdemes kompletten egészségügyezni, mégis ez áll a címben. Sok itt a csúsztatás. Bebaszna, hogy még azokat is pénzzel tömjük ki, akik most is milliókat keresnek!

trey @ gépház

Ebben az az átverés, hogy ezek a számok nem az emelt bér további emelésére vonatkoznak mint ahogy az átlag Béla képzeli, hanem a 2022-ig meghirdetett összes emelési lépcső a 2018 januári bérre vonatkozik mint alap.

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/trukkos_beremeles__jatek_a_szamokkal

Az meg nem béremelés hogy nekik most van munkájuk 10x-es fertőzési kockázat mellett. Ugyanis jóval az átlagbér alatt kerestek mindig is, tehát évekre vetítve és átlagolva baromira nem jön ki magasabbra a bérük mint annak aki most pár hónapig munka nélkül marad. 

Ennek ellenére én nem támogatom a béremelésüket. Évek óta próbálom a párom rávenni, hogy mondjon fel, talán most sikerül.

megkapták a relatív fizetésemelést

 

Relatív bazmeg...

Hátmostcsakúgyhirtelen: https://www.fizetesek.hu/fizetesek/egeszsegugy-es-szocialis-ellatas

BTW aki van annyira hülye, hogy más mocskát takarítja, meg próbálja visszaráncigálni az életbe, az megérdemli, hogy ennek kb. a háromszorosáról induljon a fizetése. És itt elsődlegesen nem az orvosokra gondolok, mert ők az elegáns részét végzik általában. Hanem a szarlapátoló nővérekre és a többiekre, akik az apró fogaskerekek a gépezetben.

Ezer más értelmetlen propagandának is szar dologra ömlik a pénz számolatlanul, pedig "csak" oktatásra és EÜ-re kellen költeni.

Nem kell neked semmiféle pótlék. Egyszerűen elhúzhatsz, aztán nem kell olvasnod. Írjak howtot rá, vagy megfejted a módját magadtól?

A balos mantrád - oktatás, egészségügy - pontosan kijelöli a helyedet, még ha tagadod is.

trey @ gépház

Soha életemben nem szavaztam bal oldalra és soha nem is fogok. Ettől még látom, hogy az egészségügy meg az oktatás egész konkrétan szar. Durva, hogy egy mondat alapján kategorizálsz valakit, meg hogy a téged még, vagy már nem érintő témák esetén fület befog és pa-pa-pa-pa, balos vagy és unalmas vagy duma... 

Ne feledjük el, hogy az USA-ban az alapjövedelem kérdése az után vetődött fel, hogy semmilyen gazdaságot lassító intézkedést nem hoztak, amíg bajba nem került az egészségügy. Emellett érdekelne, hogy ezekre te honnan szednéd össze a pénzt. Egy-egy dolgozó fizetésén már legyen 70-80% adó? Az állam nem tud több pénzt adni az embereknek, mint amennyit tőlük beszed.

Ha meg a vállalatoktól gondoltad bekérni, az csak EU-s szinten valósítható meg.

Érdekes egyébként egyben látni a költségvetés bevételeinek részeit
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qse006i.html

A 14.5 ezer milliárból 2.9 a lakosság befizetései. Persze közvetve a többit is a lakosság fizeti, mert a termékek és szolgáltatások árában megjelenik. A világelső áfánk a legnagyobb tétel.

Amennyire én követtem a híreket, járványtól függetlenül nem volt megfelelő a fizetésük. Emiatt kellene elsősorban megemelni. És akkor lehetne azt mondani, hogy a munkájukat végzik, most nehezebb időszak van (mint ahogyan sok olyan hivatás van, ahol vannak nehezebb időszakok). Egyébként gyanítom, hogy normális fizetés esetén sokkal jobban örülnének annak, ha lenne normális védőfelszerelésük. Bár lassan talán lesz...

Inkább rendet kellene tenni az egészségügyben. Pl. az olyan különbségek megszüntetését, hogy vannak orvos rocksztárok, akik súlyos milliókat visznek haza csak a paraszolvenciából, miközben a kórházban futtatja magánpraxisát (is) és hogy-hogynem, valahogy a kórházi eszközök is el-eltűnnek itt-ott.

És kibaszkodni a kórházi szarkákat. Egy orvos írta itt, hogy alig jöttek meg hozzájuk a védőeszközök, már hazalopták őket.

trey @ gépház

Reklamálj kedvenc kormányodnál:

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón közölte, a hálapénz adását és elfogadását döntően etikai kérdésnek tartják, és meglepődtek az orvosi kamara javaslatán, amely szerint büntetni kellene a paraszolvenciát, kriminalizálva azt.

https://mok.hu/hirek/agazatihirek/halapenz-etikatlan-es-igazsagtalan-a-…

A Magyar Orvosi Kamara vegye saját hatáskörbe a dolgot, a paraszolvenciát elfogadó tagjai ellen indítson etikai vizsgálatot, ha kell büntesse meg, vagy zárja ki a soraiból a trógereket. A lakosság pedig fejezze be a borítékos gyakorlatát, amivel tevőlegesen hozzájárul ehhez az egészhez.

trey @ gépház

Esetlegesen egy vagyonosodási vizsgálattal egyebekötve, amit hivatalból indítana a NAV-nál a megtollasodott orvoskollégája ellen.

Amelynek eredményéhez semmi köze, mert olyan is van, hogy adótitok.

Nem egyszerűbb lenne mindenféle nyakatekert próbálkozás helyett kimondani, hogy a hálapénz vesztegetés, ha utólag kapja/fogadja el, akkor is, és a Btk. körébe tartozik?

Nem egyszerűbb lenne mindenféle nyakatekert próbálkozás helyett kimondani, hogy a hálapénz vesztegetés, ha utólag kapja/fogadja el, akkor is, és a Btk. körébe tartozik?

Támogatok minden olyan intézkedést, amivel rendet lehet tenni a paraszolvencia és az orvos kiskirályok ügyben. Nálam nyitott kapukat döngetsz. Én mindössze annyit mondok, hogy az orvosi kamara kétszínű játékot űz. 

trey @ gépház

Honnan lehetett tudni? Ja, hogy tudta, hogy a kormánynak ez valamiért nem érdeke? Akkor a kormányunk nem a magyar nép érdekében tevékenykedik? Vagy hogy van ez? Kifejtenéd?

Szerk.: Normális országban nem a MOK-nak kellene erre javaslatot tennie, hanem ez lenne az alap.

Mert az szerinted reális kérés, hogy zárják börtönbe az orvosok jó részét? Ez a nép nevében levő ténykedés lenne? A megtisztulást nem kívülről, hanem belülről kellene elérni. Értem én, hogy a kamara mással szeretné elvégeztetni azt a piszkos munkát, amit neki kellene. Azt is, hogy a haveroknak nehéz lenne elmagyarázni, hogy amin tegnap még heherésztek (mennyi jött zsebbe), az holnaptól irgum-burgum.

trey @ gépház

De hiszen ehhez sincs jogkörük. A kiszabható büntetéseket a szakmai kamarai törvény határozza meg.

Ráadásul nem szakmai kérdésben nem határozhatnak, márpedig az utólag elfogadott hálapénz nem orvosszakmai kérdés, és nem is lehet belőle azt csinálni, hiába is gondolod ezt. Egyetlen lehetőség van, ha ezt törvényi szinten szabályozzák. A MOK ezzel tisztában van, ezért kérték, hogy legyen Btk-s eset.

Miért is nem lesz belőle semmi? 

A bankárok miért is kapnak annyi pénzt a különben nem túl megterhelő munkájukért? 

Mert nagy a "felelősség" és különben "elmennek", és a "pénzvilág így működik".

Nos az orvosok jelenleg hivatástudatból csinálják azt amit csak ők tudnak. Ha úgy élnének a jelenlegi helyzettel mint teszik azt a pénzvilág szereplői, "ilyen a világpiac" meg "hát nincs ingyen ebéd" cinikus jelszavakkal, akkor nyugodtan megkérhetnék a havi nettó másfél millió átlagbért. Megjegyzem még ez sem sok. "Oldja meg a kormány és kész" 

Visszaélni azzal, hogy az orvosok hivatástudatból megteszik amit kell és nem zsarolnak mint mondjuk a pénzvilág, az bizony csúnya dolog  

De nem mutogatni kellene. Hanem példát mutatni. Hallottál te már olyan orvosról, amelyik akár névtelenül nekiállt kitálalni a környezetében tudomására jutott korrupcióról? Ha nem, miért nem? Ha igen, miért nem követi a többi?

trey @ gépház

pont azért nem érdeke, amiért a körülmények ellenére sem képes úgy kormányozni, hogy azzal ne ossza meg a társadalmat.

mert korrupt, hataloméhes, arrogáns, rafkós, - mondhatnám hogy parasztok, de még megsértődnének az igazi őstermelők :) - kőbunkók gyülekezete.

Vagy mondjuk mi lenne akkor, ha az OEP *reálisan* beárazna minden egyes egészségügyi szolgáltatást, és a páciens eldönthetné, hogy ezt melyik kórházban óhajtja igénybe venni. Akkor talán a járóbeteg ellátás terén nagyobb teret kapnának a magánrendelők is, akik kicsit professzionálisabban kezelik a pénzügyeket, és nem a hálapénzre mennek.

Lehetne ezt állami oldalról is értelmesebben csinálni, csak valamiért senkinek sem érdeke...

Tanárok hogyan jönnek ide? Évtizedek óta zuhan a közoktatás színvonala. És " Nekik van munkájuk. Pont. Vannak, akik most munka nélkül maradtak. Ha figyelembe veszem, hogy munkavállalók ezreit küldték el..." 

Orvosok ott küzdenek a frontvonalban, kockáztatva a saját egészségüket is. A tanárok ezalatt otthon bohóckodnak az átgondolatlan távoktatásos játékkal. Sehogyan sem egy kategória a kettő. 

https://edu.google.com/

Ingyenes csak venni kéne a fáradtságot és szervezetten kommunikálni a Google-lel. Nem hajtanák el a magyar tanárokat. 

https://moodlecloud.com/

Moodle felhőszolgáltatásként is igénybe vehető. Nem kell szerver, nem kell rendszergazda, az a tanár pedig aki nem képes megtanulni a használatát tényleg inkább menjen pizzát kiszállítani. 

A tanulónak számítógépe bizony most is probléma és ez valóban már nem az iskola és közoktatási pedagógusok dolga. De ez most ugyanúgy akadály mint korábban. Egyébként elég jó a számítógépes ellátottság az országban. A faluvégi putrisoron is iPhoneokkal szaladgálnak a Dzseniferek és Romáriók, hogy mutassák mekkora arcok. 

A nethozzáférés az egyetlen valódi probléma az ország egy kisebb részén, ahol csak gyenge netszolgáltatás van. Ez a lakosság kevesebb mint 8%-át érinti tippre. Ez nem ok arra, hogy ott ahol 100 megabitek vannak ne csináljanak normális elearninget. 

De iskolán belül is botrányosan gyenge a közoktatás. Hogyan tudnak a pedagógusok a volt diákjaik szemébe nézni miután egyetemeken megtapasztalják, hogy mi is az elvárás amiknek meg kellene felelniük, de nincsenek hozzá alapjaik mert a úgy tanították őket a tanáraik ahogyan?!

Ingyenes csak venni kéne a fáradtságot és szervezetten kommunikálni a Google-lel. Nem hajtanák el a magyar tanárokat. 

Mennyi idő migrálni az adatokat? Több mint egy hétvége?

Moodle felhőszolgáltatásként is igénybe vehető. Nem kell szerver, nem kell rendszergazda, az a tanár pedig aki nem képes megtanulni a használatát tényleg inkább menjen pizzát kiszállítani. 

Mennyi idő beletanulni, mondjuk egyhetes anyagot felvinni? Több mint egy hétvége?

A tanulónak számítógépe bizony most is probléma és ez valóban már nem az iskola és közoktatási pedagógusok dolga. De ez most ugyanúgy akadály mint korábban.

Korábban nem kellett távoktatás formájában működnie a közoktatásnak.

Egyébként elég jó a számítógépes ellátottság az országban.

Mesélj! Százból hány családra igaz, hogy minden iskoláskorú gyermek saját számítógéppel rendelkezik?

 faluvégi putrisoron is iPhoneokkal szaladgálnak a Dzseniferek és Romáriók, hogy mutassák mekkora arcok. 

Ez konkrétan hazugság, de legalább jól beleillik a kormány cigányellenes narratívájába.

Ez a lakosság kevesebb mint 8%-át érinti tippre.

A 8%-ot ne területi vagy össz-lakosság alapon, hanem gyerekszámra tessék nézni!

Ez nem ok arra, hogy ott ahol 100 megabitek vannak ne csináljanak normális elearninget. 

Ez igaz. De az e-learning még mindig nem csak azon múlik, hogy van-e hardver/szoftver. Ha azon múlna, lenne. De sajnos ehhez az kellene, hogy a résztvevők is rendelkezzenek a megfelelő tudással, tapasztalattal. Ez viszont nincs meg, és egy hétvége alatt nem is lehet megszerezni.

De iskolán belül is botrányosan gyenge a közoktatás. Hogyan tudnak a pedagógusok a volt diákjaik szemébe nézni miután egyetemeken megtapasztalják, hogy mi is az elvárás amiknek meg kellene felelniük, de nincsenek hozzá alapjaik mert a úgy tanították őket a tanáraik ahogyan?!

Tessék feltenni a kérdést az oktatási kormányzatnak, hogyan lehetséges. Az, hogy mit kell tanítani, benne van a NAT-ban. Ha az alapok hiányoznak, és úgy felvették őket, abban szintén nem a tanárok lesznek a hibásak.

Szerk.: Ja, és az egészen sokat segített volna, ha nem erőltetik azt a kurva Krétát, amire nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy távoktatásra bármilyen szinten alkalmas.

"Mennyi idő migrálni az adatokat? Több mint egy hétvége?"

Az előbb még ezt írtad: "Mondom, mi nincs hozzá: szerver, rendszergazda, tanár, aki értene hozzá, a tanulónak számítógépe, illetve nethozzáférése." A semmit egy másodperc alatt lehet migrálni. Az volt a téma itt, hogy karantén előtt általában nem volt semmi. Ha van mit migrálni akkor lennie kell elearningnek is. Ha meg hulladék volt korábban, azt inkább ne is migráljuk.

 "Mennyi idő beletanulni, mondjuk egyhetes anyagot felvinni? Több mint egy hétvége?"

Ott van rá a fizetett nyári szünet, meg ugye a napi 8 órát úgy dolgozzák le a pedagógusok, hogy csak 4 órát kell ténylegesen tanítani másik 4 otthoni felkészülés. Bőven van erre idő.

"Korábban nem kellett távoktatás formájában működnie a közoktatásnak."

Egyetemeknek sem, mégis megoldották már sok éve. Megértem a problémát, hogy kivették a fegyelmezés hatékony eszközeit a pedagógusok kezéből, így aki lumpen-purdék előtt kénytelen tanítani valóban nincs nagyon más választása az iskolateremben mint elmondani az anyagot még azok cseverésznek, és jobb esetben legalább nem szaladgálnak. De minden teremben vannak diákok akik azért tanulnának még akkor is ha idióta osztálytársaik miatt nem lehet. Még olyan is van, hogy egy diák szakítani szeretne szülei kocsma és putri közötti eléggé alacsony szintű vegetatív életvitelével. De nem tud tanulni az osztálytársak miatt. Otthon talán tudna, de ahhoz kellene az a bizonyos elearning. Karanténtól függetlenül is. 

"Mesélj! Százból hány családra igaz, hogy minden iskoláskorú gyermek saját számítógéppel rendelkezik?"

Mutass te nekem olyan családot, ahol nem tudnának venni legalább egy PC-t! Ha nincs több annak egyetlen oka, hogy nincs is rá igény mert már úgyis a mobilt és tabletet nyomkodják. Arra is lehet tananyagot készíteni. Az ilyen ertéel klubos propagandával légyszi ne fárassz, hogy fú annyira szegény család, hogy egyetlen tévéjük is képcsöves. Úgy kellett keríteni egy CRT tévét, hogy kicseréljék a lapostévét az interjú idejére, mert a "képernyőn az jön át jól". 

"Ez konkrétan hazugság, de legalább jól beleillik a kormány cigányellenes narratívájába."

Legyél szíves kímélj meg az ilyen Vágópista-féle Trockij-imitátorok szalmabáb érvelési módszereitől! Amit írtam az a jelen valósága. Kognitív disszonancia ha fejfájást okozott neked azt sajnálom. 

"A 8%-ot ne területi vagy össz-lakosság alapon, hanem gyerekszámra tessék nézni!"

Akkor tessék megnézni mennyi családi pótlék jár a gyerek után. 30 ezerért lehet kapni használtan komplett PC-t monitorral vagy 40 ezer körül már notebookot. Minimum core2 de inkább core i3 és 4GB ram. Minden gyereknek bármelyik család ki tudja fizetni. Ha akarja. Ha mobilra van pénz valahogy. Érdekes!

"Ez igaz. De az e-learning még mindig nem csak azon múlik, hogy van-e hardver/szoftver. Ha azon múlna, lenne. De sajnos ehhez az kellene, hogy a résztvevők is rendelkezzenek a megfelelő tudással, tapasztalattal. Ez viszont nincs meg, és egy hétvége alatt nem is lehet megszerezni."

Nem vitatom. És nem is azt kritizáltam, hogy az elmúlt hétvége alatt miért nem született jobb e-tananyag a közoktatásban. Azt tettem kritika tárgyává, hogy miért nem csinálták már meg évekkel ezelőtt. Indokokat már többször leírtam miért lett volna rá szükség, járványtól függetleül.

"Tessék feltenni a kérdést az oktatási kormányzatnak, hogyan lehetséges. Az, hogy mit kell tanítani, benne van a NAT-ban. Ha az alapok hiányoznak, és úgy felvették őket, abban szintén nem a tanárok lesznek a hibásak."

Felvették őket, mert jó tanulók. Illetve mert a nagyon kevés még színvonalas oktatást adó középiskola végzőseivel nem tudna megtölteni egy közepes egyetemet sem. A diákok egyébként nem ostobák. Végül sok szívás után sokan megállják a helyüket. Csak tudod ha felmerül a kérdés hova kellene költeni akkor szerintem a közoktatásba extra pénzt rakni az rosszabb befektetés mint wécén lehúzni a pénzt. Akkor már inkább oda kell adni az egyetemeknek nulladik évfolyamra, hogy ott megtanítsák egy év alatt azt amit a közoktatásban 12 év alatt sem sikerült. 

Az volt a téma itt, hogy karantén előtt általában nem volt semmi. Ha van mit migrálni akkor lennie kell elearningnek is. Ha meg hulladék volt korábban, azt inkább ne is migráljuk.

Na, megy ez. Innen már csak egy lépés, hogy eljuss odáig, amit a - gondolom általad lesajnált - pedagógiai módszertannal foglalkozó kutatók egy évtizede miatt mondanak: a hatályos törvényi szabályozás miatt hulladék. Tanmese a felsőoktatásról (felső, ahol már legalább minimális szinten ott van a távoktatási rend szabályozása): több éves küzdelem árán sem sikerült elérnie a karnak, hogy a távoktatásos rendben hallgatók félévtől függetlenül teljesíthessék a kurzusaikat, egyszerűen azért, mert a jogszabály szerint a felsőoktatás félévekre bontott, a félévnek meg van egy meghatározott ütemezése. Még akkor is, ha egyébként a törvény ismeri azt az oktatási formát, ahol nem kellene, hogy legyen.

Közoktatásra levetítve: a távoktatás egészen más módszertant kíván meg (és elsődlegesen a célcsoportja sem feltétlenül az általános és középiskolás korú, hanem mondjuk a munka mellett tanuló, de ezt most hagyjuk). Ami most megy a közoktatásban, azt nevezzük inkább digitális tantermi oktatásnak (a "legjobb", ami most lehet, az a mindenkivel videochatelünk, hogy egy időben egy virtuális térben legyünk - csináltunk egy digitális tantermet); a távoktatás 0. lépése, hogy elszakadsz a tantermi módszertantól és rájössz, hogy időben és térben különböző pontokon kell valahogy a tudást átadnod, nevelned és motiválnod (ja, igen, vannak ilyen feladatai is a közoktatásnak - utóbbi kifejezetten kritikus, mert a felsőoktatásban feltételezheted, hogy a hallgató felfogja, hogy azért iratkozott be arra a képzésre, mert vár valamit tőle, a közoktatásban nem: oda azért iratkozott be, mert kötelező, és neked, mint tanárnak kötelező rávilágítanod, hogy ha úgy áll hozzá, akár még pluszosan is kijöhet belőle).

És akkor eljutottunk oda, amit már a lentebb hivatkozott hozzászólásban is írtam: a módszertani váltás nem egy hétvége. Még ha adott is minden feltétel (tekintsünk el az átlag közoktatási intézmény IT felszereltségétől, az átlag közoktatási intézmény tanárainak, hallgatóinak és azok szüleinek IT kompetenciáitól, az átlag közoktatási intézmény tanárainak fizetésétől, amiből meg kéne magának vennie a munkaeszközt, mert a munkáltató nem biztosítja), egy féléves tananyag előkészítése nem egy hétvége (megkockáztatom, a párhuzamosan folytatott aktív - akár digitális tantermi - oktatás mellett még valós időben sem teljesíthető). Csak a legegyszerűbbet: amint lebontod a tanterem (akár virtuális, akár fizikai) falait, megszűnik a diákban a kényszer, hogy hosszabb ideig figyeljen arra, amit mondasz (a 45 perc egyébként is vicc, még tantermi környezetben is 15 környékén van a maximum); ránéztem a Youtube csatornánk számaira (most a kényszer távolsági oktatás keretében elég sok videót tettünk fel oda), a top 50-ből 11 volt, amelyiknél az átlagos nézési idő 10 percnél több volt, ez a videó hosszára nézve a LEGJOBB ESETBEN 48.3% (a rövidebb videóknál se sokkal jobb a helyzet, 82.1% a maximum, ezt egy 8 perces videónál... olyan embereknél, akik félévente fizetnek azért, hogy ezt a tudás megszerezzék!), ezt most próbáld meg átszámítani a közoktatásra, ahol a diáknak semmilyen közvetlen előnye nem származik a legtöbb tantárgy tanulásából (helyzeti előnyben a kötelező érettségi tárgyak és a választott érettségi tárgy, azok ugye kellene a felvételihez). Innentől kezdve marhára figyelnie kell a tanárnak a megfelelő méretű részekre bontásra, hogy azért az egyes részek önálló egységet alkossanak (miközben a fejük felett pallosként ott lebeg a tanterv, ami 45 perc alatt átadható egységekben gondolkodik). Itt egyébként kifejezetten segíthet, ha egy tanárnak nincs rutinja (kár, hogy öregedő a tanári kar, mert az életpálya modell nem sikerült túl vonzóra...), mert könnyebben elszakad attól, hogy ezt hogy szokta órán...

De persze, lőcsöljük rá a tanárokra, hogy egy hétvége alatt váltsanak ezen a szinten módszertant, ami sok esetben egyetemeknek se megy évtizedes próbálkozás után. Ja, és persze azért a tananyagok elkészítésén túl legyen minőségbiztosításra is idejük, csinálják egymás anyagainak szakmai lektorálását. Miközben éppen digitális tantermi órát tart. Meg a szokásosnál nagyobb gyakorisággal számonkér (és azt javítja), mert ha már méz nincs (jó, persze, van méz, gamifikálja csak az órát, úgyis ráér), marad az ecet az eszköztárban. És közben ő is ismerkedik a távoktatási szoftverkészlettel.

Egyetemeknek sem, mégis megoldották már sok éve.

Próbálják/próbáljuk megoldani, sok éve, maradjunk ennyiben.

De minden teremben vannak diákok akik azért tanulnának még akkor is ha idióta osztálytársaik miatt nem lehet.

És még az ő esetükben is más módszertan kellene, lásd a fenti számokat. Akik ezt AKARJÁK tanulni.

30 ezerért lehet kapni használtan komplett PC-t monitorral vagy 40 ezer körül már notebookot. Minimum core2 de inkább core i3 és 4GB ram. Minden gyereknek bármelyik család ki tudja fizetni.

A többi demagóg marhaságot skippeltem, de azért: jelenleg a közoktatás legtöbb iskolája digitális tantermi oktatást csinál és nem távoktatást. Vagyis a diákoknak ott kell lenniük a "tanteremben", iskolai órarend szerint, tehát egy ötgyerek családban öt számítógép kell a gyerekeknek, ami már 150k. 150k hirtelen jött kiadás.

Egyébként pedig:

A családi pótlék havi összege jelenleg:

- 1 gyermekes család esetén 12 200 forint
- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
- kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
- három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint.

(Forrás: https://profitline.hu/Csaladi-potlek-2020-ban---hany-forint-a-csaladi-p…)

Vagyis egy háromgyerekes családban 48k. A te számításaid szerint a HW igény (és akkor még nincs net!) 90k. Tegyél közéjük relációs jelet.

Ott van rá a fizetett nyári szünet, meg ugye a napi 8 órát úgy dolgozzák le a pedagógusok, hogy csak 4 órát kell ténylegesen tanítani másik 4 otthoni felkészülés. Bőven van erre idő.
...
Azt tettem kritika tárgyává, hogy miért nem csinálták már meg évekkel ezelőtt.

Mert senki nem fizette volna ki a vele járó munkát (mert egy rendes távos tananyag elkészítése értelmes színvonalon rengeteg befektetett idő), még csak a saját életét sem egyszerűsítette volna vele, mert a jelen törvényi szabályozás alapján úgyse tudott volna vele mit kezdeni (max. villogni a diákjai előtt, hogy ő ilyet is tud). A 4 óra tanítás 4 óra felkészülés bullshitre:

A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

Ötvenöt-hatvanöt, vagyis máris bukik a napi 4 óra. Az 1:1 megfeleltetés meg még átlagban sem nagyon jön ki, képzeld el, amikor párhuzamosan 30 hallgató ír témazárót 45 perc alatt (ez ugye 22.5 munkaóra összesen). Ha másfélszer gyorsabban is olvas a tanár, mint ahogy a diákok írnak, akkor is 15 óra csak elolvasni őket (több mint két munkanap egy órára!). És pl. az én írásomat rohadtul nem lehet még valós időben sem elolvasni ;) Ha mondjuk egy évfolyamban tanít két osztályban ugyanaz a tanár, akkor egy héten (mert feltehetően egyszerre haladnak) összeszedett 30 órányi "jajabüdöstanárokmindigcsaksüttetikahasukat" munkát a szokásos feladatai felett.

Fizetett nyári szünet (bár végre valaki nem azt írja, hogy három hónap): az iskola pedagógus szemmel nem úgy működik, hogy elhúztak a diákok, lecsapjuk az inget és megyünk a partmenti kocsmákba piálni. A három hónap (a törvény szerint 60 nap, de ki számolja) alatt is benn kellene lenniük, más kérdés, hogy mindenhol mindenki ilyenkor veszi ki az éves szabadságát, mert - egyszerűen azért, mert a legtöbb esetben nincs lehetőség helyettesítésre - még a saját maga által felhasználható 20% szabadnapját is kénytelen ilyenkor kivenni (vagy ha kicsit is úgy működik, mint a felsőoktatás: a munkáltató aláíratja vele, hogy ő igenis kivette a saját 20%-át is).

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Bőven van erre idő.

A kérdés a Moodle bevezetéséről szólt. Ez szerinted nem gond, hogy használatba vegyék – két napos határidővel.

Otthon talán tudna, de ahhoz kellene az a bizonyos elearning. 

Az otthontanuláshoz sokkal több kellene, mint e-learning. Többek között olyan módszertan és ehhez biztosított eszközök és szakemberek, hogy olyan gyerek is oktatható legyen, ahol a szülő még 8 általánossal sem rendelkezik.

Egyébként megmondanád, hogy az egyetemek oktatási módszereit hol szabályozza olyan szigorúan a törvény, mint a köznevelési törvény és a NAT.

Mutass te nekem olyan családot, ahol nem tudnának venni legalább egy PC-t!

Mármint gyerekenként. Egyébként elég sok van. Azért, mert te homokba dugod a fejed, sok család van, ami nem tud hirtelen megfinanszírozni még egy százezres tételt sem.

úgyis a mobilt és tabletet nyomkodják. Arra is lehet tananyagot készíteni. 

Készített valaki? Miért tette volna? Hiszen nem lehet engedélyeztetni évek óta.

Egyébként nem, nem minden gyerek rendelkezik tablettel, a mobilt meg hagyjuk. A fiamnak pl. egy Iphone-ja van 4 colos kijelzővel, a nagyanyjától örökölte. Azon sok mindent lehet, de pl. tananyagot feldolgozni nem.

Akkor tessék megnézni mennyi családi pótlék jár a gyerek után. 30 ezerért lehet kapni 

Ha nem súlyosan sérült a gyerek, 12200 és 17000 között. Ez egyrészt messze van a 30 ezertől is, amiért nem kapsz használható rendszert, de mutathatsz linket, ahol van ilyen.

Minden gyereknek bármelyik család ki tudja fizetni. Ha akarja. Ha mobilra van pénz valahogy. Érdekes!

Mobilra sincs pénz.

Azt tettem kritika tárgyává, hogy miért nem csinálták már meg évekkel ezelőtt. 

Szokásos kérdés: miért nem csinálta meg az OFI már évekkel ezelőtt? Miért nincs az új NAT-ban bármilyen utalás erre?

Illetve mert a nagyon kevés még színvonalas oktatást adó középiskola végzőseivel nem tudna megtölteni egy közepes egyetemet sem.

Hja, szóval a sírás oka, hogy a fejpénz miatt az alkalmatlanokat is felvették, és gond van velük…

És egyáltalán: miért nagyon kevés a színvonalas oktatást adó középiskola?

"A kérdés a Moodle bevezetéséről szólt. Ez szerinted nem gond, hogy használatba vegyék – két napos határidővel."

Nem! Arról volt szó, hogy már jóval korábban megcsinálták volna a pedagógusok a elearningnek, ha valóban 'tanítani' akarnának. Azzal érveltél, hogy semmilyen lehetőségük nem volt rá, mert az iskolának se pénze, se rendszergazdája, se semmi hardvere és szoftveres nincs erre. A Moodle az erre adott válaszom része volt. Egy ingyenes alternatíva a Google for Education mellett. Az utóbbit le kell levelezni a Google-lel. Moodle-nél még az sem kell, mert annyira jó fejek a fejlesztői, hogy nyílt forráskód mellett még ingyen felhős infrastruktúrát is adnak hozzá. 2020-at írunk. Nem karantén miatt kellene foglalkozni az elearninggel, hanem már több éve meg kellett volna csinálni. 

"Az otthontanuláshoz sokkal több kellene, mint e-learning. Többek között olyan módszertan és ehhez biztosított eszközök és szakemberek, hogy olyan gyerek is oktatható legyen, ahol a szülő még 8 általánossal sem rendelkezik.

Egyébként megmondanád, hogy az egyetemek oktatási módszereit hol szabályozza olyan szigorúan a törvény, mint a köznevelési törvény és a NAT."

Az eszközök adottak. Az előbb is írtam. Az nem kifogás. Módszertan? Nos illene tudni használni az internetet tisztelt pedagógusoknak is. Nevetséges de tény sajnos, hogy sok tanteremben a tanárnak kell megkérdeznie a diákjait hol lehet valamit megtalálni az interneten. Vannak azért kivételes tanárok, akik utána tudnak nézni annak, hogyan deriválnak és integrálnak Indiától Az Egyesült Államokig. Nyilvánvalóan semmilyen hátrányba nem kerülne az a diák akinek a szülei 8 általánossal sem rendelkeznek, ha van számára elearning. Legfeljebb nem használja és bár karnyújtásnyira van az emberiség minden tudásától mégis inkább kártyázik, idő előtt cigizik a haverjaival. Iskolán belül ugyanez van, csak ott még zavarja is azokat a diákokat akik azért tanulnának ha hagynák őket az osztálytársak. Ha van elearning akkor még 8 általánost végzett szülők mellett is jobb az esély a tanulásra. De ezt már írtam korábban.  Ha a tanár szerint nem jó a NAT épp az elearning lenne lehetőség arra, hogy kibontakoztassa nagyon másutas, nagyon alternatív és nagyon hatékony pedagógiai módszereit. Egészen mostanáig teljesen szabadon állíthatott össze bármilyen közoktatási tanár etananyagokat. Persze ha nem csak a szokásos szájtépés lenne a nagy pedagógus hivatástudat. 

Ha készen lenne évek óta bejáratott remek elearning, most senki nem háborgatná azért az anyagot készítő tanárt, hogy az nem NAT kompatibilis. Örülnének, hogy legalább van valami. 

"Mármint gyerekenként. Egyébként elég sok van. Azért, mert te homokba dugod a fejed, sok család van, ami nem tud hirtelen megfinanszírozni még egy százezres tételt sem."

Nem! Én a valós világot ismerem. Nem merültem el a hiszti-ellenzéki mesevilágban. Nagyon unalmas sokadik Alizt olvasni rémmeseországból, amint elszavalja az unalomig ismételt narratívát. 

Az a százezres tétel van vagy harmincezres. Ezt is írtam az előbb. Gyerek után kapott egy havi támogatás elég rá. Most jöhetnék én is a közhelyekkel, hogy nem kellene elinni hanem a gyerekre kellene költeni. De a valóság az, hogy általában a gyerekre költik, csak mobil, édesség, divatcuccok lesznek belőle. 

"Készített valaki? Miért tette volna? Hiszen nem lehet engedélyeztetni évek óta.

Egyébként nem, nem minden gyerek rendelkezik tablettel, a mobilt meg hagyjuk. A fiamnak pl. egy Iphone-ja van 4 colos kijelzővel, a nagyanyjától örökölte. Azon sok mindent lehet, de pl. tananyagot feldolgozni nem."

Mit kell engedélyeztetni?! Ingyen lehet regisztrálni, engedély nélkül lehet használni az Office csomagot, vagy a kamerát, videoszerkesztőt, és bármilyen eszközt etananyag készítésére. Vagy az egyszer már megfizetett idő mellé kellene azért pályázati extra pénz is? Az egy picit más. 

A fiadnak lehet 4"-es iPhoneja van, mert nálatok nem az a fontos. Gondolom viszont van hozzáférése egy PC-hez vagy notebookhoz. Máriónak nyugodj meg van új iPhoneja, abból is a nagyobb képernyős mert náluk meg az a fontos. 

"Ha nem súlyosan sérült a gyerek, 12200 és 17000 között. Ez egyrészt messze van a 30 ezertől is, amiért nem kapsz használható rendszert, de mutathatsz linket, ahol van ilyen."

Legendagyár sokadik felvonás. A valóban szegény családok ennek sokszorosát kapják havonta. 3-4 gyerek után számtalan támogatási forrás áll rendelkezésre. A jobb körülmények között élő családok pedig igen komoly adókedvezményeket kapnak, különösen 3 vagy több gyerek esetén. 

"Mobilra sincs pénz."

Mese! Te nem a homokba dugod a fejed hanem a hisztikultúra rémálomvilágába. Lapozzunk! 

Egyre inkább az az érzésem, hogy te csak a média világából ismered az úgynevezett "szegény családokat" a valóságban olyat még nem láttál. 

"Hja, szóval a sírás oka, hogy a fejpénz miatt az alkalmatlanokat is felvették, és gond van velük…

És egyáltalán: miért nagyon kevés a színvonalas oktatást adó középiskola?"

Megint csak nem olvastál figyelmesen. Azt írtam, hogy jó tanuló diákokból lett hallgatók az egyetemen szembesülnek azzal, hogy nem kaptak alapokat a közoktatás 12 éve alatt. Boldogulnak ők csak küzdelmes úton. Eléggé beszabályozott a felvételi rendszer. Jó jegyekkel és érettségivel bejutnak a kiszemelt egyetemre. Csak ott már első félévben megtapasztalják, hogy pontok mögött nincs valódi tudás.

Nem a diák a hibás ezért, ők megkapták a jó jegyüket. A pedagógusok nem voltak képesek arra, hogy használható tudást adjanak át nekik. A probléma sajnos gyakran ott kezdődik, hogy már a pedagógus sem rendelkezik megfelelő tudással. Így nehéz átadni valamit. 

Nem! Én a valós világot ismerem.

Ahogy elnézem, nagyon nem. Te valami középosztálybeli társaságot ismersz egy nagyvárosban.

Az a százezres tétel van vagy harmincezres. Ezt is írtam az előbb.

Írtad. De linket elfelejtettél mellékelni.

Mit kell engedélyeztetni?! 

Tankönyvet. Ha digitális, akkor is.

Legendagyár sokadik felvonás. A valóban szegény családok ennek sokszorosát kapják havonta.

Eddig a családi pótlékkal jöttél. A valóban szegény család egyébként a támogatást kajára költi, nem PC-re. Ugye?

Egyre inkább az az érzésem, hogy te csak a média világából ismered az úgynevezett "szegény családokat" a valóságban olyat még nem láttál. 

Ebben erősen tévedsz. Anyám 30+ évig ilyen gyerekeket tanított, és elég sokat jártam abban az iskolában.

A pedagógusok nem voltak képesek arra, hogy használható tudást adjanak át nekik. A probléma sajnos gyakran ott kezdődik, hogy már a pedagógus sem rendelkezik megfelelő tudással. Így nehéz átadni valamit. 

Értem. Továbbra is kérdés: miért ez az általános? Minden tanár rossz?

Nem tűnik fel, hogy a tanárok azért panaszkodnak, mert elavult módszertanokat kényszerítenek rájuk? Ez az új NAT legfőbb kritikája is.

A digitális tananyagok és módszertanok kapcsán pedig röviden fogalmazok: te kevered a szezont a fazonnal. Azt mondod, hogy ott a technika, miért nem használják? A tananyagfejlesztés nem tanári feladat, a közvetítő keretrendszer pedig lényegtelen. Ezért.

https://hup.hu/comment/2451789#comment-2451789

Remélem rájössz.

Meg van egy kis különbség az egyetem meg az általános iskola első osztálya között. 

"Hogyan tudnak a pedagógusok a volt diákjaik szemébe nézni miután egyetemeken megtapasztalják, hogy mi is az elvárás amiknek meg kellene felelniük, de nincsenek hozzá alapjaik mert a úgy tanították őket a tanáraik ahogyan?!"

Hogy tudnak a szülök a gyerekeik szemébe nézni amikor ezt hagyták?

"Mostanra valami hibrid rendszerben gondolkozunk, azoknál a kurzusoknál, ahol van kész távos tananyag, a nappalis hallgatókat is megpróbáljuk a távoktatási rendszerbe becsatornázni"

Egyeteme válogatja. Van ahol már sok éve része az oktatásnak a moodle elearning. Motivációnak elég jó ha vannak hallgatók által választandó tárgyak amikből bizonyos kreditet meg kell csinálni és elearningben is lehet teljesíteni. Nagy számban fognak ráugrani az elearningre nappalis hallgatók is. 

"a Play store-os "online oktatás" appokkal óvatosan, Wuhanban a diákok elkezdtek 1-es értékelést adni a használt appnak, úgyhogy a hirtelen zuhanó minősítés miatt a Google levette a Store-ról"

Ez azért eléggé érdekes, tekintve, hogy tudtommal Kínában nincs Google Play. 

elearningret lehet jól meg rosszul is csinálni ahogy sok mást is. Elearningreztem én már úgy, hogy az egyik monitoron futottak a kérdések a másikon meg a válaszok :D  lexikális tudás vs  gondolkodás.

Az itteniek általában a jobb iskolákra látnak rá. Nem arra ahol apuka, a gyerek matek füzetével gyújt be. 

Egy ötven x éves magyartanár aki most találkozik először a moodléval, egy tanulót sem tud hozzáadni az osztályhoz csoporthoz nem hogy feladatott kiosztani, főleg nem differenciáltan. A diákok jobban ismerik nála a rendszert. (lehet hogy látta de kit érdekel)

Discord a tanulók jó része készség szinten használja (együtt nőttek fel), a tanár nem. Itt előjön egy olyan gond is, hogy van tanuló aki el volt tiltva a géptől (szigorú szabályok közt használhatta) na neki ez szintén kellemetlen. Meg ahol hasonló megfontolásokból 3 gyerekre jutott egy gép. Van ahol 2 gyerekre jut egy szoba és van otthon még két szülő. 

De majd az érettségin kiderül, meg a szakmai vizsgákon. Ott már kevés lesz a tanárok lelkesedése. Oda kell az állam is. 

Értsd van ahol szerintem jól használják de ott volt alap, és van ahol a gyerek bescannelt könyv lapokat kap. 

Azért azt ehhez tegyük hozzá, hogy minden tanárnak évente kötelező továbbképzésre kell elmenni. Épp a  hupon olvastam egy oktatásban dolgozótól, hogy számítógépes online cuccokat is el kellett végezniük. Sokkal jobb lenne, ha az eddig tanultakat az oktatók alkalmaznák.

Egy most 50 éves tanár a 90-es években volt 20 éves amikor már nagyon el voltak terjedve a számítógépek, kéne hogy értsen hozzá.....

 

Én az előző évben néztem, mivel szeretnék online elvégezni egy  egyetemet, de egyszerűen ilyet nem találtam. Még a távoktatásnál(ami nagyon kevés helyen volt) is be kellett volna járni.......

 

Remélem ennek a vírusnak legalább lesz egy ilyen  pozitív hatása, hogy elkezdik használni az elearninget a magyar oktatásban is

Remélem ennek a vírusnak legalább lesz egy ilyen  pozitív hatása, hogy elkezdik használni az elearninget a magyar oktatásban is

Nem, veszélyhelyzet lezárása után újra érvénybe lép a felsőoktatási törvény...

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Ez azért eléggé érdekes, tekintve, hogy tudtommal Kínában nincs Google Play. 

Jogos, App Store volt az (bár az idézett mondatban nem szerepel, hogy melyik store-ban próbálkoztak, csak "használt app" ;) ): https://www.theverge.com/2020/3/9/21171495/wuhan-students-dingtalk-hook…

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Sajnalni nem kell, szerintem senkinek nincs szuksege a sajnalatodra, megerteni viszont, hogy vannak olyan csaladok, ahol nem tudnak minden gyereknek szamitogepet venni, es nem azert mert amugy unatkoznak hetvegenket, azert nem olyan nagyon nehez szerintem.

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

Ott maradni, megelni tudnak Budapesten? A dragasagban? De apro nincs olcso hasznalt PC-re?
Veletlenul nem arrol az urizalo attitudrol beszelunk, amikor is a szankban van a BKV, de megsem tudunk dolgozni jarni, mert messze van / egyeb-kifogasok?

Hogy az istenbe nem tud a legcsorobb budapesti hasznalt PC-t venni? Amikor a csoro is fenyevekkel a magyar atlag folott el. Amikor otthon napszambol is megoldja aki akarja (nagyon videk). Hogy?

Hagyjuk mar :)

echo crash > /dev/kmem

A vilag nem ugy mukodik, hogy van az atlag budapesti, akinek van autoja, meg szabadideje, meg penze szamitogepre, es az azt jelenti, hogy mindenki ilyen Budapesten.

 

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

Akinek olyan munkája van ami home officeból végezhető, adókedvezményekből bőven kap annyit, hogy akár egyszerre meg tudjon venni több PC-t. De ez megint ilyen mesebeli példa volt. Home Officeban dolgozó szülők és nincs otthon elég PC. 

Az az érzésem, hogy sokan mentálisan megrekedtek a 90-es években és képtelenek / nem hajlandóak érzékelni, hogy a világ nagyon megváltozott azóta. 

Az ugye megvan, hogy a home office-ban dolgozó szülő gépe nem arra van, hogy a gyerek nyomkodja. Az én gépeimhez pl. senkinek nincs a családból sem semmilyen hozzáférése azért, mert a céges adataim vannak rajta. (Nem, a telefonom sem adom oda a gyereknek YouTube-on mesét nézni.) Vagy talán a te munkáltatód engedné, hogy a gyerek a céges gépeden csináljon bármit?

Ja, és semmilyen adókedvezményt nem kapok, de legalább az összes tavaszra várt bevételem buktam (rendezvények), asszony munkahelye meg bezárt. Ez a real world.

Mennyi adókedvezményre vagyok jogosult? Légy szíves, összegszerűen, hiszen úgy néz ki, te jobban tisztában vagy a dolgaimmal, mint én.

Ha viszont nem tudsz egy konkrét összeget írni, akkor fogadd el, hogy te élsz egy álomvilágban, amiről azt hiszed, hogy mindenki körülményeit ismered.

Első oldal lap teteje: 

"A kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény mértékét - a családi
kedvezmény igényelhető keretösszegét - az Szja törvény határozza meg, így az:
- egy eltartott esetén 66 670 forint;
- két eltartott esetén 133 330 forint,
- három (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint."

Nagyon nehéz feladat megtalálni! 

Lehet, hogy eddig birta, most meg kibasztak. Meg az is lehet, hogy van tartaleka, de nem feltetlenul akar venni belole 4 db szamitogepet. Egyebkent igen, a tobbseg meg tud venni 4 db hasznalt gepet, ha mondjuk 35k darabja, de aki nem (meg ha onhibajabol is tortent igy), annak sem maradhat analfabeta a gyereke.

Nem jó, mert nem fut rajta a H-L: Alyx és nincs hozzá szemüveg a kicsiknek!

(Mint amikor egyszer segítettem gépet összerakni egy ismerősömnek (mentségem: fiatal voltam és naiv) és miután elbasztam rá egy napot, op. rendszert telepítettem, office-t, beállítottam, házhoz vittem, összeraktam neki, megtanítottam használni alap szinten - mindezt ingyen - még felhívott másnap, hogy: de hol vannak róla a játékok!?!?!??!?!! Természetesen lopott játékokra gondolt. Elküldtem a retkes kurva anyjába. Na, az volt az első és utolsó, hogy ilyet elvállaltam. [...] Másik kedvencem: - Milyen gépre gondoltál? - Áááá, nem kell ám drága! Csak a játékok* fussanak rajta! *min. igény: Core i7, 64GB RAM, NVIDIA tízcsillió+1 ...)

trey @ gépház

"Ez a (használható) használt gép 35k-ért egy olyan legenda egyébként, amire még senki nem mutatott egy linket sem."

Ezt te magad írtad az előbb. 

Erre kiderült, hogy ami a te mesevilágodban legenda az a valódi világban teljesen hétköznapi valóság.

Khhm!

Mondjuk egy 38k-s választ kaptam. Három helyről összevadászva. Feltételezve, hogy a vevő tud linuxot installálni/tudja, hogyan kell féllegális kulcsot venni az Ebayről

Khm.

(Mondjuk ez a gép legalább mozog annak a határán, hogy előbb induljon el rajta az Office, mint letelik egy tanóra.)

"Mondjuk egy 38k-s választ kaptam."

Tőlem 9 választ kaptál, ezek fele a mélyen a 35k limited alatt, 25k környékén. Mindegyik 35k alatt. 

"Három helyről összevadászva."

Az összes notebook teljesen egyben van.

A billentyűzet egeres kötözködésed pedig már tényleg nevetséges, még ha nem is nekem szólt. 

"Feltételezve, hogy a vevő tud linuxot installálni/tudja"

Pont a hup-on kell ezzel a szakállas kamuval előjönnöd, hogy "nehéz a linuxot installálni" ?!

Na ne röhögtess már! Te tényleg a 90-es években ragadtál. Nagyot változott azóta a világ. 

"hogyan kell féllegális kulcsot venni az Ebayről"

Ez szimpla hagzugság!

A használt szoftver teljesen legális az EU területén.

FYI: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/usedsoft-v-oracle-what-does-it-mean-for-your-business

Mondjuk egy 38k-s választ kaptam.

Technikailag igazad van, 2 perc guglizas utan csak olyan konfigot tudtam osszeszedni, ami haromezer forinttal tullepi a keretet. Biztos vagyok benne, hogy ha nem garis refurbished gepet veszel, hanem a jofogason kukazol valamit, akkor belefer, de ahhoz ra kell szanni ujabb 3 percet.

Három helyről összevadászva.

Ebbol ketto a marseus, a harmadik pedig barmelyik bolt lehet, ha szepen megkered oket, talan meg ok is kukaznak neked egy billentyuzetet.

Feltételezve, hogy a vevő tud linuxot installálni/tudja, hogyan kell féllegális kulcsot venni az Ebayről

Nem hiszem el, hogy Magyarorszagon letezik ember, akinek nincs legalabb egy olyan ismeros ismerose, aki ne tudnak kaloz Windows-t telepiteni a gepre. Ismetlem, kenyszermegoldas, tisztaban vagyok vele. A feladat az, hogy ne maradjon le a gyerek a kelletenel jobban, es kozben minel kevesebben dogoljunk meg. Az en megoldasom szuboptimalis, de ha valaki tud jobbat, plz ne tartsa magaba, mert igy sem tudom ket kezemen sem megszamolni, hany helyen segitek a sajat szabadidom rovasara.

Technikailag igazad van, 2 perc guglizas utan csak olyan konfigot tudtam osszeszedni, ami haromezer forinttal tullepi a keretet. Biztos vagyok benne, hogy ha nem garis refurbished gepet veszel, hanem a jofogason kukazol valamit, akkor belefer, de ahhoz ra kell szanni ujabb 3 percet.

Opcionálisan, magyarver MacBook-ja a leárazásokat követően hamarosan elvihető ennyiért :D

trey @ gépház

Ugy gondolom, a fentebb bemutatott konfig kenyszermegoldas. Akinek van ra penze, vehet "rendes" gepet. A feladat az volt, hogy ki lehet-e hozni 35k-bol egy tavoktatassal kapcsolatos tartalomfogyasztasra alkalmas gepet. Ki lehet. Olyan lesz hasznalni, mint sajtreszelovel rejszolni, de a gyerek le tud ulni ele, es bejon rajta a Kreta es a Teams.

Megjegyzem, eleg vekony lehet az a reteg, aki 35k-ert tud szar gepet venni, de 60k-ert refurbished ThinkPadet garival, stb. mar nem. Ez utobbi pedig mar eleg sok dologra alkalmas, akar evek mulva is. (inb4 kuldjek linket: a csaladban van ilyen, tavaly vettem, de a hardverkerrol, ami mar redirectel egy masik boltra, ugyhogy nincs link :))

Megjegyzem, eleg vekony lehet az a reteg, aki 35k-ert tud szar gepet venni, de 60k-ert refurbished ThinkPadet garival, stb. mar nem.

Így van. Sokkal több, akinek nincs éppen 35k/gyerek rá. Ők azok, akik az életben nem tudnának maguknak egy ilyet kiguglizni. Remélem lassan leesik a mondandóm lényege…

  1. Nem tilos odamenni segiteni, nagyon sokan csinaljuk mar most is.
  2. A feladat tovabbra is az volt, hogy "használt gép 35k-ért egy olyan legenda egyébként, amire még senki nem mutatott egy linket sem". Most mutattunk, tobbet is. 
  3. Ismetlem: tudom, hogy szuboptimalis a megoldas, de most abbol fozunk, ami van.

Mindenki erti, hogy szar a helyzet, kar ismetelgetned, de most abbol kell fozni, amink van, tarsadalmi szinten is.

Ezek szerinted tényleg alkalmasak bármilyen munkára? Hulladékot ingyé' is össze lehet szedni. Ezekből te bármelyiket jó szívvel odaadnád a gyerekednek, hogy azon tanuljon?

Ez a kedvencem:

Eladó egy megkímélt állapotú HP 620 Notebook. Az akkumulátor kapacitása már nem mérvadó, hálózati töltőjéről hibátlanul működik. Irodai felhasználásra ideális. Telepített Windows 7.

Én meg majd elhiszem, hogy ideális…

Sőt képzeld Oculus Rift VR sisak sincs hozzá! 

Botrány! 

Meg be kell dugni a konnektorba és nem lehet vele a parkba menni... ja, hogy oda most egyébként sem kellene menni. 

hálózati töltőjéről hibátlanul működik

Ezek mindegyikével lehet elearningben tanulni. Hordozhatóságról és 10 óra aksiidőről szó sem volt! Ahhoz képest, hogy ez szerinted lehetetlen volt. Kaptál csilió linket. De neked ez sem jó. 

Igazad van, egy kalap szar, de a problema onnan indult, hogy szegeny csaladban hogy lesz PC. Hat ugy, hogy a "hulladekot" olcson beszerzik, es docogve ugyan, de a gyerek el tudja inditani rajta a Kretat meg az Office-t. Legfeljebb majd 10 perccel korabban kel majd fel, hogy legyen ido bootolni. :)

Így van! És előre vegyen négy autót is a gyerekeknek minden szülő akkor is, ha még nincs is jogsijuk! Miért nem vett számítógépet a gyerekeknek mindenki előre, mikor lehetett sejteni, hogy egyik napról a másikra bevezetik a homeschoolt! :-)

 

Akkor is vegyen négyet, ha nincs is annyi gyereke, hiszen bármikor beakadhat egy négyesiker, azok meg már hipp-hopp iskolások lesznek!

Egyébként most az ovi szervezkedik, hogy ők is mindenfélét csináltatni akarnak a gyerekekkel. Eddig örültem, hogy a mieink még nem sulisok, és nincs semmi szívás velük :-(

Még egy kicsit a magyar családok gazdasági helyzetéről: https://www.vg.hu/kozelet/magyarok-millioi-elnek-honaprol-honapra-47733…

Kár hogy az utolsó válasz nincs bővebben kifejtve, kiváncsi vagyok mi okozza ezt a torzulást.

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

mondjuk teljesen off, de ez konkrétan nem igaz. A lányom első éves az ELTE Bárczy-n a tárgyak felénél a távoktatás annyi, hogy fel van nyomva az a PP fájl amiből az órán az előadó normális esetben előad. Persze abban csak "jelszavak" vannak, a részletek amit szóban kifejt(hetne) már nincs. Más meg nuku.

> Tehát, ha az egészségügyben a bérek nem csökkentek, az a fent említettekhez képest relatív béremelés.

Na ebben a mondatban van valami amit még nem tudok megfogalmazni, de lehet hogy jobb is.

> Tehát, ha az egészségügyben a bérek nem csökkentek, az a fent említettekhez képest relatív béremelés.

Egyetértek. Amúgy nem akartalak megbántani. Nehéz elhinni, de nem akartam személyeskedni.

Te egy kitartó, okos, szorgalmas és sikeres ember vagy, és ennek a ragozását nem lehet túlzásba vinni!

Aki olyan szintre jut el mint te, az akarva-akaratlanul egyszerre több területnek lesz a mestere. PONT. Az csupán a szerencsétlen hordaléka az univerzumnak, hogy aki eléri a zsenialitásnak ezt a szintjét, az valamilyen szinten gonosz lesz. De hogy mennyire, hogy milyen szinten, azt én nem tudom, és ha tudnám se akarnám leírni, mert a végén még valami átkot szabadítanék rá az egész naprendszerre. Mondom én ezt úgy, hogy nem hiszek az ilyesmikben...

*Hozzáfűzés: Ez az egy mondat az én életemben bizonyos értelemben fordulópontot jelent, és ezért választottam az új aláírásomnak, nem azért, hogy téged "csiszoljalak". Ebben nincs semmi személyes, mert az a borzasztó mértékű gonoszság ami ebből a pontos-precíz mondatból árad, az olyan mértékű, hogy azt egyetlen egy személy nem tudja viselni. Gonosz, de nem lehet belekötni, mert van benne igazság. És ettől borzalmasan tökéletes. Szó szerint. Borzalmasan.

> Tehát, ha az egészségügyben a bérek nem csökkentek, az a fent említettekhez képest relatív béremelés.

Hivatástudatért nem adnak kenyeret a boltban. Fizetésemelést, és munkakörülmények javítását, most!

Amint írtam, alapjövedelem legalább a vészhelyzet idejére. Ha így teszed fel a kérdést, hogy "mit mondjak annak a rokonomnak", akkor azzal akaratlanul is szembenállást ébresztesz a rokonod és az e.ü.-s dolgozók között.

Az alapjövedelem élénkítené a gazdaságot, miközben a munkavállalók jól járnának. Az alapjövedelem vásárlást generálna, ami munkahelyeket teremtene; és egyébként  a 27%-ka visszacsorogna az államhoz.

Hmm, én megtennélek téged egészségügyi-pénzügyminiszternek! Indulj a következő választáson!

Egyébként idén 14%-ot kaptak, 20%-ot kapnak az egészségügyi dolgozók.

Januártól 14 százalékkal emelkednek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek - mondta el az InfoRádiónak az egészségügyi államtitkár, Horváth Ildikó. A folytatásban novemberben további 20, két év múlva újabb 30 százalékos egészségügyi szakdolgozói béremelés lesz.

trey @ gépház

Fizeti évek óta:

8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

És akkor kis demagógia: egyébként meg csak értelmesen kellene a beszedett adókat elkölteni. Pl. a 700 milliárd TAHÓ-ból, amit a bevezetése óta a "megye 2 b-közép legalja" támogatására elbaszott a kormány, most per pill. minden egyes lakosnak ki lehetne fizetni 70k-t. Vagy ha csak a becsült kétszázezer új munkanélkülinek adnánk támogatást, fejenként három és fél milla - 21 havi minimálbér.

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Nézd, az élet alapvetően igazságtalan. Most olyan időket élünk, hogy az egészségügyben dolgozók munkája elsősorban nem egyéni szinten, hanem társadalmi szinten fontos. 

A társadalom honorálja ezt idén 34%-os béremeléssel. Plusz a relatív, amit korábban írtam.

Te lemondtál valamennyi fizetésedről a rokonod javára?

Én fogom etetni, ha neki nem lesz miből. És jelzem, az én fizetésem is jelentősen csökkent. A munka meg pillanatnyilag több lett.

trey @ gépház

Külső cégként véletlenül van közünk olyan egészségügyi rendszerhez amit sok ezer orvos használ a betegek adatainak és betegségeik adatinak (leletek, stb.) feldolgozására / nyilvántartására.  Ha ez a rendszer megáll akkor sok kórházban megáll / ellehetetlenül a gyógyítás is. Tehát nem a passziánsz vagy az aknakereső elérhetősége a tét... :)

(hová tűnt az előnézet gomb?)

Ha EU egyben lemegy latin-amerika szintjére a vírus után, akkor valóban nagy lesz a munkanélküliség. 

Ha tartja a szintet az EU vagy kisebb lesz a többi régióhoz viszonyított visszaesése, akkor a gazdasági romeltakarítás alatt sok munkaadó el fog gondolkozni azon, hogy vagyon újra Hanst kellene felvenni havi X euróért vagy célszerűbb újrakezdeni inkább Lengyelországban, Szlovákiában vagy Magyarországon, ahol egy Stanislaw vagy egy János megcsinálja ugyanazt 0.6*X euróért is.

Ez utóbbi esetben még nagyobb munkaerőhiány lesz és a gyengébb gazdasági lábakon álló magyar kisvállalkozások munkavállalók nélkül maradnak. 

Én meg azt gondolom, hogy a hazafias gondolkodás azt kívánja majd külföldön is, hogy előbb az "otthoniaknak" (nem a gyütt'menteknek) adjanak munkát, a külföldieket meg szépen hazapaterolják. Ha az állam nem is, a szakszervezetek majd elintézik, hogy ne törjék le a munkabéreket. Jólétben lehet csinálni azt, amit mondasz, de amikor mindenkinek szarul megy, előkerülnek majd az "éles kések".

trey @ gépház

Mit dolgozott a rokonod, hogy összehasonlítjuk (jelen helyzetben) az EÜ dolgozókkal?

Csak hogy tisztázzuk, az EÜ dolgozók egy halálos világjárvány frontvonalában dolgoznak (itthon egyelőre 14 ember van lélegeztetőgépen, reméljük, hogy az olasz-spanyol helyzet árnyéka sem merül fel majd itthon).

(nyilván a munkájukat elvesztett emberekkel és a gazdaság újraindításával is foglalkozni kell majd sokat, ez nem vitás).

Nyilván foglalkozni kell majd a munkanélküliekkel (sokan lesznek). Egyébként ha megteheti fuvarozzon vagy futárkodjon. Nem tudom a korát vagy a lehetőségeit, ha nem túl idős akkor be kellene ruháznia egy furgonba (áruszállítás) vagy minivan/robogóba (ételkiszállítás). Nagyon sok futárt keresnek a következő időszakra (~fél év legalább). Akár meg is hitelezheti neki a család, ha tudja. Tudomásom szerint sokminden nem kell hozzá, ha mondjuk Woltos vagy NetpincérGo-s futár lesz akkor egy nap alatt lerendezi a papírokat (KATA), vesz egy robogót, és go.

Lehet egy halvány szavazat a vizitdíj emelésére?

Azt fogta rám, hogy gonosz vagyok. Pedig nem is.

Évi 1%-os halálozási rátával számolva átlagosan napi 250-en halunk meg járvány nélkül is. Egy közönséges influenzában 30-40 ezren fertőződünk meg. Jelenleg 11 koronavírusus halottról és 3-4 száz fertőzöttről tudunk. Tehát a jelen pillanatig még nem történt semmi. Semmi. Ehhez képest a Hungexpo pavilonban tábori ágyak százai várjáö a betegeket. Vagyis várjuk, hogy megbetegedjünk. Elég morbid. 

Egyébként, nálunk, ahol még lófasz esetszám van, min dolgoznak "annyit" az egészségügyisek? Mert, hogy Olaszországban annyit dolgoznak, azt értem. De itt? Jelenleg? Mit? Ágyakat pakolnak?

Egyébként meg: béremelést a sírásóknak is!

trey @ gépház

"De itt? Jelenleg? Mit? Ágyakat pakolnak?"

 

Igen. A napi munka mellett. Kiürítik az osztályokat, hazaküldik akit csak lehet, átszerveznek. Sürgősségivé alakítják az egyébként teljesen más célú osztályokat, folyamatokat dolgoznak ki, lélegeztető gép kezelői képzést kapnak, stb. A napi munka mellett. Mert nincs kevesebb perforált vakbél és minden más egyéb probléma mint bármikor máskor. A mentő nem megy kevesebbet mint 2 héttel ezelőtt. De igen, az osztályok leállása miatt jelenleg még vannak tartalék emberek az EÜ-ben őket a saját szabadságuk terhére kényszerszabadságra küldték. És majd behívják amikor elfogy a szabadságuk vagy ha hamarabb lesz helyzet akkor akkor.

De ettől teljesen független az, ami rájuk vár a következő hónapokban, napi 8 helyett napi 10 órában, 3 műszakban.

Gondolom ezért hajtják el most a szupermenek és szupergörlök a rákos betegeket, akik telesírták az RTL Klub híradó ma esti kiadását. Mert az országosan 14 (nem ezer, darab) intenzív kezelésre szoruló miatt most úgy, de úgy el vannak foglalva, hogycsak na! Meg vannak karanténban ~ 500-an. Akik jó részének enyhe tünetei vannak, ami azt jelenti, hogy önellátók, csak a parizeres kenyeret meg a teát kell napi 3-szor beadni nekik.

Szép amit leírtál, de ugyanezt le tudom írni a mi területünkön is. Nem, hogy csak a szerződött partnereinket kell a megszokott módon ellátni + készenlét, hanem egy komplett saját céget + a partnereket kell home office-ában támogatni. Nem fejtem ki, hogy egyes cégeknél ezzel honnan kell indulni. Nem is érdekes. Ezek közül van egy csomó olyan, amelyik életében nem csinált ilyet. A munka mondjuk 2-3-szor annyi mint békeidőben, az munkaidőt pedig visszanyesték. Vagyis fele munkaidőben kell 2-3-szor annyit dolgozni.

Az élet nem habostorta!

A partnerek közt egyébként megyei kórházak is vannak, ahol a rendelkezésre-állás kb. azonnal vagy tegnapra.

trey @ gépház

Nem ez volt a lényeg. Hanem az, hogy a 38 éves nőt, akinek rák miatt levették az egyik mellét 1-2 hónapja és a másikban is találtak elváltozást, kezelni-vizsgálni kellene. Állítólag 12 helyen volt, ebből számos magán onkológusnál, mindegyik elhajtotta, hogy nem tud vele foglalkozni a koronavírus miatt. Gondolom magánonkológusok sora áll kezét törtelve most az intenzíven 7/24-ben a koronások mellett? Vagy mi? Szerinted?

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-03-29-c_12604057

7:50-től

Még itt sincs a járvány, de már erre hivatkozva hárítanak.

trey @ gépház

A járvány természetesen itt van, a lappangási idő telik. Felkészülni nem aznap kell amikor napi 200 beteg esik be, hanem amikor napi 1.

Azt viszont teljesen jól látod, a 38 éves nő esete teljesen független a koronavírustól. Ez ugyanis eddig is volt, az elmúlt években nagyon sokan jártak ugyanígy mint ez a nő csak ők nem kaptak média figyelmet. Sőt EÜ dolgozó is járt már ugyanígy, nem is egy, közvetlen ismerős is tavaly ősz óta ugyanezen ment át csak méhnyakrákkal. EÜ dolgozóként (a férje is orvos) ugyanígy járt, halasztották a vizsgálatokat, bagatellizálták az eredményeit, idén február elejére már tetőtől talpig mindenhol áttétes lett. A nő problémája a vírus kontextusa miatt médiafigyelmet kapott, ráfogták a koronavírusra de valóban semmi köze hozzá. Ez eddig is így ment.

Semmi köze a koronavírushoz, a kedves orvosok kammantanak. A tisztifőorvos asszony nyomatékosan felhívta a figyelmüket arra, hogy csak az elektív műtétek (pl. egy nem súlyos sérvműtét, ami kellemetlen, de semmi gond, ha 2 hónappal később csinálják meg) maradhatnak el, semmi olyan, ami egészségromláshoz vezethet. Kifejezetten felhívta a figyelmet az onkológiai kezelésekre. Kásler szintén felhívta a figyelmet erre.

Szegény magánonkológusok nagyon sok ágyat hordhatnak, hogy nincs már erre idejük.

Egyébként NE próbáld azt a képet festeni, hogy a felkészülés kizárólag az eü. dolgozók dolga. Számos hatóság emberei vesznek ebben részt rajtuk kívül is.

trey @ gépház

"Egyébként NE próbáld azt a képet festeni, hogy a felkészülés kizárólag az eü. dolgozók dolga."

Én hol festettem ilyen képet? A te írásaidból nekem ennek az ellenkezője jött át: azt a képet fested, hogy csak 14 beteg van, az EÜ-nek nincs is semmi dolga az egésszel. Ezt próbáltam árnyalni. Elnézést, ha félreértettem.

Füllentesz, én nem azt mondtam, hogy 14 beteg van. Olvasd el még egyszer, hogy mit írtam. 14 intenzív ellátást igénylő koronavírusos betegről tettem említést. Ezt a számot hasonlítsd össze mondjuk az olasszal vagy a spanyollal.

Az egészségügyi rendszer jelenleg nincs túlterhelve. Ja, dolgozni kell. Hajrá. Influenzajárvány idején is van teendő. Mint ahogy más szakmákban is vannak kevésbé és jobban leterhelt időszakok.

trey @ gépház

"Mint ahogy más szakmákban is vannak kevésbé és jobban leterhelt időszakok."

Az EÜ dolgozóknak nem is ezzel van gondjuk hanem a védőfelszerelésekkel. Jelenleg még. Reméljük mielőbb változni fog a helyzet. Ha beindul a vírus és pár hét alatt  14 helyett 14000 intenzív ágy kell majd és ezt "jobban leterhelt időszak"-ként értelmezzük az majd a betegeknek lesz elsődleges probléma akiket levesznek a gépről a fiatalabb miatt, illetve az üzemeltetőknek lesz elsődleges probléma. Nem az EÜ dolgozóknak, ők azzal főznek ami van.

Hogy mi lesz majd, az jelenleg a részedről egy feltételezés. Egyetértek, hogy fel kell készülni, kell a védőeszköz, de ha nem vagy kompletten vak és elfogult, akkor azt is tudod, hogy nincs a világon jelenleg annyi maszk, ruha és gép, ami elég lenne. NEM, a sokkal jobb helyzetben levő országokban sincs. Azzal főzzenek, ami van. A legmodernebb kórházakban is hiánycikk. Ott sem dolgoznak mással az orvosok és ápolók, mint ami van (illetve, ami nincs).

Egyelőre itt nem kell olasz állapotokat felszámolni, kérlek ne keltsd előre a pánikot. Ráérsz majd akkor jajveszékelni, amikor tényleg lesz miért.

PS: Egyébként nekem nem úgy tűnik, hogy szar körülmények (pl. felszerelés) lennének most a frontvonalban dolgozóknál:

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/244190026739635/

trey @ gépház

Oké, csak ne csináljunk olyan színházat, hogy a frontvonalban levők most egy szál konyharuhával a szájuk előtt hadakoznak a NAGY KORONAVÍRUS szörnnyel, 90 éves vaságyak, lepukkant, omladozó vakolatú szobákban, egy szál gyertyavilágítás mellett mert egyes kommentekből ez jön le. Modern gépeket, rendes eszközöket, modern körülményeket látok.

trey @ gépház

Természetesen nincs így, amit írsz szélsőséges, és ilyet nem állítottam. De ne csináljuk így sem. Mert az viszont van, hogy fejenként napi 1db sebészi maszk amit 2 óránként kéne cserélni de sokat nem ér, 1db zöld köpeny ami semmi ellen nem véd (a sárga véd). Itt nálunk alapvetően csak a polgármesternek van FFP3-as maszkja. Jelenleg. 3D nyomtatott pajzsoknak is nagyon is megvan a helye, mert sok helyen nincs. Jelenleg. Én tényleg nem értem, hogy miért csak szélsőségekben lehet gondolkozni.

PS: mielőtt félreérthető lenne: természetesen az intenzív osztályokon van felszerelés mindenhol. Az intenzív osztályok normál létszámú személyzete részére. Csak most megnőtt a létszám, más osztályokról kerültek át erre a területre és nekik már nem jut. Jelenleg. És nem mindenhol olyan ember kerül közvetlen kapcsolatba gyanús beteggel, akinek jut. Ez akkor lesz kritikus probléma ha így marad mire megnő a betegszám, de persze a jövőt nem látjuk.

Apropó Conte :)

Azt hiszem, hogy legyen csak vége a balhénak ott -> lapát (balos sleppjével együtt). A fő bástyája Észak-Olaszország volt. Gondolom majd díjazzák a sikeres lépéseit :D

Jól rémlik, hogy a spanyoloknál és a franciáknál is balos vezetés van? Mi a közös ezekben az országokban?

HÁT HOGY FÉLREKEZELTÉK A HELYZETET :D

trey @ gépház

Ez egyébként a mai magyar egészségügy egyik legnagyobb rákfenéje: szinte mindenre vannak nemzetközi ajánlások alapján kialakított szakmai protokollok - amit az orvosoknak követnie kellene.
De nem ez történik, hanem hasraütésszerűen rendelnek el vizsgálatokat, beavatkozásokat és gyógyszefelírást.
Ezekről semmilyen visszacsatolás nincs.

Btw. Gyurcsány volt az utolsó, aki ezen változtatni akart volna.
Lehet játszani a médiában a furkálódást, de a mostani kormányzat és a MOK kéz a kézben jár, ha a helyi kiskirályságokat kell fenntartani

Per pillanat épp oktatás zajlik, és a műtőket alakítják át a legtöbb helyen, mert azt a sok lélegeztető gépet valahova tenni kell. Jól hangzik, hogy az mi áll le, vagy sem, de a valóság baromira nem rózsás. Ez egy borzasztó időszak lesz mindenkinek, és a koronavírus miatt fognak meghalni szívinfarktusban, daganatban, vakbélgyulladásban, politraumában, bordatörésben, gyomorvérzésben. Csupa olyan dologban, ami menthető lenne. :(

vissza kellene állítani a veszélyességi pótlék intézményét.

a munkakörtől, és a munkahelytől függően 10-30% veszélyességi pótlékot kellene fizetni.

Szerkesztve: 2020. 03. 28., szo - 20:49

Az orvosi hasonló szakma, mint a tanári, mindenki jobban ért hozzá, mint azok, akik művelik, így elég nehéz a választók felé egy komolyabb fizetésemelést megindokolni (+ahhoz be kellene ismerni bizonyos dolgokat, ami megint csak nem egyszerű)

Na, ez az indoklás most egy kicsit könnyebb lesz.

 

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

A szétvert rendszer pedig tökéletesen működik :-) Nálunk nem lett túlterhelve eddig semmi, mindenkinek jut lélegeztetőgép, akinek kell. A védekezésünk tehát sikeresnek mondható. Nincs it semmi látnivaló. (Azzal együtt, hogy öregedhet még rosszul ez a kommentem, benne van a pakliban :-)

Szerkesztve: 2020. 03. 28., szo - 23:09

Adalék:

"A MOK elnöke szerint a magyar egészségügyi dolgozók tisztában vannak a veszéllyel: „mindenki sejti, hogy mi jön. Látjuk a külföldi adatokat. Végeztem egy fejszámolást is, amiből az jön ki, hogy az átlag populációhoz képest tízszeres a megfertőződési arány az egészségügyi dolgozók körében."

A teljes cikk itt.

Tudod mit mond erre az utca szája: ha valaki kurvának áll, ne sírjon ha basszák.

Katonáink közül pedig többen is meghaltak külföldi szolgálat közben. Amikor valaki pályát választ, lássa annak árnyoldalait is. A Microsoft stock fotókon látható, a feltűrt ujjú kasmírpulóveres néger srác az adatközpontban azt sejteti, hogy a rendszeradmin szakma csak is csak móka és kacagás. Közben meg a retkes rackszekrények, a hideg szervertermekben megfázás, az éjszakázástól bedagadt szemek, amik a hajnal első napsugarait látják meg a szerverteremből kilépve, szintén a szakmához tartoznak.

El kéne ezen gondolkodni. Értem én, hogy most lehet sipárogni, de jelenleg még mire? Itt sincs a járvány sűrűje, de már sivalkodik.

BTW: a MOK elnöke elgondolkodott azon, hogy esetleg beáll a "kollégái" közé dolgozni? Jelenleg azt hiszem eggyel pont több MOK elnök van, mint amire ezekben az órákban szükség van.

trey @ gépház

"Tudod mit mond erre az utca szája: ha valaki kurvának áll, ne sírjon ha basszák."

 

Ez így van. Csak amíg te tudsz kabátot felvenni a szerverterembe, addig azzal szemben EÜ dolgozóknál nincs megfelelő védőfelszerelés. A kurva sem azt vállalja hogy agyonverheted/megölheted, csak azt, hogy megbaszhatod. Ahogy a katona sem azt vállalja, hogy pólóban gatyában fegyver és felszerelés nélkül puszta kézzel induljon a harcba.

Én sosem értettem, hogy miért akartak orvosok lenni az emberek: számomra teljesen visszataszító az összes aspektusa az egész karriernek: rengeteg tanulás jórészt magolással, idegen emberek illetlen helyeken és módokon történő érintése, mindenféle fertőzésveszélyek, gusztustalan dolgokban vájkálás. Fertőtlenítőszag egész nap, csomó adminisztráció. És erre jön pluszban az anyagi megbecsületlenség, bizonytalanság (kivéve a paraszolvenciát, ami meg ugye etikátlan).

Az egyetlen ami vonzó benne számomra, az az élet működésének misztériumának megértése volna, de idáig nem szoktak eljutni az orvosok sem.

Sosem értettem őket, de nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, mert azért néha szükség van rájuk. A lélegeztetőgépek sem lélegeztetnek maguktól.

Emellett félek attól is, hogy orvoskráciává alakulunk. Eddig is túlzott hatalma volt az egészségügynek és mivel az emberek zsigeri félelmeire épít, ezért szinte semmilyen ellenállás nincsen ezzel szemben. Most egy hónapokig tartó össznépi beszaratás hullám után pláne nem fog senki felszólalni semmi ellen, amit az orvosok javasolnak/kérnek.

Emellett félek attól is, hogy orvoskráciává alakulunk.

Máris jobb, mint a jelenlegi idiokrácia. :) Ha a fontos szakmai döntéseket nem olyan idióta barmok hozzák meg, mint pl. Trump, aki két éve feloszlatta a WH "járványügyi csoportját", mert "nincs is épp járvány, minek fizessük őket", akkor máris sokkal jobb lesz. Egy válság egyben lehetőség is mindig, hogy a romokból valami jobb épüljön fel. Ez igaz a magyar egészségügyre is.

"Katonáink közül pedig többen is meghaltak külföldi szolgálat közben. Amikor valaki pályát választ, lássa annak árnyoldalait is."

Csak azt felejted ki az összehasonlításból, hogy a külföldi küldetésen lévő katonák lényegesen több zsoldot kapnak, mintha itthon söprögetnek a laktanya udvarán. Nem kis részben ezért is mentek Afganisztánba meg a többi helyre.
Szóval a te gondolatmenetedet követve, most járna az extra pénz az EÜ dolgozóknak.

Nem tudom, hogy most mennyit keresnek.

Miért pont az egészségügyi dolgozók bérét kéne emelni? Elég sok olyan foglalkozás van, amellyel legalább annyit dolgoznak és rosszabbul keresnek náluk. De tényleg, miért? Mert teli van velük a média?

Úgy gondolod, hogy az összes többi közalkalmazott kellőképp meg van fizetve és nincs olyan közöttük, aki annyit dolgozik, mint egy egészségügyi dolgozó? Akkor itt kell elmondanom, hogy vannak olyan munkakörök, ahol kevéssel van a bér a garantált bérminimum felett és nem napi 8 óra az elvárt, hanem 10, és ha hétvégén vagy este hívnak, akkor is fel kell venni és dolgozni kell. Csak ezek a munkakörök nincsenek a híradóban.

Meg most (a legtöbb) nincs közvetlen fertőzésveszélynek (-> életveszélynek) kitéve...

(de abban egyetértek, hogy a teljes közszférára ráférne egy kiadós fizetésemelés, ami most kivételes nem úgy megy, hogy megemeljük a minimálbért és a közalkalmazotti bértábla alá eső része automatikus minimálbért kap...)

BlackY

"Gyakran hasznos ugyanis, ha számlálni tudjuk, hányszor futott le már egy végtelenciklus." (haroldking)

Egy egészségügyi dolgozó már most is az átlagbér felett keres pótékokkal együtt, kb. 2x annyit, mint egy átlagos közalkalmazott, aki nem egészségügyi dolgozó. Hová emeljék még a bérüket? Nyilván jó, ha emelik nekik, de nem az ő bérezésük a legigazságtalanabb.

"Egy egészségügyi dolgozó már most is az átlagbér felett keres pótékokkal együtt"

Ez egy elég laza definíció...

Az összes egészségügyi dolgozó?

Vagy vannak olyan egészségügyi dolgók is, akire ez igaz?

Vagy mit szerettél volna mondani?

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

Alapvetően az egészségügyben szerintem a fő gond az, hogy az intézmények nincsenek magánkézben, és főleg nincsenek versenyben. Ezért aztán az intézmény vezetőknek sem érdekük, hogy megfizessék azt az orvost, nővért aki képzett és profi, és kirúgják azt aki szarik az egészre. Az sem érdek, hogy a személyzet ne legyen túlterhelve, ne égjen ki. Ezért aztán a fiatal, képzett szakember szépen el is húz nyugatra. A mi háziorvosunk is 60 felett van. Pedagógusoknál kb. hasonló a helyzet. Alapvetően nem egy egyszeri béremelésre lenne szükség szerintem az egészségügyben, hanem gyökeres átalakításra.

Gyökeres átalakítás tuti nem lesz, túl sok minden kellene hozzá, főleg pénz meg szakértelem. Pénz másra kell, ahonnan egyszerűbb kilopni, szakértők meg nem nagyon kerülnek fontosab pozíicókba, oda a heverokat teszik, lásd. pl. Kásler.

Ami lehet hogy lesz: elmondják, hogy gyökeresen át fogják alakítani az egészsegügyet, esetleg kicsit később elmondják, hogy át is alakították :)

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."

Alapvetően az egészségügyben szerintem a fő gond az, hogy az intézmények nincsenek magánkézben, és főleg nincsenek versenyben.

Nem véletlenül nincs így.

 

Pedagógusoknál kb. hasonló a helyzet. Alapvetően nem egy egyszeri béremelésre lenne szükség szerintem az egészségügyben, hanem gyökeres átalakításra.

A szar állami oktatási rendszer helyett járasd a gyereked kereskedelmi iskolába ~4MFt/évfolyam áron.

Az egészség mint árucikk pedig itt is megvan, csak itt úgy jelentkezik, hogy nem azért halsz meg mert nincs pénzed a kezelésre, hanem azért, mert nincs műszer, gyógyszer, orvos, nővér, takarító. Ugyanez persze igaz az iskolákra is. Ingyenes az oktatás, de az iskola Kádárék alatt volt utoljára felújítva, a tanárok leterheltek és idősek mert épeszű fiatal pár évnél nem marad tovább a pályán - gyakran az országban sem. Persze ez csak az általános iskola, a közép illetve felsőfokú oktatában talán jobb egy picit a helyzet, erre nem igazán van rálátásom.

Az egészség mint árucikk pedig itt is megvan, csak itt úgy jelentkezik, hogy nem azért halsz meg mert nincs pénzed a kezelésre, hanem azért, mert nincs műszer, gyógyszer, orvos, nővér, takarító.
 

A magyar egészségügy halálgyár, bezzeg a kereskedelmi egészségügy mindenkit megment => balliberális demagóg baromság. Kössél egészségügyi biztosítást valamelyik kereskedelmi egészségügyi rendszerrel és ha problémád van fizesd ki a kezelési költséget.

Ugyanez persze igaz az iskolákra is. Ingyenes az oktatás, de az iskola Kádárék alatt volt utoljára felújítva, a tanárok leterheltek és idősek mert épeszű fiatal pár évnél nem marad tovább a pályán - gyakran az országban sem. Persze ez csak az általános iskola, a közép illetve felsőfokú oktatában talán jobb egy picit a helyzet, erre nem igazán van rálátásom.

Ugyanaz a balliberáis demagóg baromság. De ha nem tetszik az ingyenes állami oktatás, fizess évi négymilliót és akkor nem kell a szar ingyenes oktatást elszenvednie a gyerekednek, te meg elégedett lehetsz. A lehetőség most is adott. Neked nem ér évi 4MFt-ot a gyereked jövője?

 

Kössél egészségügyi biztosítást valamelyik kereskedelmi egészségügyi rendszerrel [...]

Te kötöttél már például hazai magán egészségügyi biztosítást?

De ha nem tetszik az ingyenes állami oktatás, fizess évi négymilliót

Szerinted nem létezik évi 4 millió forint alatti költségszinten működő alapítványi alap- és/vagy középfokú oktatás?

Próbálok rájönni, hogy mi értelme a magyar minimum TB-t összehasonlítani az amerikai listaáras műtét költségével. 

Nekem az "ingyen van" azt jelenti, hogy havonta mondjuk harmincszor ennyit vonnak le egészségügyi ellátásra, egy hasfájással pedig 3 hónapot kell várnom egy kibaszott ultrahangra. Akkor kiderül, hogy reflux, vakbél vagy mondjuk gyomorrák. 

Utóbbi esetben az állam jó eséllyel elesik 5 nyugdíjas eltartásától. 

Próbálok rájönni, hogy mi értelme a magyar minimum TB-t összehasonlítani az amerikai listaáras műtét költségével.

Nem megy a szövegértés? Az az értelme, hogy a magyar minimális tb. járulék (szinte nulla forint) fizetése esetén is elvégzik a szükséges beavatkozást, amit a kereskedelmi esetén a havi járulék fizetése mellett csak plusz 2MFt  ellenében.

Nekem az "ingyen van" azt jelenti, hogy havonta mondjuk harmincszor ennyit vonnak le egészségügyi ellátásra, egy hasfájással pedig 3 hónapot kell várnom egy kibaszott ultrahangra. Akkor kiderül, hogy reflux, vakbél vagy mondjuk gyomorrák.
Utóbbi esetben az állam jó eséllyel elesik 5 nyugdíjas eltartásától.

"C'est La Vie" mondja az orosz. Egy szóval sem mondta senki, hogy a magyar egészségügy tökéletes. Ha a "fejlett nyugati" Európában a németek is arra jutottak, hogy a kereskedelmi egészségügyi rendszer nem jó, akkor a magyart sem kellene köpködni emiatt.

 

Te meg azt értsd meg, hogyha mindenki havi 7e-t fizetne csak, akkor összeomlana az egészségügy, mivel ahogy a másik hozzászólásomban írom, ennek az értéknek a sokszorosát fizetjük átlagban (messze nem nulla forint). Ez nem érv, hogy vannak olyanok, akik havi 7e-ért is megkapják az ellátást. Nem csinálhatja ezt mindenki.

Ez attól függ, milyen biztosításod van. Havi $300-ért már egész jók vannak, ahol már limitálva lesz költséged (nem akasztanak rád bármekkora költséget). A havi $300 ugye 100e körül van. Ez amerikai viszonylatban nem olyan vészes összeg.

De nem tudok erről annyira sokat, hogy jobban belemenjünk. Szerintem ez egy picit bonyolultabb (és lehet, hogy államonként is vannak külön lehetőségek, szabályok, nemtom), mint amilyennek te gondolod.

Mindenesetre amúgy én se támogatom a USA féle rendszert. De azt se, ami Magyarországon van. Szerintem az állam feladata a gyógyítás, de el kellene érnie, hogy ne legyen pazarlás, hatékonyan menjenek a dolgok. De erre nem az a megoldás, hogy üzletet csinálunk belőle, mert annak meg más hátrányai vannak.

Nem megy a szövegértés? Az az értelme, hogy a magyar minimális tb. járulék (szinte nulla forint) fizetése esetén is elvégzik a szükséges beavatkozást, amit a kereskedelmi esetén a havi járulék fizetése mellett csak plusz 2MFt  ellenében.

És ezt szerinted a húsvéti nyuszika fizeti ki ? Nem. Te fogod kifizetni azzal, hogy te ugyan befizeted a havi 50-100 ezer forintos biztosítási járulékodat (pontosabban a munkaadód), de ha kórházba kerülsz ott pusztulsz, mert elavult műszerekkel nyugdíj előtt álló dokik gyógyítanak szép nagy várólista végén. Igaz viszont, hogy cserébe az egész életében nem dolgozott, segélyből és lopásból élő alkesz is megkapja ugyanazt az ellátást amit te.

De alapvetően nem is ez a fő gond, szerintem nem magát a TB-t kellene privatizálni (ahogy anno a szocik akarták) hanem az intézményeket. És gondoskodni róla, hogy valóban versenyezzenek, és ne kartellezzenek. És ekkor már egyből nem az egyes ember áll szemben a cégekkel, hanem a TB.

Ahogy amúgy az amcsiknál is: ott is más árakkal dolgoznak a szolgáltatók ha te mint Gipsz Jakab állsz szemben a kórházzal, és más az ár ha te valamelyik nagy biztosító vagy. És ha egy nagy biztosítóval állnak szemben az intézmények, az megint egy más helyzet.

De lehet azt is mondani, hogy az állami szocialista nagyvállalatok, mint Pl. az egészségügy vagy az oktatás nagyon hatékonyak, de akkor államosítsunk mindent, és állítsuk vissza a szocializmust, elvégre az olyan hatékonyan működött. Ja bocs, nem is, csődbe ment. Pont azért, mert akkortájt _minden_ úgy működött, ahogy ma az egészségügy.

ha kórházba kerülsz ott pusztulsz, mert elavult műszerekkel nyugdíj előtt álló dokik gyógyítanak szép nagy várólista végén
 

Ilyen halálgyárak mellett, csoda hogy van még élő ember az országban... Mit gondolsz, nem kellene kárpótlást kérni?
 

igaz viszont, hogy cserébe az egész életében nem dolgozott, segélyből és lopásból élő alkesz is megkapja ugyanazt az ellátást amit te.
 

Ezt a problémádat add elő a fajvédő civilszervezeteknek is, hogy a keblükre ölelhessenek.

A gazdasági szakértésedet árnyalná, ha vennéd a fáradságot és megnéznéd a konteót ahol elmagyarázza a német kórház vezetője, miért nem jó a kereskedelmi alapú egészségügyi ellátás.

 

Ilyen halálgyárak mellett, csoda hogy van még élő ember az országban...

Mint már mondtam, helyfüggő. Vannak tök fasza helyek, és vannak ahol a beteg egész éjszaka üvölt a fájdalomtól és a nővérkék rá sem ...-nak. Voltam ilyen kórteremben amikor eltörtem a kezem.

 

Ezt a problémádat add elő a fajvédő civilszervezeteknek is, hogy a keblükre ölelhessenek.

Említettem én valahol is fajt ?

 

ha vennéd a fáradságot és megnéznéd a konteót ahol elmagyarázza a német kórház vezetője, miért nem jó a kereskedelmi alapú egészségügyi ellátás

Más a német kórház vezetőjének és más a magyar páciens nézőpontja. Ha a bácsi eltöltene pár éjszakát egy kies húgyszagú magyar kórteremben vagy 10 másik beteg között, akik közül valaki egész éjszaka üvöltene hogy jaj a pöcsöm, az szerintem nagyban árnyalná az álláspontját.

Mint már mondtam, helyfüggő.

Nem, nem mondtad, az egész magyar egészségügyet köpködöd.

Említettem én valahol is fajt ?

De még mennyire! Tudod kik azok akik egész életükben egy forint járulékot se fizettek de pl. a kiérkező mentőt megverik mer nem támasztja fel a 4 órája halottat? Na most ezeket a lényeket te kizárnád az egészségügyből. Ha ezt a civilszervezetek megtudják akkor azonnal rasszista nácivá fognak avatni téged. :)

Más a német kórház vezetőjének és más a magyar páciens nézőpontja. Ha a bácsi eltöltene pár éjszakát egy kies húgyszagú magyar kórteremben vagy 10 másik beteg között, akik közül valaki egész éjszaka üvöltene hogy jaj a pöcsöm, az szerintem nagyban árnyalná az álláspontját.

Libsi mellébeszélés... nézd meg a konteót és akkor majd meglátod, hogy miről beszél a kórház főorvosa.

 

"Tudod kik azok akik egész életükben egy forint járulékot se fizettek de pl. a kiérkező mentőt megverik mer nem támasztja fel a 4 órája halottat? Na most ezeket a lényeket te kizárnád az egészségügyből. Ha ezt a civilszervezetek megtudják akkor azonnal rasszista nácivá fognak avatni téged. :)"

Engem nyugodtan avathatnanak, gondolkodas nelkul kizarnam oket, nem csak az egeszsegugybol.

Nos, számoljunk egy kicsit: a TB kiadása kb. 6e milliárd forint volt 2019-ben, amiből 3.5e millárd a nyugdíj, tehát 2.5e millárd megy a többire. Ez kb. 4.5m dolgozó embertől jön. Leosztva egy hónapra ez 46e Ft. Tényleg szinte nulla forint.

Az amerikaiak átlagbére pedig egy picit feljebb van a miénknél, de az azért igaz, hogy jelentősen túlárazott, pláne ha nincs normális biztosításod. De ettől még butaság összehasonlítani a magyar TB-vel.

Egyrészt reagálhatnál arra tényre, amit a TB pénzbekerüléséről mondtam, miért téves az az állítás, hogy "majdnem nulla forint".

Azért butaság összehasonlítani, mert egy csomó minden más is drágább USA-ban, nagyon mások a bérek ott. A TTIP-ről lehet vitatkozni persze, meg magáról arról a videoról is, de ebbe a beszélgetésbe én nem szállnék bele, nem tudok róla túl sokat, és nincs se kedvem, se időm utánanézni. Én csak a "majdnem nulla forint"-ra húztam fel a szemöldököm, mert ez nagyon nem igaz.

Ebben a borzasztó amerikai (44. hely) magánegészségügyben átlagosan 3 évvel tovább élnek az emberek, mint itthon (71. hely).

.. és a magyar TB kassza lassan felét már a betegek közvetlenül fizetik be (ksh, fent idéztem), tehát már azt sem lehet mondani, hogy itthon szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás van. 

A mai magyar rendszert ők szívják meg a legjobban, mert az államinak hazudott, valójában privát ellátásban a jövedelmük egyre nagyobb részét kell gyógyászati ellátásra költeniük és egyre rosszabb minőségű ellátást kapnak érte.

Gondolom a Medicare-t nem emlegetik a konteó-s hírforrásaid:https://www.usa.gov/medicare

OFF: Engem sok mindennek lehet nevezni, de baloldalinak vagy liberálisnak a legkevésbé sem. Különösen nem a mai értelemben.

ON: A magyar egészségügy színvonala viszont finoman szólva eléggé ingadozó. Vannak egész jó helyek, normális orvosok, nővérek, és vannak halálgyárak. Én már megfordultam mindkét fajta helyen. A dokik és a nővérek viszont a legtöbb helyen ahol jártam nagyon öregek.

" De ha nem tetszik az ingyenes állami oktatás, fizess évi négymilliót és akkor nem kell a szar ingyenes oktatást elszenvednie a gyerekednek, te meg elégedett lehetsz."

Semmi gond ezzel, ha cserébe nem kell adót fizetni ezért. De az, hogy állam bácsi fenntartja az ingyenes és egyre szarabb állami oktatást, egészségügyet az adómból és ha minőséget akarok akkor fizessek érte, nos az annyira nem fair. És különösen akkor nem fair, ha közben állam bácsi számolatlanul szórja el a milliárdokat a szórakoztatóipar támogatására (foci, illetve általában az élsport).

Nem teljesen értem, hogy miért lesz valaki bal-liberális, mert a kereskedelmi egészségügyet támogatja. Szerintem ez jobb-liberális nézet, ha már itt tartunk, de ne akadjunk fel ilyen szokásos libsizésen, szerencsére Soros Gyurkát nem szőtted bele a válaszba :)

Én azért el tudnék képzelni egy olyan modellt, ami működik is. Tegyük fel, hogy csípőprotézisre van szükséged, ami egy előre tervezhető valami. A jelen rendszerben nagyjából fél évig kell az állami egészségügyben várnod, hogy megműtsenek, vagy esetleg megkened az orvos ismerősödet, hogy lécci-lécci hadd kerüljek előrébb. Nyilván ez a műtét is pénzbe kerül az állami egészségügyben, legyen mondjuk az ára 500k. Miért nem lehet azt csinálni, hogy az állam megtéríti a betegnek ezt az 500k-t, a beteg meg eldönti, hogy vár fél évet az államira, és akkor nem kell ráfizetnie semmit, vagy esetleg rádob még 100k-t és megcsinálja egy magánklinikán összesen 600k-ért egy hónapon belül. Egy ilyen modellben szerintem azért kialakulna egy egészséges verseny a különböző egészségügyi szolgáltatók között.

Áz állami egészségügy azért kell, hogy ne maradjon senki sem az út szélén, a magán pedig azért, hogy értelmezhető legyen valamiféle szolgáltatási színvonal.

Nem teljesen értem, hogy miért lesz valaki bal-liberális, mert a kereskedelmi egészségügyet támogatja.

Ne keress logikát ilyesmiben, már rég nincs. A bal-liberális az, aki kritizálja a Fidesz tevékenységét, teljesen mindegy, hogy az a kritizált tevékenység épp egy szélsőségesen szocialista vagy épp kommunista irányvonal...

Szerkesztve: 2020. 03. 29., v - 10:36

Romániában elég drámaian emelték a bérüket. Az egész sacc két éve kezdődött. Mit gondoltok, mi történt?

Jelenleg egyik megyei kórházban sorsot húznak, hogy ki kezeli a betegeket, máshol lázadoznak vagy tömegesen beteget jelentettek és hamarosan rendőri kísérettel kell őket munkába tessékelni. Suceava megyében, mint egy igazi kiskirály, a menedszer behívta az összes otthoni karanténba küldött orvost, egyrakáson tartotta őket pár órát. Következő nap menesztette a miniszter. Innen jön a fertőzött orvosok talán fele vagy harmada, de máshonnan is csörgedeznek a számok. Az inkompetencia netovábbja az egész rendszer.

Érdekes, vannak nagyon jó példák is. Pont itt, Temesváron jól működik a járványügyi kórház, folynak az adományok, jól kommunikálnak.

Eközben a nettó bérek kb. maximálisan a 4000 eurót érik a legnagyobb régiséggel rendelkező orvosoknál. Miközben ezeknek egy része egy feudális rendszernek a feje. Az egyszeri munkások (sofőrök, tárgatologatók) nyilván kevesebbet visznek haza, de még így is majd kétszerese a minimálbérnek.

Igen, meg kéne emelni a bérüket. De nem a koronavírus miatt.

disclaimer: ha valamit beidéztem és alá írtam valamit, akkor a válaszom a beidézett szövegre vonatkozik és nem mindenféle más, random dolgokra.

Nem a fizetésükkel van probléma hanem a létszámmal. Kevesen vannak, túlterheltek, nem tudják rendesen ellátni a munkájukat. Nővértől a docensig. Ha dupláznák a bérüket akkor sem. 

Bírálni mindig könnyű! 

Mondjuk ha duplázod a bérüket, többen választják ezeket a pozíciókat. Mondjuk olyan emberek visszatérhetnek, akiknek már dolgoztak egészségügyben, de máshová mentek a pénz miatt. Illetve hosszabb távon is segít, mert fiatalok közül többen választják azt, hogy egészségügyi oktatás irányban indulnak el, és pár év múlva az egészségügyben fognak dolgozni.

disclaimer: ha valamit beidéztem és alá írtam valamit, akkor a válaszom a beidézett szövegre vonatkozik és nem mindenféle más, random dolgokra.

Ezen az se segít, hogy az itt is olvasható közhangulat szerint dolgozzanak aprópénzért, ha külföldre vagy a magánszektorba megy, akkor a kurva anyját és ha baj van, akkor meg kötelezzék bentlakásos rabszolgamunkára, megfelelő védőfelszerelések nélkül, ha meg minden lezajlott, akkor go to első pont és dolgozzanak aprópénzért.

Édes jó istenem mi megy itt. Az itt megfejtő emberek többsége le se szarta eddig, hogy mi van, és serényen rendelte hetente az aliexpressről a lényegtelen szarjait, miközben utazgatott a világban keresztül-kasul, mert az létszükséglet. Amikor el lett pofázva, hogy nem lesz annak jó vége, ha ennyire globalizálódik a világ és épeszű határok kellenének minden értelemben, akkor vernyákolt mindenki, mert nehogy már egy szabad világban ne lehessen agyatlanul mindent megtenni. Hát itt az eredménye. El lett az is mondva, hogy nem biztos, hogy olyan mennyiségben kellene húst folyasztani, amit csak modern állatgazdasági keretek között lehet, mert bukta lehet belőle. De nem, megmondta mindegyik fotel filozófus, hogy ez deviáns gondolkodás. Mindezt a SIV, meg a bánat tudja mivel a hátunk mögött.
Az is el lett pofázva, hogy az élhető város nem azt kéne, hogy jelentse, hogy az emberek egymás seggében laknak, prüszkölnek egymás pofájába az utcán meg a BKV-n, meg lezárjuk a rakpartot, mert az a tuti megoldás a szebb jövő felé, hanem, hogy lehetővé tesszük, hogy az emberek a lakhelyükhöz közel dolgozzanak, vagy akár shared office-ból, home office-ból, ez által is csökkentve a direkt kontaktust, na meg a légszennyezettséget. Most meg mindenki csodálkozik, hogy milyen kurva tiszta a levegő, miközben a lehetőségek eddig is adottak voltak ahhoz, hogy ésszerűen alakítsuk ki a környezetünket a lehetőségeinkhez képest, ha már beton dzsungelt építenek a mai napig mindenhol "élhető város" címszóval. Csak hát senkinek nem volt - eddig - érdeke. Mert nehogy már az igényekből vissza kelljen venni.
Persze, emeljük meg az eü dolgozók fizetését, de azért azt senki ne feledje, hogy egy ilyen helyzetben nem csak ők vannak szopórolleren, sőt. És abba azért az individualista, szabadságharcos fotel megfejtők belegondoltak a kényelmes lakásból, a még meglévő munkahellyel, körbebaszva felesleges tárgyakkal, zabálva húst hússal stb, hogy ki fogja kifizetni majd a teljes buktát, ha ez a szar esetleg novemberben mégis megjelenik?

Mennyivel jobb is volt akkor, amikor még a paraszt látástól mikulásig ott dolgozott a földeken, és a faluja határát sem hagyta el soha. Akkor bezzeg soha nem voltak járványok! Ja bocs, nem is. Akkor voltak csak az igaziak! Ahogy a spanyolnáthához sem kellett az AliExpressről rendelgetni vagy fapadossal utazgatni a Kanári szigetekre. Járványok mindig is voltak, és mindig is lesznek, az hogy mekkora pusztítást tudnak végezni, az orvostudomány mindenkori állásától függ. Abban az egyben viszont igazad van, hogy annak tényleg nem sok értelme van, hogy az irodisták naponta két órát utazzanak a BKV-n vagy SUV-on csak azért, hogy átüljenek az otthoni számítógéptől a benti számítógép elé.

Nem a jarvanyok terjedese miatt van elsosorban igaza, az ilyen szempontbol majdnem lenyegtelen, valoban nem kene esz nelkul utazgatni, minden szart rendelni, esz nelkul fogyasztani..Csak senki nem akarja ennek az egesz helyzetnek az elonyet es a pozitivumait latni, a tiszta levegot, egboltot, hogy nincs tele az utca turistaval, nem minden a vegelathatatlan fogyasztasrol szol, nem termelnek annyi szemetet, ami megintcsak hozzajarul a tiszta levegohoz is es meg napestig sorolhatnam. Az, hogy ez hirtelen mennyi embernek faj csak azt bizinyitja be, hogy a modell, ami szerint elunk, fundamentalisan rossz - nincs szukseg ennyi pincerre, idegenvezetore, etteremre, taxisra es ezt szinten lehetne sorolni orakon at. Ha valahol ennyire a szezonalis hatasokra epitenek, mint pl. a turista, ami nelkul a taxisnak nincs fuvara (ez mar onmagaban egy rossz vicc), vagy ettermeknek nincs akar csak par honapra(!) tartaleka, akkor ott nincs mirol beszelni, semmi szukseg rajuk, tisztuljon csak a piac, nonsense, hogy honaprol honapra megoldott csak a finanszirozasuk. Ebbol a vegen meg konnyu azt is meglatni, hogy eleve ennyi emberre sincs szukseg, egy lufi az egesz, aminek nagyon ideje lenne mar kipukkadnia. 

A járványok szempontjából sem lényegtelen (izoláció). Az, hogy még a lényeges termékeket sem lokálisan vagy közel gyártanak (hogy a sok felesleges biszbaszról ne beszéljünk) vagy hogy ész nélkül utazgatunk tömegesen, hogy az emberek a szociális életüket vadidegen emberekkel, egymás seggében élik, mint az Ikea meg a Tesco, mert sok családnak ez a hétvégi program stb, alapból magával hozza azt, hogy nagyobb teret engedünk egy adott járványnak. Ismerve a természetet meg az elmúlt 20 évet, naív lenne azt hinni, hogy ez volt az utolsó ilyen. Ezen érdemes lenne gondolkodni.

Teljesen egyetertettem veled, arra ertettem a lenyegtelent, ami az en mondandom folytatsa volt. A jarvanyok es a tobbi tekinteteben is a mostani visszafogott eletmodnak kellene az iranyadonak lenni, nem azon kene dolgozni, hogy minel gyorsabban visszaterjunk az ezelotti allapothoz, mert csak ujra a lufit fujnank.

Szerintem az egészségügyet és az oktatást mindenképp finanszírozni kellene közpénzből. Amíg ezek nincsenek rendben addig a többi dolgot vágni vissza. Sport, kultúra nem oktatáshoz kapcsolódó része stb.

Ha ez rendben van, akkor jöhet a listához a közlekedés és lakhatás.

Sacc ezek tűnnek azoknak a dolgoknak, amik alapvető feltételei, hogy emberek produktívak, erősek, versenyképesek legyenek.

0. nagyon sokuk megérdemelné (csak a zsebre dolgozók miatt nem írom, hogy mindenki), és még számtalan alulfizetett szakma képviselője

1. Demagóg.  A dolgok sokkal bonyolultabbak, mint azt Költsünkmindenrekétszerannyit Móricka elképzeli.

2. A politikai válasz  Margaret Thatcher tolmácsolásában (különösen az utolsó mondat) https://www.youtube.com/watch?v=ZYYR2viQzbU

3. A forrásokat persze könnyű felelősség nélkül szórni, de most konkrétan azt sem lehet megmondani meddig tart ez az egész, meddig kell kitartani, és milyen állapotban lesz az ország/világ a végére.

 

Most mindent meg kell tenni azért, hogy munkájukat hatékonyan tudják végezni. Beleértve olyanokat is, hogy ne kelljen a bevásárláson, közlekedésen aggódniuk.

A helyzettől függetlenül érdemes olyan juttatásokban is gondolkozni ami többszörös hatást ér el, mert pl. más iparágak beindítását is elősegíti.  (pl. egyszeri szép kártya juttatás segít a rekreációban, de beindítja MAJD a turizmust is)

Nem kellene központilag megemelni. Az államnak ki kellene szállnia az egészségügyből, ez garantálná, hogy mindenki adekvát fizetést kapjon.

Abszolút egyetértek. Ez csak központilag nonprofit módon lehet jó (na nem így ahogy mi, az állami eü vel szrintem az a baj hogy viszopnyleg nehéz belőle sokat lopni a látszatberuházások erre sokall jobbak ugye stadion mikrokilátó kisvasút ezek ha lerohadnak nem gáz.... sajnos ehez becsületes politikus kellene de mostanána kezdem úgy érezni hogy ezek infinitézimálisan átfedő halmazok). Egy államnak pont az az érték ha az  embereket egészségesen tartja akkor a hatékonyságban ez bőven visszajöhet, azon felül egy kiváló egészségügy nagyon csábító is. 

Szerkesztve: 2020. 03. 30., h - 09:15

szerintem mindenképpen már most meg kellene, és később is

forrásként szolgálhatna, hogy az üzemeltetőmacik személyi jövedelemadója többsávos lenne (egyébként is ez libtardiában az igazságos), és a havi 200000 feletti rész 65 százalékkal adózna

később ezt lehetne emelni (amíg szükséges), esetleg további sávokat bevezetni (pl 500000 felett 90%)

Szerintem most az ott dolgozókat kellene megkérdezni, hogy mi lenne számukra segítség :)

  • (ha pl tehermentesíteni szeretnéd őket. Általában az ilyen szólamok mögött ugyanis az szokott állni, hogy leszarja továbbra is őket mindenki, csak bebiztosítaná magát, hogy jó legyen a közegnél amikor odakerül, hogy rajtuk múlik az élete :) )..
    • ezen a téren amúgy már is nagy segítség lenne, ha nem az orvosoknak-ápolóknak kellene mindent is csinálnia, hanem pl takarításra meg hasonló rövid magyarázat után átvehető tevékenységekre elkezdenék toborozni pl az önkénteseket.. Jah, hogy ilyesmikhez /pl mosott lepedők válogatása, hajtogatása stb/ az embernek a kezét is meg kéne mozdítania? :D. Maradjunk a bevált receptél: várjuk valaki rajtunk kívül álló(vö kormány, vö szervezet, bárkimáscsakneén stb), hogy csináljon valamit (vö adjon "több" pénzt).
    • csak a mikor-miből-mennyit-pontosan-ki(k)nek-en (mm. a részleteken) múlik itt is minden..

https://goo.gl/muWzKz (digitalocean)

Jelenleg rohadtul nincsen túlterhelés a kórházakban, mivel gyakorlatilag ott is minden leállt, ami nem nagyon sürgős. Koronavírusos beteg meg kevés van. Konkrétan orvosis haverok (6-od évesek) heti egyszer járnak be önkénteskedni, mert nem kell több ember. Normál esetben egész héten gyakorlaton lennének.

ezt így 1 kórház 1 pozíciója alapján viszonylag nehéz általános következtetésként levonni.

Valóban: elsősorban még nem a kórházak vannak most csúcsra járatva, hanem a mentősök, laborok és a háziorvosok :).

A közelemben pedig akiket a legleharcoltabbnak látok, azok szerencsétlen eladók.. ..akik amúgy felkapják a fejüket és kivirulnak olyan óriási gesztusoktól, hogy köszönök nekik..

https://goo.gl/muWzKz (digitalocean)