Conky elmosódik egy idő után

Fórumok

Sziasztok!

Csináltam egy Conky configot, de egy idő után elmosódik és csak az újraindítás segít rajta. Mi lehet a gond?
Valahogy így kellene kinézni neki:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2018/10/659K_perny_337_k_p_2018_1.png

És ez lesz belőle:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2018/10/665K_perny_337_k_p_2018_1.png

Lehet köze annak hozzá, hogy bekapcsoltam a Compizt?

Hozzászólások

Jó lenne látni egy config fájlt.
Ezekkel az beállításokkal tegyél egy próbát.

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
double_buffer yes
use_spacer right
maximum_width 600
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

----
FreeBSD, Solaris, blackPanther

Megnézem amit írtál

Itt a config:


alignment tr
background yes

default_graph_size 178 25

double_buffer yes

draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
gap_y 2
if_up_strictness link
minimum_size 180 730
maximum_width 180

own_window_hints below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window yes
#show_graph_range yes
#show_graph_scale yes
update_interval 5
update_interval_on_battery 10

use_xft yes
#-----------------------------------------------------
TEXT
${color white}${font Ubuntu:style=Bold:pixelsize=11}Host: ${nodename}
Uptime: ${uptime}
#Load: ${loadavg}
#Desktop: ${desktop}/ ${desktop_number}

${color #D8F5AA}CPU:${goto 40}${cpubar 7, 100}${alignr}${cpu}%
${color #D8F5AA}${alignc}${cpugraph cpu1 10,36} ${cpugraph cpu2 10,36} ${cpugraph cpu3 10,36} ${cpugraph cpu4 10,36}
${color #D8F5AA}${alignc}${cpugraph cpu5 10,36} ${cpugraph cpu6 10,36} ${cpugraph cpu7 10,36} ${cpugraph cpu8 10,36}
Process${alignr}RAM CPU
${color #D8F5AA}${top name 1}${alignr}${top mem_res 1} ${top cpu 1}%
${color #C8E69A}${top name 2}${alignr}${top mem_res 2} ${top cpu 2}%
${color #B1CC89}${top name 3}${alignr}${top mem_res 3} ${top cpu 3}%
${color #9BB378}${top name 4}${alignr}${top mem_res 4} ${top cpu 4}%
${color #849967}${top name 5}${alignr}${top mem_res 5} ${top cpu 5}%

${color #AAF5D0}RAM:${goto 40}${membar 7, 90}${alignr}${mem}
SWP:${goto 40}${swapbar 7, 90}${alignr}${swap}
${color #AAEEF5}Bat:${goto 40}${battery_bar 7, 100}${alignr}${battery_percent}%
AC: ${acpiacadapter}${alignr}${battery_time}

${color #BCFF9D}HDD:${goto 40}${fs_bar 7, 100}${alignr}${fs_used_perc}%
Free:${goto 40}${fs_free}${goto 90}Used:${alignr}${fs_used /}
${color green}Read:${goto 40}${diskio_read} ${color red}${goto 90}Write:${alignr}${diskio_write}
${color green}${diskiograph_read 25,80}${color red}${alignr}${diskiograph_read 25,80}

${if_up wlp3s0}${color #F5F4AA}wlp3s0:${alignr}${wireless_essid wlp3s0}
Link: ${wireless_link_bar 7,60 wlp3s0} ${wireless_link_qual_perc wlp3s0}% ${alignr}${wireless_bitrate wlp3s0}
${color #F5F4AA}IP:${addr wlp3s0}${alignr}GW:${gw_ip wlp3s0}
${color #AAFFD3}DS:${goto 40}${downspeed wlp3s0}${color #FFAAF2}${goto 90}US:${alignr}${upspeed wlp3s0}
${color #AAFFD3}${downspeedgraph wlp3s0 25,80}${color #FFAAF2}${alignr}${upspeedgraph wlp3s0 25,80}
${color #AAFFD3}Ʃ:${goto 40}${totaldown wlp3s0}${color #FFAAF2}${goto 90}Ʃ:${alignr}${totalup wlp3s0}${endif}
${if_up enp0s25}${color #EDD400}ETH:${alignr}enp0s25
${color #EDD400}IP:${addr enp0s25}${alignr}GW:${gw_ip enp0s25}
${color #8CFFC4}DS:${goto 40}${downspeed enp0s25}${color #FF8CED}${goto 90}US:${alignr}${upspeed enp0s25}
${color #8CFFC4}${downspeedgraph enp0s25 25,80}${color #FF8CED}${alignr}${upspeedgraph enp0s25 25,80}
${color #8CFFC4}Ʃ:${goto 40}${totaldown enp0s25}${color #FF8CED}${goto 90}Ʃ:${alignr}${totalup enp0s25}${endif}
${color white}
Cpu temp: ${alignr}${exec cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp1_input | cut -c-2 } °C
#${execgraph "echo $(cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp1_input | cut -c-2)"}
${execgraph "bash /home/adam/cputempgraph.sh"}
${alignc}${exec cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp2_input | cut -c-2 }°C ${exec cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp3_input | cut -c-2 }°C ${exec cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp4_input | cut -c-2 }°C ${exec cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp5_input | cut -c-2 }°C
Cpu fan: ${alignr}${exec cat /sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/hwmon/hwmon1/fan1_input } RPM
${execgraph "bash /home/adam/fangraph.sh"}

---
- Indítsd újra a gépet! - Az egészet? - Nem, a felét...

Közben olvasgattam és próbálgattam ezt-azt.

Az argb visual akkor működik, ha a compositing be van kapcsolva, viszont akkor a transparent own window-ot ki kell kapcsolni, így az argb value-val lehet állítani az ablak áttetszőségét 0-255-ig.

Compizzal nemtudom, hogy működik-e, de tuti volt köze a compiznak a kenődéshez.
Ha nincs bekapcsolva compositing, akkor az argb visual miatt fekete a háttér (attól függetlenül, hogy az own window transparency be van-e kapcsolva).
Szóval az own window transparencynek pl. macro vagy metacity esetén van értelme.
Az argb visual comptonnal is működik.

A compizt kikapcsoltam, most macro+compton van bekapcsolva.
Több helyen javasolták a double buffert kikapcsolni, egyelőre bekapcsolva hagyom, hogy ne villogjon frissítéskor.
Tesztelem...

---
- Indítsd újra a gépet! - Az egészet? - Nem, a felét...

Megvan a megoldás (macro + compositing).

Ezeket a sorokat hozzáadtam:

own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0
own_window_class conky

Ezt kikommenteltem:
#own_window_transparent yes

Ezt pedig override-ról normalra állítottam:
own_window_type normal

Compizzal és comptonnal is működik, de utóbbit nem használom, mert ha kiveszem a laptopot a dokkolóból, akkor a felbontást nem tudja beállítani és teljesen szétcsúszik a kép.

---
- Indítsd újra a gépet! - Az egészet? - Nem, a felét...